warning
Maradjon belépve
Elfelejtett jelszó
FiókomSzótáraimTermékaktiválás
Kijelentkezés

Így működik a melléknevek fokozása angolul

2022. 03. 01.

FacebookTwitterPinterestLinkedIn

Két vagy több dolog összehasonlítására a magyar nyelvben és az angolban egyaránt a melléknévfokozást használjuk. Ám amíg magyarul minden esetben ugyanaz a szabály (középfoknál -bb, felsőfoknál leg- + -bb jeleket kap az adott szó), az angolban háromféleképpen is fokozhatunk – ráadásul minden esetben kiejtés szerint. Bonyolultnak tűnik? Ne ijedj meg: ha ismered az alábbi néhány alapszabályt, rögtön leegyszerűsödik!

Az angol melléknevek

Ha emberek, helyek, tárgyak vagy dolgok tulajdonságairól beszélünk, mellékneveket használunk. A magyarban ez a fentebb említett, végtelenül egyszerű módon történik minden esetben (pl. szép – szebblegszebb). A melléknevek a magyar és az angol nyelvben egyaránt megelőzik a főnevet; angolban azonban még van két további csoportjuk is. Ezek a magyarban el nem különített véleménykifejező és tényközlő melléknevek – melyeket ebben a sorrendben is kell a mondatba fűznünk, ha egyszerre több jelzővel illetünk egy főnevet.

A ragozás tekintetében az alábbi három, nagyobb melléknévcsoportot különböztethetjük meg:

 • a rendhagyókat, pl.: good, bad, far, little.
 • az egy és két szótagú mellékneveket, pl.: heavy, easy, happy.
 • és a több szótagúakat, pl.: exciting, interesting, beautiful.

Bár a melléknévragozás az egyik legegyszerűbb része az angol nyelv tanulásának, de korántsem ugyanúgy ragozunk egy rendhagyó melléknevet, mint egy egy szótagút. Sőt, még alcsoportjaik is vannak (pl. a határozók ragozása). Melyek az általános alapelvek az egyes csoportoknál? Lentebb megmutatjuk!

A melléknévfokozás angolul

Általánosságban elmondhatjuk, hogy három esetben jöhet jól számunkra a melléknévragozás: ha a két dolog, amit összehasonlítanánk:

 1. ugyanolyan/ugyanakkora;
 2. ha az egyik dolog valamiben jobb, mint a másik;
 3. ha az egyik dolog valamiben gyengébb, mint a másik.

Nézzük meg egyenként is a fenti, jól elkülöníthető csoportokat a különböző fokozatokban!

Alapfok

Ez az egyetlen olyan eset, amikor az egy szótagú és a több szótagú melléknevek semmiben sem különböznek egymástól – hiszen itt a szótagszám nem számít.

 • Használata: amikor azt akarjuk kifejezni, hogy két dolog ugyanolyan minőségű.
 • Szerkezete: „as… as” → főnév + ige + as (tulajdonság) as + másik főnév.
 • Példák: She is as pretty as Jennifer Lopez. – Olyan csinos, mint Jennifer Lopez.
  The music makes your room as loud as it was a disco. – A zenétől olyan hangos a szobád, mintha diszkó lenne.

Középfok

Akkor használjuk, ha egy tulajdonság két dolog közül az egyikre inkább jellemző, mint a másikra – itt azonban már van különbség az egy, két, illetve a több szótagos melléknevek között.

 1. Egy és két szótagú mellékneveknél
 • Szerkezete: melléknév+-er + than
 • Példa: My dog is faster than yours. – Az én kutyám gyorsabb, mint a tiéd.
 1. Több szótagú mellékneveknél
 • Szerkezete: itt a középfokban a more + melléknév + than formulát követjük.
 • Példa: Trying is more important than the perfect result. – A próbálkozás fontosabb, mint a tökéletes végeredmény.

Felsőfok

Itt is markáns különbségek figyelhetők meg a kevesebb, illetve a több szótagos melléknevek között. Például a használat esetén: itt nem kettő, hanem három vagy annál több dolog közül emeljük ki a legolyanabbat. Tehát azt a valamit/valakit, amire/akire az adott dolog a legjellemzőbb.

 1. Egy és két szótagú mellékneveknél
 • Szerkezete: the + melléknév + -est végződés
 • Példa: Wednesday was the hardest day of my week. – A szerda volt a hetem legnehezebb napja.
 1. Több szótagú mellékneveknél

Szerkezete: itt felsőfokban a most + melléknév formulát követjük, az egész előtt a „the” határozott névelővel

Példa: For him, she was the most beautiful woman in the room. – Számára ő volt a szobában a leggyönyörűbb nő.

+ A határozók képzése
Ezeket melléknevekből képezhetjük, és a melléknevekhez hasonlóan is ragozzuk. Kétféle típusuk ismert:

 1. Amelyek nem kapnak „-ly” ragot. Vannak olyan melléknevek, amelyeket nem kell képeznünk „-ly”–vel ahhoz, hogy határozó legyen belőlük – hiszen a képző az alapszóban is benne van. A szabály ilyenkor az, hogy a szó végi „-y”-ból egyszerűen „-i” lesz. Példa: earlyearlier.
 2. Amelyek „-ly” ragot kapnak. Ezek az ún. rendhagyó határozószók: képzésük, akár a rendhagyó mellékneveké, többféleképpen történhet.
  Példák:
  – well → better → best (jól → jobban → a legjobban).
  – in a lovely way → in a more lovely way → in the most lovely way (kedvesen → kedvesebben → a legkedvesebben)

A rendhagyó melléknevek fokozása

Vannak olyan melléknevek, amelyek teljesen külön képzési kategóriát alkotnak a fokozásban: ezek a rendhagyó melléknevek. Bár vannak köztük olyanok, amelyeknek a képzési szabályaik megegyeznek, de olyanok is, amelyeket teljesen külön, egyesével kell megjegyeznünk. Így az alábbi alcsoportokba különíthetők el:

 1. Az „-e”-re végződők
  Ezek azok a bizonyos melléknevek, amelyek a kiejtésben egytagúak, azonban a végükön mégis csak ott van egy „-e” (pl. close). Ezeket nem ejtjük, és azonnal hozzájuk is tudjuk illeszteni a klasszikus, középfokra jellemző ragot: az „-er”-t.

  Pl.: It was much closer than the previous. – Ez sokkal közelebb volt, mint az előző.
 1. Magánhangzóra + mássalhangzóra végződők
  Ha a melléknév utolsó mássalhangzója előtt magánhangzó van, akkor a mássalhangzó a fokozáskor megkettőződik.
  Pl. My house is bigger than yours. – A házam nagyobb, mint a tiéd.
 2. „-er”-re végződők:
  Ha a melléknév már alapvetően „-er”-re végződik, elsőre talán azt hihetnénk, nem is kell tovább fokoznunk, de nagyon is kell! Méghozzá egy plusz „-er”-rel:

  Pl.: Your son seems cleverer than Bertie’s. – A fiad okosabbnak tűnik Bertie fiánál.
 1. „-y”-ra végződők
  Ha a melléknév „-y”-ra végződik, középfokon ez az utolsó hang „-i”-re változik:
  Pl. On workdays I’m busier than at weekends. – Hétköznapokon elfoglaltabb vagyok, mint hétvégén.
  FONTOS: ha az „-y”-t magánhangzó előzi meg, ez a szabály nem vonatkozik rá! (pl. gray → grayer)

  Pl.: His hair is much grayer than his wife’s. – A haja sokkal őszebb, mint a feleségéé.
 1. …és a logika nélküliek
  Sajnos vannak olyan melléknevek is, amelyeket egyszerűen be kell magolnunk. Példák:
  bad → worse → worst (rossz → rosszabb → legrosszabb), old → elder → the eldest (idős → idősebb → legidősebb).

If he is elder than anyone else in the class, he is the eldest. – Ha idősebb mindenkinél az osztályában, akkor ő a legidősebb.

Bár elsőre kicsit rémisztőnek tűnhet az angol melléknévfokozás, idővel te is látni fogod: annyira beléd tud ivódni, mintha mindig is a kisujjadból ráztad volna ki! A közép-és felsőfok jelei, a rendhagyó igék és az egész melléknévfokozás csak a nagy kaland kezdete, ami az angoltanulással vár rád. De ha belejössz, a további leckék (a különböző igeidők, az egyre gazdagabb szókincs elsajátítása vagy a hallott szöveg értése) sem lesznek sokkal nehezebbek. Mint minden nyelv, az angol is gyakorlás kérdése: minél többet használod, annál jobban rögzül! Például azzal is, ha lefordítod magadnak az előbbi mondatot, alkalmazva friss tudásodat.
Jó tanulást!

Kategória:Angol nyelv

Kapcsolódó bejegyzések

arrow_circle_left
arrow_circle_right