warning
Maradjon belépve
Elfelejtett jelszó
FiókomSzótáraimTermékaktiválás
Kijelentkezés

Így vágj bele a present simple megtanulásába!

2022. 01. 07.

FacebookTwitterPinterestLinkedIn

Mint minden tanulási folyamatnak, az angol nyelv elsajátításának is vannak fokozatai. Építeni azonban csak biztos alapokra lehet. Az angol nyelv egyik ilyen alappillére az igeidő. A jó hír az, hogy bemelegítésként lehet a jelen idővel kezdeni, amelynek megtanulása gyerekjáték – feltéve, hogy ismered az alapszabályait. Cikkünkben most megismerkedhetsz a legfőbb jellemzőivel, és azt is bemutatjuk, hogyan tudod a legkönnyebben megjegyezni a használatát.

Az angol jelen idők rövid jellemzése

Az angol jelen idők között négy különböző igeidőt különböztethetünk meg: a Present Simple-t, a Present Continuoust, a Present Perfectet és a Present Perfect Continuoust.

Present Continuous

A Present Continuous, más néven folyamatos jelen mindig egy, még az adott pillanatban is zajló cselekvésre vagy állapotra utal – tehát valamire, ami még mindig folyamatban van:

Pl.: I am doing my homework. – Éppen a házi feladatomat csinálom.

Present Perfect

Ezzel szemben a Present Perfect, azaz a befejezett jelen egyáltalán nem köthető konkrét időponthoz: az ebben az igeidőben kifejezett cselekvések vagy történések ideje sosem pontosan meghatározott. Ez egy lényeges különbség a Past Simple, azaz az egyszerű múlthoz képest is, hiszen – míg ott és a Present Continousban igen – itt nem is lényeges, mikor történt, csak az, hogy egyáltalán megtörtént az esemény:

I travelled to Hawaii last month.Múlt hónapban elutaztam Hawaiira.
I have been to Hawaii.Már voltam Hawaiin.

Present Perfect Continuous

A folyamatos befejezett jelennel, azaz a Present Perfect Continuousszal pedig olyan, még a jelenben is zajló eseményeket, cselekvéseket fejezhetünk ki, amelyeket már elkezdtünk a múltban – és várható, hogy még a jövőben sem hagyunk abba. Mindezt például az alábbi módon fejezhetjük ki:

Pl.: I have been waiting for you here for ages! – Már ezer éve itt várlak!

Ezeket kell tudnod a Present Simple-ről

Present Simple – általános jellemzők

Az egyszerű jelen időt alapvetően valamilyen megszokás vagy általános igazság kifejezésére használjuk. Ám akkor is jól jön, ha éppen útba igazítást kérünk valakitől: ugyanis instrukciók adásánál (és kérésénél), egy program kezdetéről és végéről történő informálódáskor, illetve több, egymás után történt esemény leírásánál is alkalmazhatjuk.

How can I get to the airport? – Hogyan jutok el a reptérig?
When does the concert start? – Mikor kezdődik a koncert?

Használata

 1. Az egyszerű jelennel a leggyakrabban megszokást, rendszerességet szeretnénk kifejezni:
  He never wakes up before 10. – Sosem kel fel 10 előtt.
  She works from morning till night. – Reggeltől estig dolgozik.
 2. Mindemellett az általános igazságoknál, személyekre jellemző tulajdonságoknál is alkalmazható:
  The sun shines every day. – A Nap minden nap süt.
  I love horses. – Szeretem a lovakat.
 3. Illetve olyan igéknél, amelyeket nem használhatunk folyamatos jelen időben (ilyenek az érzékeléshez, mentális tevékenységekhez használt kifejezések):
  I believe in you. – Hiszek benned.
  NEM: I’m believing…
  Jó, ha tudod: e szabály alól is vannak kivételek, ilyenkor más az érzékeléshez köthető igék jelentése – és nem a Present Simple-t, hanem a Present Continuoust használjuk.
 4. Előre eltervezett tevékenységeknél:
  We arrive in Paris at 2 pm, then leave the next day. – Párizsba délután 2-kor érkezünk, majd másnap továbbindulunk.
 5. Időhatározói mellékmondatoknál: ha rendszeres cselekvésekre utalnak, illetve egy jövő idejű mellékmondatot vezetnek be (például a mondat elején lévő „whenever”-rel, „unless”-szel vagy „as soon as”-szel).
  Whenever we want to go out it rains. – Ha el akarunk menni szórakozni, mindig esik.
  Whatever he tries, he always gets the same results. – Bárhogy is próbálkozik, mindig ugyanarra jut.
 6. Idézeteknél:
  The book says he is an evil character. – A könyv szerint ő egy gonosz személy.
 7. A feltételes mondatok 1. típusánál, „if”-es tagmondatnál:
  If you meet Edit please tell her to buy something for dinner. – Ha találkozol Edittel, kérlek szólj neki, hogy vegyen valamit vacsorára.
 8. Szalagcímeknél:
  Bank robber escapes from police. – A bankrabló megszökik a rendőrség elől.

Képzése

I. Kijelentő mondatnál

A Present Simple képzése igazán egyszerű: tulajdonképpen csak az adott személy(es névmás)t és az igék első szótári alakját kell figyelembe venni hozzá. Ez alól csak az egyes szám harmadik személy használata a kivétel – itt egy ‘-s’ (es) ragot kap az ige.

I/you/we/they run every morning.
She/he runs every morning.

II. Kérdésnél és tagadásnál

Mindkét esetben a „do” segédigét használjuk, azonban az alanyra való kérdezéskor nem.

He eats a lot. – Sokat eszik.
He doesn’t eat a lot. – Nem eszik sokat.
I don’t eat a lot. – Nem eszem sokat.

DE!
Who eats a lot?Ki eszik sokat?
What does he eat?Mit eszik?
Do you eat a lot? – Te sokat eszel?

Időhatározói

A Present Simple általános időhatározói is gyakoriságra, ismétlődésekre utalnak:
Every day, every week – minden nap, minden héten
Always – mindig
Never – soha
Generally, usually – általában
Often – gyakran
Occasionally, seldom, rarely – alkalmanként, ritkán
Sometimes – néha
Once a month/year – egyszer egy hónapban/évben
Twice a week – kétszer egy héten
Everyday early in the morning – minden nap korán reggel
Every weekend – minden hétvégén
On Wednesdays – szerdánként
…stb.

Kivételek

Arról már volt szó, hogy egyes szám harmadik személyben ‘-s’ (es) ragot kap az ige. Arról viszont még nem, mi a helyzet különböző szóvégződéseknél.

A válasz végződésekre lebontva a következő:

 1. -ss, -x, -ch, -sh végződéseknél: ‘-es’ rag
  Pl. watch → watches (néz), miss → misses (hiányol)
 2. -y végződésnél: y → i, + ‘-es’ végződés
  Pl. hurry → hurries (siet)

3 trükk, hogy minél könnyebben megtanuld a Present Simple-t (aztán a többi igeidőt is)

A nyelvtanulásnál – ahogy bármilyen más tananyag elsajátításánál – is fontos, hogy legyen egy logikai struktúra, amely mentén haladsz. Ha még nincs kialakult módszertanod, érdemes elolvasnod az alábbi tippeket:

 1. Lépésről lépésre
  Mielőtt alkalmazni kezded a Present Simple-t, legyél tisztában az elmélettel. Mivel egy alapigeidőről van szó, egyelőre nincs összehasonlítási alapod – a továbbiakban azonban az összes többi jelen idő erre épül, ezért szánj elég időt arra, hogy megértsd a használatát!
 2. Ismerd a tanulási stílusod, és ha kell, kérj segítséget!
  Bár vannak hihetetlen képességekkel megáldott, autodidakta nyelvtanulók, egyáltalán nem szégyen, ha bevallod: neked szükséged van arra, hogy valaki mindent alaposan elmagyarázzon egy nyelvóra keretei között. Vagy legalább elmutogasson… Manapság szerencsére rengeteg online hang- és videóanyag közül válogathatsz, de még nyelvórákon is részt vehetsz otthonról, a laptopod mögül. Rajtad múlik, mit választasz, de ha úgy érzed, egyedül nem megy a tanulás, egy magántanárral vagy tanulótárssal nagyban megkönnyítheted a dolgod.
 3. Kettő az egyben
  A későbbiekre nézve: ahhoz, hogy minél mélyebben rögzüljenek a tudnivalók, kösd őket valamihez! Akár az adott angol igeidőt viszonyítod egy másikhoz (pl. a Present Simple-t később a Present Continuoushoz vagy a Past Simple-höz), akár bizonyos szavakat ellentétes jelentésű megfelelőikhez (pl. smart–silly, love–hate stb.), biztos lehetsz benne: az agyad így könnyebben előhívja majd, amit megjegyeztél, mintha mindent egyesével próbálnál bemagolni.

A tudásod akkor válik igazán elmélyültté, ha az alapoktól kezded – például az igeidőkkel, ezen belül is a Present Simple-lel. Reméljük, hogy ezzel az útmutatóval magabiztosabban állsz majd a tanuláshoz; és tippjeink segítségével tartósabban rögzülnek a tudnivalók, legyen szó az angol nyelv bármelyik igeidejéről. A nyelvtanulás azonban csak a megfelelő szókinccsel együtt igazán hatékony: ehhez ajánljuk figyelmedbe a szotar.net előfizetéses szótárcsomagjait!

Kategória:Angol nyelv

Kapcsolódó bejegyzések

arrow_circle_left
arrow_circle_right