warning
Maradjon belépve
Elfelejtett jelszó
FiókomSzótáraimTermékaktiválás
Kijelentkezés

Használd jól a present continuous igeidőt!

2021. 11. 21.

FacebookTwitterPinterestLinkedIn

Az angol nyelv messze földön híres a rengeteg és bonyolult igeidőiről. Mi tagadás, sokszor még a felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezőknek is gondot okoz, hogy mikor melyik módozatot kell használni. De mit is jelent, hogy igeidő? A Wikipédia szerint „alaktani kategória, amellyel a nyelvek a cselekvés, történés, állapot idejét fejezik ki a közlés idejéhez viszonyítva”.

Ezt minden nyelv más és más megoldásokkal kezeli, egyes nyelvekben (pl. a kínaiban) egyáltalán nem is létezik igeidő, csupán időhatározók. Az angolban viszont nagyon is fontosak a „grammatical tense”-ek (maga a tens szó a latin időből – tempus – származik)! A present continuous, azaz a folyamatos jelen idő mindennek az alapja. Cikkünkben részletesen megismerkedhetsz vele.

Igeidők az angol nyelvben

Ha gondban vagy az angol igeidőkkel, érdemes pár percet szánnod az áttekintésükre. Az alábbiakban egyszerű példamondatokkal segítünk.

Present simple

Az egyszerű jelen időt szokások, általános igazságok megfogalmazására használhatod.

 • I go to work every day at 6 a.m. – Minden nap reggel 6-kor megyek dolgozni.

Present continuous

A folyamatos jelen idő az adott pillanatban történő, a jelenben ideiglenesen igaz események leírására szolgál.

 • I am watching a movie at the moment. – Épp egy filmet nézek.

Present perfect

A befejezett jelen idő több esetben is előkerül. Például, ha a múltban kezdődött cselekvésnek hatása van a jelenre:

 • I have broken my leg. – Eltörtem a lábamat.

A múltban kezdődött, jelenleg és a jövőben is tartó események:

 • I have worked here for 5 years. – 5 éve dolgozom itt.

Present perfect continuous

A folyamatos befejezett jelen idő a múltban kezdődött, de még jelenleg is tartó cselekvések leírását szolgálja.

 • I’ve been waiting for him for hours. – Órák óta várok rá.

Past simple

Az egyszerű múlt idő tényleg egyszerű, hiszen a múltban befejeződött eseménynél kell használnod.

 • I watched a movie yesterday. – Tegnap megnéztem egy filmet.

Past continuous

A folyamatos múlt idő is több esetben fordul elő. Például múltbeli szokások kifejezésénél.

 • I was watching TV all afternoon. – Egész délután tévéztem.

Akkor is a past continuoushoz kell folyamodnod, ha két múltbeli esemény párhuzamosan történt.

 • I was watching a movie when the phone rang. – Éppen egy filmet néztem, amikor megcsörrent a telefon.

Past perfect

A befejezett múlt idő, vagy múlt előtti múlt akkor jöhet szóba, ha a múltban befejezett cselekvés után történt még valami.

 • My boss had gone out when I arrived in the office. – Mire beértem az irodába, a főnököm már elment.

Past perfect continuous

A folyamatos-befejezett múlt időt olyankor kell használnod, amikor egy múltbeli esemény egy másik múltbeli esemény előtt történt.

 • I had been working for the company for 5 years when you were hired. – 5 éve dolgoztam a cégnél, amikor téged felvettek.

Future simple

Az egyszerű jelen idő egy jövőben bekövetkező eseményre utal.

 • I will watch a movie. – Meg fogok nézni egy filmet.

Future continuous

A folyamatos jövő idő egy folyamatos cselekvésre utal, ami a jövőben történik majd meg.

 • I will be watching a movie at 6 p.m. tomorrow. – Holnap délután 6-kor megnézek egy filmet.

Future perfect

A befejezett jövő idő arra szolgál, hogy a jövő egy meghatározott pontján befejeződő cselekvést kifejezz.

 • 4 year from now I will have moved to Germany. – Négy év múlva ilyenkor már Németországba költöztem.

Future perfect continuous

A folyamatos-befejezett jövő idő olyan eseményeket takar, amelyek a jövő egy adott pontján már hosszabb ideje folyamatban lesznek.

 • By the end of this year I will have been working here for 10 years. – Év végére már 10 éve fogok itt dolgozni.

A present continuousról általában

Ahogy már olvashattad, a present continuous egyik leggyakoribb alkalmazási formája az adott pillanatban épp megtörténő cselekvések leírása. Sokszor a mondatban szereplő időhatározók is segítenek, hiszen ezek egyértelműen utalhatnak arra, hogy mikor zajlik az esemény.

 • I am learning now – Most tanulok
 • I am watching a movie at the moment – Pillanatnyilag egy filmet nézek
 • I am working at present – Jelenleg dolgozom

A present continuous azonban ennél szerteágazóbb feladatokat is ellát. Akkor is ezt az igeidőt kell alkalmaznod, ha a cselekvés a beszéd vagy az írás pillanatában éppen nem történik, de a jelen egy adott szakaszára igaz. Mivel folyamatos igeidőről van szó, így a jelenben folyamatosan zajló cselekvéseknél is előkerül.

 • I am staying at home today – Ma otthon maradok
 • I am having a hard time – Nehéz időkön megyek keresztül

Mindenkinek megvannak a maga szokásai, és időnként előfordul, hogy eltér ezektől. Ha ezt történik, és ez éppen jelenleg is zajlik, biztos lehetsz benne, hogy a folyamatos jelen idő a jó választás.

 • I usually go to work at 6, but this week I am going at 8 – Általában 6-ra járok dolgozni, de ezen a héten 8-ra.

Végül egy különleges eset: bár az always, vagyis mindig szócska tipikusan present simple igeidőt vonz magával (I always drink coffee), de ha a cselekvés túlontúl sokszor ismétlődik, akkor már a present continuous lép életbe.

 • I am always drinking too much coffee. It may be bad for my health – Mindig túl sok kávét iszom. Lehet, hogy árt az egészségemnek.

A folyamatos jelen képzésére igen egyszerű a szabály: alany + a „to be” ragozott alakja és a főige „-ing”-es alakja (I am watching). Tagadásnál a not szócska kerül a mondatba (I am not watching), míg kérdésnél fordított szórendet kell alkalmaznod (Am I watching?)

A present continuous helyes használata

Kijelentés

A folyamatos jelenben megfogalmazott állításhoz mindössze a „to be” helyes ragozását kell ismerned.

 • I am learning
 • You are learning
 • He, she, it is working
 • We are working
 • You are working
 • They are working

Az alapszabályt („to be” + az ige „–ing”-es alakja) már említettük, most nézzük meg, hogyan viselkednek az igék az „-ing”-es formában.

Amennyiben „e”-re végződik az ige, az „e” betű eltűnik„-ing”-es formában (kivételt jelent a age, a dye és a singe, valamint azok a szavak, amik „ee”-re végződnek.

 • Hate – hating
 • Age – ageing
 • Dye – dyeing
 • Singe – singeing
 • Agree – agreeing

Léteznek olyan igék, amelyek egyetlen szótagból állnak. Amennyiben egyetlen magánhangzót is tartalmaznak, és egyes mássalhangzóra végződnek, a szóvégi mássalhangzó duplázódik.

 • Hit – hitting
 • Turn – turning

Az „-ie” végződésű szavak sokszor gondot okoznak, hiszen present continuousban„y”-ra változnak. A szó végi „y” ugyanakkor megmarad.

 • Stay – staying
 • Die – dying

Tagadás

A tagadás egy az egyben a kijelentés logikáját követi, annyi különbséggel, hogy az ige elé bekerül a „not” szócska.

 • I am not learning
 • You are not learning
 • He, she, it is not working
 • We are not working
 • You are not working
 • They are not working

Kérdés

A kérdés fordított szórendet követel meg, több teendőd ezzel nincs is.

 • Am I learning?
 • Are you learning?
 • Is she, he, it learning?
 • Are we working?
 • Are you working?
 • Are they working?

Tagadó kérdés

A tagadó kérdés logikája megegyezik a tagadáséval, vagyis a „not” szó kerül az ige elé.

 • Am I not learning?
 • Are you not learning?
 • Is she, he, it not learning?
 • Are we not learning?
 • Are you not learning?
 • Are they not learning?

Kivételek

Legyen szó akár a magyar, akár az angol nyelvről, szinte minden szabály esetén igaz, hogy léteznek kivételek. Nincs ez másképp a present continuousszal sem, mert számos olyan igetípus létezik, ahol ezt az igeidőt nem, vagy csak korlátozottan használhatod.

Az egyik ilyen kategória az érzékelést kifejező igék, mint például a hear, see, smell, notice, vagy a feel, a look és a taste. Ugyanakkor a kivételeken belül is vannak kivételek.

A hearing hivatalos meghallgatás értelemben fordul elő:

 • The court is hearing evidence today – A bíróság ma meghallgatja a bizonyítékokat.

A see folyamatos alakja találkozást, látogatást jelent:

 • I am seeing the doctor this afternoon – Ma délután találkozom az orvosommal.

A feel folyamatos alakban tapintani értelemben kerülhet elő:

 • The doctor is feeling her pulse now – Az orvos érzi a pulzusát.

Az érzelmeket kifejező igéknek, például az adore, appreciate, care for, like, fear, love, hate, want szintén nincs present continuous alakjuk, és ugyanez a helyzet a gondolkodásra utaló szavakkal (pl. believe, expect, know, mean, remember, think, trust).

A think ugyanakkor mégiscsak kivétel, hiszen a thinking lehet folyamatos, ha csak általános gondolkodásra utal.

 • What are you thinking about? – Min jár az eszed?

A birtoklást kifejező igék (belong, own, possess) és a segédigék (can, could, must, need, will) is csak speciális esetben, vagy egyáltalán nem vesznek fel folyamatos jelen formát.

Bárhonnan tanulhatsz

A present continuous annyira elterjedt és széleskörűen használt igeidő, hogy bárhol, bármikor találkozhatsz vele. Egész biztos, hogy a kedvenc filmedben, sorozatodban vagy angol nyelvű dalodban is előbukkan. Érdemes ilyenkor megállítanod a lejátszást, és elgondolkodnod, hogy miért épp ezt az igeidőt használták? Talán épp egy folyamatban lévő cselekvésről van szó? Vagy netán a jelen egy hosszabb szakaszára utalnak? Esetleg egy szokásostól eltérő cselekvés történt?

Remek tanulási módszer az is, ha előveszel egy szótárat, kikeresed a kapcsolódó kifejezéseket, és jelen időben leírod a mai napodat. Az írásod tele lesz folyamatos jelen idővel, így könnyen gyakorolhatod az egyes igék present continuous formáját. És a legfontosabb: merj beszélgetést kezdeményezni angolul! Ennél jobb módszer nincs – ha el is rontod néha az igeidőt, sokkal hamarabb rögzül a helyes megoldás.


Kapcsolódó bejegyzések

arrow_circle_left
arrow_circle_right