warning
Maradjon belépve
Elfelejtett jelszó
FiókomSzótáraimTermékaktiválás
Kijelentkezés

A német mondat felépítése: a KATI-szórend érthetően

2023. 01. 06.

FacebookTwitterPinterestLinkedIn

Amikor egy német ajkú ember magyarul kezd tanulni, bizony igencsak meglepődik, hogy anyanyelvünk mennyire szabadon kezeli a szórendet. A német ugyanis egészen másképp működik: ott többnyire szigorúan meg van határozva, hogy hova kerülhet az alany, a tárgy és az ige. Míg magyarul a tanulni megyek és a megyek tanulni is helyes, addig németül csakis az Ich gehe lernen jöhet szóba.

Az előbb bemutatott egyenes szórendnél léteznek bonyolultabb esetek is, például a KATI-szórend. Ez a kötöttség egyszerre átok és áldás a némettanulás során. Nehéz, mert meg kell tanulnunk a szabályokat. Ha viszont egyszer elsajátítottuk a használatukat, komoly mankót nyújtanak a mondatképzésben. Lássuk tehát részleteiben a német nyelv egyik legfontosabb szórendjét, a KATI-t.

Milyen szórendek léteznek a német nyelvben?

Egyenes szórend

Az egyenes szórend a leggyakrabban használt típus a németben, hiszen mind az egyszerű elbeszélő mondatokban, mind a kérdésekben ezt kell használnunk. Az egyenes szórend esetében az aranyszabály úgy szól, hogy az ige mindig a második helyen szerepel, az alany pedig vagy közvetlenül előtte vagy utána. A többi mondatrész ehhez képest tetszőlegesebben variálható.

 • Ich lerne jetzt – Most tanulok

Az egyenes szórendet kell alkalmazni olyan kérdéseknél is, amelyek kiegészítésre várnak.

 • Wann lernst du? – Mikor tanulsz?

Az egyenes szórend természetesen mellékmondatok esetén is előkerül, méghozzá a következő kötőszavaknál: und, sondern, oder, denn, aber. Nem nehéz megjegyezni, mert ha megnézzük, az első betűik a magyar USZODA szót adják ki.

 • Ich lerne jetzt, und habe keine Zeit – Most tanulok, és nincs időm.

Fordított szórend

A dolgok azonban nem mindig ilyen egyszerűek, ilyenkor színre lép a fordított szórend. A leghétköznapibb megjelenési formáját a felszólító mondatok képviselik:

 • Geh lernen! – Menj tanulni!

Amint láthatod, az ige előreugrott egyet, és így már a mondat legelején szerepel. Minden más csak utána következhet. Ugyanez a helyzet az olyan kérdésekkel is, melyek az eldöntendő kategóriába esnek.

 • Lernst du Deutsch? – Tanulsz németül?

Ami pedig a mellékmondatos szerkezeteket illeti, sajnos a fordított szórendre nincs magyar betűszó, amit segítené a tanulást. Így marad a magolás. Az alábbi kötőszavak vonzanak magukkal fordított sorrendet: trotzdem, dennoch, dann, danach, sonst, darum, deshalb.

 • Ich bin müde, trotzdem lerne ich – Fáradt vagyok, mégis tanulok
 • Jetzt lerne ich, dann gehe ich laufen – Most tanulok, utána futni megyek
 • Ich lerne, sonst krieg ich schlechte Noten – Tanulok, különben rossz jegyeket kapok.

A KATI-szórend legfontosabb szabályai

Ahogy az USZODA, úgy a KATI is egy rövidítés, ezúttal azonban nem a szórendet magával vonzó kötőszavakat foglalja össze. A KATI azt jelenti, hogy kötőszó-alany-többi mondatrész-ige. Ez a szórend kizárólag mellékmondati szerkezetekben fordul elő, és ahogy a rövidítés is mutatja, az ige mindig a mondat végére kerül, méghozzá ragozott alakban.

Igen ám, de a német nyelv már csak olyan, hogy a mondatban nem csak egyetlen ige szerepelhet. Hanem például módbeli segédige is, mint a können, a müssen, a wollen, a sollen, a mögen és a dürfen. Mivel ilyenkor a segédigét kell ragoznunk, a KATI-nál ez kerül a mondat végére.

 • Ich freue mich, dass du nach Budapest fahren willst – Örülök, hogy Budapestre akarsz utazni.

Akárcsak a magyar nyelvben, a németben is léteznek elválós igekötős igék. A KATI kapcsán fontos tudni, hogy ebben a szórendben nem válik el az ige és az igekötő.

 • Mein Vater erwartet, dass du ihn morgen anrufst – Apukám várja, hogy holnap felhívd.

A visszaható névmásokkal is speciális a helyzet. Kijelentő mondatban ezek kizárólag az ige után szerepelhetnek (Peter wäscht sich – Péter mosakszik). Egy mellékmondatos szerkezetben két helyen lehet a visszaható névmás. Ha a mondat alanya személyes névmás, akkor a visszaható névmás után kerül. Ellenben, ha az alany főnév, az ige kerül előrébb.

 • Ich weiß genau, wann er sich wäscht – Pontosan tudom, mikor mosakszik.
 • Ich weiß genau, wann sich Peter wäscht – Pontosan tudom, Péter mikor mosakszik.

Mikor kell KATI-szórendet használnod?

A KATI-szórendet már csak azért is érdemes jól megtanulni, mert több mint huszonöt olyan kötőszó létezik a német nyelvben, ami ezt a megoldást követeli meg. Nézzük ezeket sorjában, egy-egy példával megvilágítva!

ALS – AMIKOR

 • Als ich in die Schule ging, klingelte mein Telefon – Amikor az iskolába mentem, megszólalt a telefonom.

WENN – HA, AMIKOR

 • Ich werde lernen, wenn ich Zeit habe – Tanulni fogok, ha lesz időm.

OBWOHL – ÁMBÁR, HABÁR

 • Ich muss lernen, obwohl ich krank bin – Tanulnom kell, habár beteg vagyok.

OB – VAJON, HOGY-E

 • Ich weiß nicht, ob ich genug Zeit habe – Nem tudom, hogy van-e elég időm.

ALS OB – MINTHA

 • Péter tut so, als ob er nichts zu tun hätte – Péter úgy tesz, mintha semmi dolga nem lenne.

DA – MIVEL

 • Da ich Hunger habe, esse ich – Mivel éhes vagyok, eszem.

DAMIT – AZÉRT, HOGY

 • Ich lerne Deutsch, damit ich mit meinem Freund auf Deutsch sprechen kann – Azért tanulok németül, hogy a barátommal németül beszélgethessek.

DASS – HOGY

 • Ich bin froh, dass du da bist – Örülök, hogy itt vagy.

OHNE DASS – ANÉLKÜL, HOGY

 • Er lief über die Straße, ohne dass er den Verkehr beachtete – Átrohant az úton anélkül, hogy körülnézett volna.

ANSTATT DASS – AHELYETT, HOGY

 • Anstatt dass er seine Hausaufgaben macht, geht er mit seinen Freunden ins Kino – Ahelyett, hogy tanulna, elmegy a barátaival moziba.

AUSSER DASS – KIVÉVE

 • Nichts hat mich interessiert, ausser dass er angekommen ist – Nem érdekelt semmi, kivéve, hogy megjött-e.

WANN – HOGY MIKOR

 • Ich weiß nicht, wann ich mit meinen Hausaufgaben fertig werde – Nem tudom, hogy mikor leszek kész a házi feladataimmal.

BIS – AMÍG (amíg a főmondat cselekvése tart, nem kezdődik el a mellékmondat)

 • Ich warte hier, bis er kommt – Addig várok itt, amíg meg nem érkezik.

SOLANGE – AMÍG (főmondat és mellékmondat cselekvése egybeesik)

 • Solange du Fieber hast, musst du im Bett bleiben – Amíg lázas vagy, ágyban kell maradnod.

WÄHREND – AMÍG (főmondat és mellékmondat cselekvése egybeesik)

 • Während wir spazieren gingen, fing es an zu regnen – Amíg elmentünk sétálni, eleredt az eső.

SEIT – ÓTA

 • Seit ich hier lebe, bin ich glücklich – Mióta itt élek, boldog vagyok.

BEVOR – MIELŐTT

 • Wasch dir die Hände, bevor du dich an den Tisch setzt – Moss kezet, mielőtt asztalhoz ülsz.

SEITDEM – MIÓTA, AMIÓTA

 • Seitdem ich in Deutschland lebe, lerne ich Deutsch – Mióta Németországban élek, németül tanulok.

WIE – MINT/AHOGY

 • Wie du das Lied singst, gefällt mir – Tetszik, ahogy énekelsz.

WAS – AMI

 • Ich erinnere mich gern an den Satz, was du gesagt hast – Gyakran gondolok arra, amit mondtál.

WER – AKI

 • Wer uns geholfen hat, kenne ich gut – Jól ismerem azt, aki segített nekünk.

WO – AHOL

 • Ich denke gern an das Restaurant, wo wir gestern waren – Szívesen gondolok az étteremre, ahol tegnap voltunk.

WOHER – AHONNAN

 • Wir gingen dorthin zurück, woher wir eben gekommen waren – Visszamegyünk oda, ahonnan jöttünk.

INDEM – MIKÖZBEN

 • Wir machen viele Fehler, indem wir euch helfen wollen – Sokat hibázunk, miközben segíteni akarunk egymásnak.

FALLS – ABBAN AZ ESETBEN

 • Falls das Wetter gut ist, machen wir einen Spaziergang – Abban az esetben, ha jó lesz az idő, elmegyünk sétálni.

Tanuld meg a KATI-t könnyedén!

A KATI-szórendet két okból is könnyű megtanulni. Egyrészt csak egy magyar keresztnevet kell megjegyeznünk, és máris tudni fogjuk, hogy milyen sorrendben követik egymást a szavak. Ehhez persze ismernünk kell a megfelelő kötőszavakat és a néhány – fentebb ismertetett - speciális esetet is.

Másrészt pedig a KATI annyira elterjedt a német nyelvben, hogy óhatatlanul is bele-belebotlunk. Akármilyen német könyvet olvasunk, filmet vagy sorozatot nézünk, esetleg zenét hallgatunk, biztosan előfordul majd ez a szórend, amiből okulhatunk. A Rammstein egyik leghíresebb dala, az „Ich Will” például így kezdődik: Ich will, dass ihr mir vertraut / Ich will, dass ihr mir glaubt. Ez bizony kőkemény KATI!

Kategória:Német nyelv

Kapcsolódó bejegyzések

arrow_circle_left
arrow_circle_right