A Könyvfesztivál alkalmából minden 1 éves előfizetésre
kedvezményt adunk!
warning
Maradjon belépve
Elfelejtett jelszó
FiókomSzótáraimTermékaktiválás
Kijelentkezés

Így alkalmazd a past continuous igeidőt!

2022. 02. 15.

FacebookTwitterPinterestLinkedIn

Sokszor hallhattuk, de talán sosem gondolkodtunk el rajta mélyebben: tulajdonképpen mit is jelent az igeidő? Nem mást, mint egyfajta viszonyítást a közlés idejéhez képest: avagy, hogy az a bizonyos történés, állapot vagy cselekvés, amiről beszélünk, hamarabb, később, vagy éppen ugyanabban az időben történik/történt meg, mint a közlés.

Mivel a mai magyar nyelv „mindössze” három igeidőt ismer: jelen (jele nincs), múlt (jele: -t/-tt) és jövő (jele: jelen idejű ragozás + fog), az angol a maga összetettségével, 4-4-féle variációjával mindegyik időre első látásra elég bonyolultnak tűnhet. Pedig ez egyáltalán nem egyedi eset: a németben vagy egyes ausztrál dialektusokban például 6-féle igeidőt is ki lehet fejezni.

Cikkünk egy rövid nyelvi áttekintés után egyetlen igeidő rejtelmeibe vezeti be az érdeklődőket; ez pedig az angol past continuous. Ha szeretnéd megtudni, hogyan használd helyesen ezt az igeidőt, tarts velünk Te is!

Az angol múlt idők

 1. A past simple (egyszerű múlt) egy már befejezett, lezajlott történést mutat be.
  Pl.: I started the uni in 2014. – 2014-ben kezdtem el az egyetemet.
 2. A past continuoust (folyamatos múltat) ezzel szemben egy, a múltban hosszabb ideig folyamatban lévő, esetleg ismétlődő eseményre vagy állapotra utaláskor használjuk. Általában közlésünk tárgyához viszonyítjuk (mondjuk egy adott időszak élményei, vagy egy másik történés).
  Pl.: I was living my best life next to him. – Mellette voltam a legboldogabb.
 3. A past perfecttel (befejezett múlt) vagy azt fejezhetjük ki, milyen sorrendben történtek az elbeszélt események egymáshoz képest, vagy a múltbéli feltételességet.
  Pl.: If I had taken care more of my baggage, the thief would never have stolen it. – Ha jobban vigyáztam volna a csomagomra, a tolvaj sosem lophatta volna el.
 4. Végül, de nem utolsósorban, a past perfect continuous (folyamatos befejezett múlt) a folyamatos befejezett jelen logikáját követi – annyiban tér el tőle, hogy amiről mesélünk, az nem a jelenben, hanem a múltban volt éppen folyamatban.
  Pl.: I had been having a shower when the door bell rung. – Éppen tusoltam, amikor csöngettek.

Ha úgy érzed, gondot okoz az igeidők megkülönböztetése vagy megtanulása, ajánljuk figyelmedbe ezt az összefoglaló táblázatot is tartalmazó blogbejegyzésünket, hogy minél mélyebben rögzülhessenek a tudnivalók!

A past continuous igeidő jellemzői

A fentiekből már kiderült, mit tudunk kifejezni a past continuousszal: gyakorlatilag azokat a körülményeket, amelyek egy történetet jellemeznek – hogy a beszélő/az elbeszélés szereplője mit csinált abban az időben, amikor az esemény megtörtént. Idáig általában mindenkinek érthető, gyakran mégis előfordul, hogy a nyelvtanulók keverik a folyamatos igeidőket az egyszerűekkel. Ami hiba, ugyanis a past simple nem azt fejezi ki, mint a past continuous.

Mi a legfőbb különbség a két igeidő között? Röviden: a múltbeli cselekvés befejezettsége, avagy: a történet idejében már elvégeztem-e azt a dolgot, amiről éppen beszélek, vagy sem?
Pl.:
I was writing my homework. – Éppen a házi feladatomat írtam.
I wrote a letter on the language exam. – Megírtam egy levelet a nyelvvizsgán.

A past continuous képzése tehát így néz ki: was/were + ige + -ing. Időhatározói, amennyiben vannak, a leggyakrabban ezek: all the morning/evening, until, while, till, when, all day/week/night, from… to.

Míg a past simple-lel sorrendben el tudjuk mondani egy történet legfőbb eseményeit, történéseit, addig a past continuousszal azt tudjuk kifejezni, hogy mindeközben mi mit csináltunk – ezért is fontos, hogy megtanuljuk nemcsak felismerni, de meg is érezni, hogy mikor kell használnunk, és hogy pontosan hogyan tegyük ezt.
Pl.:
I was standing at the zebra crossing when two cars crashed. – Éppen a zebránál álltam, amikor két autó egymásnak ütközött.

FONTOS: amikor csak arról beszélünk, mit csináltunk egy nagyobb időtartam (pl. egész nap) alatt, mindkét igeidő használható!
Pl.:
We were watching TV all day. = We watched TV all day. – Egész nap csak tévéztünk.

Emellett két, párhuzamosan zajló, tartósabb cselekvést is ki tudunk vele fejezni:

While I was writing an essay in my room, my younger brother was playing on his guitar in his room. – Amíg én esszét írtam a szobámban, az öcsém a gitárján játszott az övében.

A past continuous helyes használata

Kijelentő mondatoknál

A kijelentő mondatoknál a past continuousképzése a már fentebb említett módon történik – kivételt képeznek ez alól azok az igék, amelyeket nem használunk folyamatos formában. Ilyen esetekben egyszerű múltat használunk, de a legtöbbször az ige mégis -ing-es formát kap.

Pl.:
I was learning all the night before the History exam. – A történelemvizsga előtti éjjelt végigtanultam.

A kijelentéseknek összesen három olyan esete lehetséges, amikor alkalmazhatjuk a past continuoust:

 1. Ha két cselekvés egyszerre volt folyamatban a múltban.
  Pl.:
  While I was having a shower, he was playing with his PlayStation3. – Ameddig én tusoltam, ő a PlayStation3-jával játszott.
 2. Ha egy olyan folyamatos, múltbeli cselekvésről beszélünk, amelyet megszakított a múltban egy másik tett/esemény, amely csak egy pillanatig tartott. Ez a pillanatnyi cselekvés kerül ilyenkor egyszerű múltba, elé pedig gyakran a when kötőszót tesszük.
  Pl.:
  He was eating his dinner when somebody knocked on the door. – Éppen a vacsoráját ette, amikor valaki kopogtatott az ajtón.
 3. Ha az a bizonyos történés, amelyről beszélünk, csak a múlt egy adott pillanatában volt folyamatban. Ebben az esetben általában megtudjuk az időpontot is – jelöli a mondat –, amikor az adott cselekvés éppen zajlott.
  Pl.:
  Yesterday I was reading a really good book at 9 o’clock. – Tegnap 9 órakor (éppen) egy nagyon jó könyvet olvastam.

Tagadó mondatoknál

Ennél a mondattípusnál a tagadószó használata alapvető; ám, mivel az angol nem engedi a dupla tagadást, ha a tagadást a „no one” szóval fejezzük ki, már nem helyezhetünk a mondatba több tagadószót.

Pl.:
I wasn’t at home when the burglar broke in. – Nem voltam otthon a betöréskor.

Kérdő mondatoknál

Kérdő mondatnál az első segédige – az alábbi mondatban a „be” – után közvetlenül állnak a pontosabb időhatározók.

Pl.:
Where were you yesterday, at 9 o’clock in the evening? – Hol voltál tegnap este 9 órakor?

Ha pedig eldöntendő kérdést kapunk, például:
Were you sleeping at home at this time two days ago?,

a rövid válaszunknak mindenképpen így kell kinéznie:
Yes, I was./No, I wasn’t.

Tehát nem elég pusztán yes-szel vagy no-val válaszolnunk; ki kell tennünk mögé az alanyt, majd a segédigét (ami múlt idejű esetekben a to be létige múlt ideje). A segédigének tagadás esetén az összevont alakját alkalmazzuk.

Tagadó kérdésnél

A képzési szabálya ugyanaz, mint a kérdő mondatnál – azzal a különbséggel, hogy a why kérdőszóval kezdődők esetében csak az alábbi módon használhatjuk (amikor ténylegesen kérdezünk):

Pl.:
Why weren’t you available when I needed your help? – Miért nem voltál elérhető, amikor szükségem volt a segítségedre?

A másik eset, amikor alkalmazhatjuk, ugyanis nagyjából annyit tesz, mintha azt mondanánk: I think you should/Let’s… (=Szerintem neked… kellene csinálnod/Csináljuk ezt az x dolgot)

Pl.:
Why don’t you take a pill for your sore throat? – Szerintem be kellene venned valamit a torokfájásodra.

Bár az angol nyelv sokféle igeidőt használ, ezek képzése nem annyira átláthatatlan, mint ahogy elsőre gondolnánk. Bár akadnak nehezebben megjegyezhető igeidők, a past continuous – mint olvashattátok – szerencsére nem tartozik közéjük: igen jellegzetes, viszonylag egyszerűen megjegyezhető igeidőről van szó.

Ám ha mégis probléma adódik, a nyelvtanulásra is igaz az, ami az élet számos területére: sokkal könnyebb együtt, párban vagy néhány közeli baráttal, mint egyedül. Ha a last minute nyaralás vagy a nyelvvizsga előtt szeretnéd még egy kicsit gyakorolni a nyelvet, kérd meg egy jó angolos ismerősödet, hogy beszélgessetek egy kicsit! A leggyakoribb helyzeteket begyakorolva már nagyobb magabiztossággal vághatsz neki az útnak. Ha pedig a szókincsedet bővítenéd, szótárazás közben érdemes bizonyos, gyakran használt szavak szinonimáinak is utánanézned – hogy ne kelljen attól tartanod, mi lesz, ha egy kifejezés nem jut az eszedbe!

Kategória:Angol nyelv

Kapcsolódó bejegyzések

arrow_circle_left
arrow_circle_right