Mint minden tanulási folyamatnak, az angol nyelv elsajátításának is vannak fokozatai. Építeni azonban csak biztos alapokra lehet. Az angol nyelv egyik ilyen alappillére az igeidő. A jó hír az, hogy bemelegítésként lehet a jelen idővel kezdeni, amelynek megtanulása gyerekjáték – feltéve, hogy ismered az alapszabályait. Cikkünkben most megismerkedhetsz a legfőbb jellemzőivel, és azt is bemutatjuk, hogyan tudod a legkönnyebben megjegyezni a használatát.

Az angol jelen idők rövid jellemzése

Az angol jelen idők között négy különböző igeidőt különböztethetünk meg: a Present Simple-t, a Present Continuoust, a Present Perfectet és a Present Perfect Continuoust.

Present Continuous

A Present Continuous, más néven folyamatos jelen mindig egy, még az adott pillanatban is zajló cselekvésre vagy állapotra utal – tehát valamire, ami még mindig folyamatban van:

Pl.: I am doing my homework. – Éppen a házi feladatomat csinálom.

Present Perfect

Ezzel szemben a Present Perfect, azaz a befejezett jelen egyáltalán nem köthető konkrét időponthoz: az ebben az igeidőben kifejezett cselekvések vagy történések ideje sosem pontosan meghatározott. Ez egy lényeges különbség a Past Simple, azaz az egyszerű múlthoz képest is, hiszen – míg ott és a Present Continousban igen – itt nem is lényeges, mikor történt, csak az, hogy egyáltalán megtörtént az esemény:

I travelled to Hawaii last month.Múlt hónapban elutaztam Hawaiira.
I have been to Hawaii.Már voltam Hawaiin.

Present Perfect Continuous

A folyamatos befejezett jelennel, azaz a Present Perfect Continuousszal pedig olyan, még a jelenben is zajló eseményeket, cselekvéseket fejezhetünk ki, amelyeket már elkezdtünk a múltban – és várható, hogy még a jövőben sem hagyunk abba. Mindezt például az alábbi módon fejezhetjük ki:

Pl.: I have been waiting for you here for ages! – Már ezer éve itt várlak!

Ezeket kell tudnod a Present Simple-ről

Present Simple – általános jellemzők

Az egyszerű jelen időt alapvetően valamilyen megszokás vagy általános igazság kifejezésére használjuk. Ám akkor is jól jön, ha éppen útba igazítást kérünk valakitől: ugyanis instrukciók adásánál (és kérésénél), egy program kezdetéről és végéről történő informálódáskor, illetve több, egymás után történt esemény leírásánál is alkalmazhatjuk.

How can I get to the airport? – Hogyan jutok el a reptérig?
When does the concert start? – Mikor kezdődik a koncert?

Használata
 1. Az egyszerű jelennel a leggyakrabban megszokást, rendszerességet szeretnénk kifejezni:
  He never wakes up before 10. – Sosem kel fel 10 előtt.
  She works from morning till night. – Reggeltől estig dolgozik.
 2. Mindemellett az általános igazságoknál, személyekre jellemző tulajdonságoknál is alkalmazható:
  The sun shines every day. – A Nap minden nap süt.
  I love horses. – Szeretem a lovakat.
 3. Illetve olyan igéknél, amelyeket nem használhatunk folyamatos jelen időben (ilyenek az érzékeléshez, mentális tevékenységekhez használt kifejezések):
  I believe in you. – Hiszek benned.
  NEM: I’m believing…
  Jó, ha tudod: e szabály alól is vannak kivételek, ilyenkor más az érzékeléshez köthető igék jelentése – és nem a Present Simple-t, hanem a Present Continuoust használjuk.
 4. Előre eltervezett tevékenységeknél:
  We arrive in Paris at 2 pm, then leave the next day. – Párizsba délután 2-kor érkezünk, majd másnap továbbindulunk.
 5. Időhatározói mellékmondatoknál: ha rendszeres cselekvésekre utalnak, illetve egy jövő idejű mellékmondatot vezetnek be (például a mondat elején lévő „whenever”-rel, „unless”-szel vagy „as soon as”-szel).
  Whenever we want to go out it rains. – Ha el akarunk menni szórakozni, mindig esik.
  Whatever he tries, he always gets the same results. – Bárhogy is próbálkozik, mindig ugyanarra jut.
 6. Idézeteknél:
  The book says he is an evil character. – A könyv szerint ő egy gonosz személy.
 7. A feltételes mondatok 1. típusánál, „if”-es tagmondatnál:
  If you meet Edit please tell her to buy something for dinner. – Ha találkozol Edittel, kérlek szólj neki, hogy vegyen valamit vacsorára.
 8. Szalagcímeknél:
  Bank robber escapes from police. – A bankrabló megszökik a rendőrség elől.
Képzése
I. Kijelentő mondatnál

A Present Simple képzése igazán egyszerű: tulajdonképpen csak az adott személy(es névmás)t és az igék első szótári alakját kell figyelembe venni hozzá. Ez alól csak az egyes szám harmadik személy használata a kivétel – itt egy ‘-s’ (es) ragot kap az ige.

I/you/we/they run every morning.
She/he runs every morning.

II. Kérdésnél és tagadásnál

Mindkét esetben a „do” segédigét használjuk, azonban az alanyra való kérdezéskor nem.

He eats a lot. – Sokat eszik.
He doesn’t eat a lot. – Nem eszik sokat.
I don’t eat a lot. – Nem eszem sokat.

DE!
Who eats a lot?Ki eszik sokat?
What does he eat?Mit eszik?
Do you eat a lot? – Te sokat eszel?

Időhatározói

A Present Simple általános időhatározói is gyakoriságra, ismétlődésekre utalnak:
Every day, every week – minden nap, minden héten
Always – mindig
Never – soha
Generally, usually – általában
Often – gyakran
Occasionally, seldom, rarely – alkalmanként, ritkán
Sometimes – néha
Once a month/year – egyszer egy hónapban/évben
Twice a week – kétszer egy héten
Everyday early in the morning – minden nap korán reggel
Every weekend – minden hétvégén
On Wednesdays – szerdánként
…stb.

Kivételek

Arról már volt szó, hogy egyes szám harmadik személyben ‘-s’ (es) ragot kap az ige. Arról viszont még nem, mi a helyzet különböző szóvégződéseknél.

A válasz végződésekre lebontva a következő:

 1. -ss, -x, -ch, -sh végződéseknél: ‘-es’ rag
  Pl. watch → watches (néz), miss → misses (hiányol)
 2. -y végződésnél: y → i, + ‘-es’ végződés
  Pl. hurry → hurries (siet)

3 trükk, hogy minél könnyebben megtanuld a Present Simple-t (aztán a többi igeidőt is)

A nyelvtanulásnál – ahogy bármilyen más tananyag elsajátításánál – is fontos, hogy legyen egy logikai struktúra, amely mentén haladsz. Ha még nincs kialakult módszertanod, érdemes elolvasnod az alábbi tippeket:

 1. Lépésről lépésre
  Mielőtt alkalmazni kezded a Present Simple-t, legyél tisztában az elmélettel. Mivel egy alapigeidőről van szó, egyelőre nincs összehasonlítási alapod – a továbbiakban azonban az összes többi jelen idő erre épül, ezért szánj elég időt arra, hogy megértsd a használatát!
 2. Ismerd a tanulási stílusod, és ha kell, kérj segítséget!
  Bár vannak hihetetlen képességekkel megáldott, autodidakta nyelvtanulók, egyáltalán nem szégyen, ha bevallod: neked szükséged van arra, hogy valaki mindent alaposan elmagyarázzon egy nyelvóra keretei között. Vagy legalább elmutogasson… Manapság szerencsére rengeteg online hang- és videóanyag közül válogathatsz, de még nyelvórákon is részt vehetsz otthonról, a laptopod mögül. Rajtad múlik, mit választasz, de ha úgy érzed, egyedül nem megy a tanulás, egy magántanárral vagy tanulótárssal nagyban megkönnyítheted a dolgod.
 3. Kettő az egyben
  A későbbiekre nézve: ahhoz, hogy minél mélyebben rögzüljenek a tudnivalók, kösd őket valamihez! Akár az adott angol igeidőt viszonyítod egy másikhoz (pl. a Present Simple-t később a Present Continuoushoz vagy a Past Simple-höz), akár bizonyos szavakat ellentétes jelentésű megfelelőikhez (pl. smart–silly, love–hate stb.), biztos lehetsz benne: az agyad így könnyebben előhívja majd, amit megjegyeztél, mintha mindent egyesével próbálnál bemagolni.

A tudásod akkor válik igazán elmélyültté, ha az alapoktól kezded – például az igeidőkkel, ezen belül is a Present Simple-lel. Reméljük, hogy ezzel az útmutatóval magabiztosabban állsz majd a tanuláshoz; és tippjeink segítségével tartósabban rögzülnek a tudnivalók, legyen szó az angol nyelv bármelyik igeidejéről. A nyelvtanulás azonban csak a megfelelő szókinccsel együtt igazán hatékony: ehhez ajánljuk figyelmedbe a Szotar.net előfizetéses szótárcsomagjait!

Kapcsolódó cikkek