warning
Maradjon belépve
Elfelejtett jelszó
FiókomSzótáraimTermékaktiválás
Kijelentkezés

Tulajdonságok angolul: tanuld meg jellemezni magad!

2021. 01. 25.

FacebookTwitterPinterestLinkedIn

Az ember társas lényként állandó kölcsönhatásban áll a környezetével: befogad és elfogad impulzusokat és véleményeket, dekódolja a másik fél irányából érkező direkt és indirekt üzeneteket. Ezek a folyamatok mind hatást gyakorolnak az önképre, hiszen az objektivitás szellemében a személyiség karakterjegyeit képtelenség volna megfelelően meghatározni kizárólag sajátos elvek mentén.

A minőségi emberi kapcsolatok kialakításához, valamint a sikeres állásinterjúhoz is elengedhetetlen (és gyakran sorsdöntő) az önmagunkról és a környezetünkről alkotott kép tiszta kommunikációjának készsége. A megfelelő értékelés, a hiteles véleménynyilvánítás viszont olykor még a saját anyanyelvünkön is kihívást jelent, nemhogy idegen nyelven. Ennek a kompetenciának a kialakításában segít cikkünk, hogy éles szituációban is maximális rálátással tudj reflektálni a téged ért hatásokra.

A tulajdonságok szerepe

Mindenki rendelkezik olyan tulajdonságokkal, amelyekre nem kifejezetten büszke, és amelyeket inkább titkolni szeretne, mintsem hangsúlyozni. Sokszor azonban ezek olyan „örökletes motívumok”, amelyek tagadhatatlanul a lényünk részei. Az önreflexivitás éppen ezért a személyiségfejlődés egyik sarokköve, hiszen ha például egyetemi felvételin vagy állásinterjún kizárólag az általunk elismert pozitív jellegzetességeinket hangoztatjuk, és titkolni próbáljuk a negatív berögzült mintáinkat, torz képet közvetíthetünk, így könnyen hiteltelenné válhatunk.

Ez természetesen csak egy ok a sok közül, amiért fontos pontosan megismerni önmagunkat és a tulajdonságainkat, és amiért különös figyelmet kell szentelnünk ezeknek a tulajdonságoknak a helyes kommunikálására. Szavaink helytállósága az önmagunkról, illetve a környezetünkről kialakított képre vonatkozóan a következők miatt is elengedhetetlen:

 • Ezáltal képessé válunk a bennünk rejlő lehetőségek felfedezésére.
 • Emellett pontosan meg tudjuk határozni a céljainkat és a törekvéseinket.
 • Ezenkívül megismerjük azokat a jellegzetességeinket, amelyek a kritikus szituációkon is átsegítenek.
 • Továbbá pontosan meg tudjuk határozni, hogy a körülöttünk lévő emberekkel milyen módon tudunk hatékonyan és produktívan együttműködni.

A pontos jellemrajz tehát egyaránt alakítja saját személyiségünket és mások karakterének meghatározását is. Kifejezéséhez az eszköztárat főként a névszók közé tartozó melléknevek biztosítják. Ide tartozik minden olyan szó, amely arra mutat rá, hogy egy főnév milyen, tehát amely különböző tulajdonságokat és minőségeket elevenít meg a befogadó számára, például a következőkről:

 • a küllemről,
 • a belső értékekről,
 • a pillanatnyi érzelmi megnyilvánulásokról,
 • az identitást képző jellegzetességekről (nem, származás, hivatás stb.).

Így csoportosítsd a tulajdonságokat angolul!

Dolgokat, fogalmakat és embereket körülírni nem mindig hálás feladat, hiszen a tényszerű megállapítások kimondva sokszor sértőek lehetnek. A gazdag szókincs elsajátítása viszont segíthet abban, hogy például a nyelv hatalmas szinonimakészlete megmentsen minket a kellemetlen helyzetektől.

Idegen nyelvként beszélve az angolt különösen oda kell figyelnünk arra, ha jellemzünk valakit vagy valamit. Éppen ezért nemcsak a tulajdonságok csoportosításáról ejtünk néhány szót az alábbiakban, hanem arról is, hogy mire érdemes odafigyelned bizonyos dolgok vagy személyek jellemzőinek megfogalmazása során.

Külsőségek, küllem – A person’s appearance

Jellemzések esetén az első megfigyelések rendszerint mindig a külsőségekre, a küllemre, vagyis azokra a tulajdonságokra irányulnak, amelyeket a szemünkkel szinte azonnal érzékelünk. Bátran kijelenthetjük, hogy a jellemzésnek ez az egyik legkritikusabb szegmense, hiszen senki sem szereti, ha egy idegen ember például a testi vagy az esztétikai hibáira hívja fel a figyelmet, netalántán „tárgyiasítva” beszél róla. Az ebből adódó kellemetlenségek elkerülése érdekében érdemes mindig a pozitív jellemzőkre fókuszálni.

A jellemzést mindig az általános leírással ajánlott kezdeni. Összpontosíts azokra a tulajdonságokra, amelyek minden további részlet kifejtése nélkül is sokat elárulnak a másikról. Ennek jellemző példája, amikor meghatározzuk a másik ember nemét, életkorát, testsúlyát, haj- vagy szemszínét. De persze itt sem árt az elővigyázatosság, hiszen sokakat érinthetnek érzékenyen ezek a szempontok is!

Például:

a) He’s tall and thin. – Magas és vékony.
b) His eyes are brown. – Barna szeme van.
c) He’s 32 years old. – 32 éves.
d) The protagonist is an attractive person. – A főszereplő vonzó ember.

Néhány melléknév a küllem jellemzéséhez:

 • attractive – vonzó
 • beautiful – gyönyörű
 • cute – aranyos/cuki
 • good-looking – csinos
 • handsome – jóképű
 • muscular – izmos
 • overweight – túlsúlyos
 • slender – karcsú
 • stocky – zömök
 • weak – gyenge

Az erősen szubjektív leírásokat jobb elkerülni, mivel ezeknél épp az a probléma merülhet fel, mint amelyre már korábban is rávilágítottunk: olykor kifejezetten sértőek lehetnek. (Arról nem is beszélve, hogy más szempontból nézve nem is valószínű, hogy relevánsak lennének.) Természetesen ez leginkább akkor számít, amikor új ismeretségről van épp szó – régi, bizalmi kapcsolatoknál ugyanis sokkal inkább megengedhető, hogy „erősebb” szavakkal hívjuk fel a figyelmet például a másik fél felszedett pluszkilóira.

Ha mindenképp meg kell említened egy-egy negatívabb tulajdonságot, vagy ha okvetlenül szeretnéd elkerülni a kellemetlenségeket, a következő szerkezetekkel garantáltan csökkentheted a sértődés kockázatát:

 • I hope you don’t mind me saying so, but you are very… – Remélem nem bánod, hogy ezt mondom, de te nagyon… vagy.
 • I hope you don’t take this the wrong way, but I think you’re… – Remélem nem veszed rossz néven, de azt gondolom, hogy te… vagy.

Belső tulajdonságok, személyiség – A person’s personality

Nagyon fontos, hogy megtanuljuk pontosan leírni az emberek külső adottságait, de talán még fontosabb, hogy pontos képet tudjunk adni a karakterükről is a belső tulajdonságaik hangsúlyozásával. A személyiséget viszont nem könnyű definiálni, hiszen attól függetlenül, hogy hasonlóságok kapcsolhatják össze az embereket, mindenki különálló individuum, azaz nem létezik két ugyanolyan ember. Ennek ellenére nagyszerű módszerek alkalmazhatóak angolban is ezeknek a jellegzetességeknek a pontos kifejezésére. Természetesen itt is érdemes előtérbe helyezni a pozitívumokat!

Például:

a) Please, be friendly to our guests! – Kérlek, legyél barátságos a vendégeinkkel!
b) My son’s teachers are always very polite. – A fiam tanárai mindig nagyon udvariasak.
c) Emma is the laziest girl in the class. – Emma a leglustább lány az osztályban.
d) I’m an open-minded person. – Széles látókörű ember vagyok.

Néhány melléknév a személyiség jellemzéséhez:

 • ambitious – ambiciózus
 • arrogant – arrogáns
 • boring – unalmas
 • bossy – főnökösködő/hatalmaskodó
 • brave – bátor
 • friendly – barátságos
 • greedy – kapzsi
 • honest – őszinte/tisztességes
 • open-minded – széles látókörű
 • selfish – önző

Ahogyan a külső jellemzéseknél, úgy a belső tulajdonságok említésekor is használhatóak a sértődés kockázatának csökkentésére vonatkozó, fentebb már említett szerkezetek.

Érzelmek és érzések – Someone’s emotions and feelings

A jellemzési ismeretekben fokozatosan előrehaladva most érkeztünk el arra a szintre, ahol önmagunk kifejezése nem a nyers megfogalmazás miatt válhat bonyolulttá, hanem azért, mert a saját anyanyelvünkön sem egyszerű megragadni az érzelmek és az érzések körébe tartozó gondolatokat. A legjobb, amit tehetünk, az, hogy magyarul összegezzük, mi zajlik bennünk, vagy mit látunk a másikon, és csak ezután próbáljuk meg kifejezni az érzéseinket angol nyelven.

Az érzelmekre vonatkozó mellékneveket intenzitás szerint is csoportosíthatjuk. Enyhe intenzitású érzelem (mild-intensity emotion) lehet például az acceptance – elfogadás, közepes intenzitású érzelem (medium-intensity emotion) a trust – bizalom, magas intenzitású érzelem (high-intensity emotion) pedig az admiration – csodálat.

Például:

a) He’s embarrassed about his height. – Zavarja a magassága.
b) My colleagues are really confident. – A munkatársaim nagyon magabiztosak.
c) I’m proud of my mother. – Büszke vagyok az édesanyámra.
d) Adam seems exhausted. – Ádám kimerültnek tűnik.

Néhány melléknév az érzelmek és érzések jellemzéséhez:

 • confident – magabiztos
 • embarrassed – zavart/feszélyezett
 • energetic – energikus
 • exhausted – kimerült
 • forceful – erőteljes
 • nervous – ideges
 • proud – büszke
 • satisfied – elégedett
 • shaky – bizonytalan
 • tired – fáradt

Az angol nyelv összehasonlító szerkezetei

Az angol nyelv egyik legnagyobb előnye, hogy sok sztenderd szerkezetet használ – így van ez az összehasonlítások esetében is. A szabályokat két csoportra lehet itt osztani: az azonos, illetve a nem azonos tulajdonságok kifejezésének szabályaira.

Mind az azonos tulajdonságok, mind a nem azonos tulajdonságok összehasonlítása esetén nagyon egyszerű szabályokkal állunk szemben. Ha az alábbiakban megadott szerkezeteket használjuk, biztosan nem hibázunk.

Azonos tulajdonságok

A használható szerkezet:

 • as + a tulajdonságot leíró melléknév + as…
  Például:
  My room is as clean as yours. – Az én szobám ugyanolyan tiszta, mint a tiéd.

Nem azonos tulajdonságok

Nem azonos tulajdonságok esetén több egyszerű szerkezet is helytálló lehet nyelvtanilag.

A használható szerkezetek:

 • not as + a tulajdonságot leíró melléknév + as…
  Például:
  Peter is not as tall as Adam. – Péter nem olyan magas, mint Ádám.
 • less + tulajdonságot leíró melléknév + than
  Például:
  Peter is less tall than Adam. – Péter nem olyan magas, mint Ádám.
 • középfokú melléknév + than
  Fontos, hogy ebben az esetben az összehasonlított dolgok sorrendje megfordulhat, vagy a melléknév az ellentétére módosulhat. Ezenkívül az aktuális nyelvtani szabályoknak megfelelően a melléknév vagy a középfoknak megfelelő -er végződést kaphat, vagy elé kerülhet a középfokot jelző more szócska, vagy a melléknév rendhagyó módon képzett középfokú alakját kell használni.
  Például:
  Peter is shorter than Adam. – Péter alacsonyabb, mint Ádám.

A takeaway message, avagy néhány útravaló gondolat

Ahogyan azt a cikkünk is bemutatta, a tulajdonságok kifejezésének nehézsége nem pusztán a megfelelő mondatszerkezet és szabályok használatában mutatkozhat meg, hanem az udvariasság és a tiszteletteljesség elvének alkalmazásában is. Ahhoz, hogy profi módon, folyékonyan és zavartalanul tudd jellemezni önmagad és a környezeted – anélkül persze, hogy bárkit megbántanál közben –, folyamatosan fejlesztened kell a szókincsed! Megfelelő szókinccsel ugyanis angolul is választékosan fejezheted ki magadat.

Még egy tipp búcsúzóul: minden héten ismételj, és tanulj meg legalább tíz új melléknevet!


Kapcsolódó bejegyzések

arrow_circle_left
arrow_circle_right