warning
Maradjon belépve
Elfelejtett jelszó
FiókomSzótáraimTermékaktiválás
Kijelentkezés

Hogyan használjuk megfelelően a német kérdőszavakat?

2020. 09. 20.

FacebookTwitterPinterestLinkedIn

Kérdőszavak és kérdő mondatok nélkül a magyar nyelv sem létezhetne. Cikkünk címe is kérdőszóval kezdődik, a mondatvégi kérdőjel pedig egyértelműen jelzi, hogy kérdő mondattal van dolgunk. A német nyelvben csak részben hasonló a helyzet: a kérdőszavak természetesen nem hiányozhatnak, ugyanakkor a mondat kérdő jellegére nem csupán a kérdőszavak és az írásjel megléte, hanem a szórend is utalhat.

Ha kérdést teszel fel, kétféle kérdéstípus jöhet szóba. Az egyik az eldöntendő kérdés, amelyre általában igen vagy nem a válasz. A másik típus pedig az ún. W-kérdés (németül: W-Fragen), amelynél kérdőszót szükséges alkalmaznod. Azért hívják W-kérdésnek ezeket a kiegészítendő kérdéseket, mert a németben az összes kérdőszó w betűvel kezdődik – megkönnyítve számodra a megtanulásukat. Ha tovább olvasod cikkünket, konkrét példákon keresztül szerezhetsz mélyebb ismereteket a német kérdőszavakról és használatukról.

A kérdő mondatokról általánosságban

A német szórend szabályaival bizonyára találkoztál már, de azért vegyük át gyorsan, hogyan is néz ki a kijelentő szórend:

 • Ich bin Peter. – Péter vagyok.

Az egyenes szórendű kijelentő mondatokat a német nyelv mindig az alannyal kezdi, aztán következik az ige megfelelően ragozott alakja, és végül az összes többi mondatrész.

A magyarral szemben a német kötött szórendre épülő nyelv, így a kérdéseknél sem mindegy, mi hova kerül.

Az eldöntendő, vagyis igennel vagy nemmel megválaszolható kérdéseknél az alábbi módon alakul át a szórend:

 • Bist Du Peter? – Te vagy Péter?
 • Ja, ich bin Peter. – Igen, én vagyok Péter.

Ahogy láthatod, ilyenkor az ige ragozott alakja ugrik a mondat elejére. Leegyszerűsítve a helyzetet: az ige után jön az alany, és a mondat végén szerepel minden egyéb szó. Ez a némettanulás során sokat emlegetett fordított szórend.

Az igen/nem típusú kérdések speciális válfaja a tagadó kérdés, amelyet a magyarból is jól ismerhetsz. A német nyelvben az ilyenfajta kérdésekre a válasz mindig a doch szóval kezdődik pozitív esetben, és a nein szóval negatív válasz esetén:

 • Magst du Péter nicht? – Nem kedveled Pétert?
 • Doch, ich mag ihn. – De, kedvelem.
 • Nein, ich mag ihn nicht. – Nem, nem kedvelem.

A W-kérdéseknél nem meglepő módon a kérdőszót kell a mondat elejére biggyesztened, ezt pedig az ige ragozott alakja követi. Ezután az alany szerepel, és utána jöhet a többi mondatrész. Akárcsak az eldöntendő kérdésnél, itt is a fent említett fordított szórenddel találkozhatsz:

 • Was bist Du von Beruf? – Mi a foglalkozásod?

W-fragen, azaz a német kérdőszavak

A német kérdőszavak alapvetően két csoportra oszthatók: egyszerűekre és összetettekre. Az egyszerű kérdőszavak a könnyebben megtanulhatók, noha a számuk igencsak tetemes. Az összetett kérdőszavak akkor lépnek színre, ha a mondatban szereplő igéhez valamilyen elöljárószó kapcsolódik (például auf, in, an).

Egyszerű kérdőszavak

Nézzük először az egyszerű kérdőszavakat, példákkal megvilágítva!

Amikor egy személyre szeretnél rákérdezni, több kérdőszó is szóba jöhet. A legáltalánosabb a wer? (ki?) kérdőszó.

 • Wer bist Du? – Ki vagy te?
 • Ich bin Peter. – Péter vagyok.

A német nyelvben ugyanakkor sosem hagyhatod figyelmen kívül, hogy az ige milyen esetet vonz. A tárgy-, birtokos vagy részes eset ugyanis a wer kérdőszót is módosítja.

Tárgyeset:

 • Wen hast du gesehen? – Kit láttál?
 • Ich habe Peter gesehen. – Pétert láttam.

Birtokos eset:

 • Wessen Mantel ist das? – Ez kinek a kabátja?
 • Das ist mein Mantel. – Ez az én kabátom.

Részes eset:

 • Wem gehört das Auto? – Kié ez az autó?
 • Das Auto gehört Peter. – Az autó Péteré.

Amikor tárgyra kell kérdezned, egyszerű dolgod van, hiszen a was? (mi?) kérdőszóval ezt könnyedén megteheted:

 • Was hast du gesehen? – Mit láttál?
 • Ich habe einen Hund gesehen. – Egy kutyát láttam.

Ha helyek kerülnek szóba, több kérdőszó is számításba jöhet a szövegkörnyezettől függően.

 • Wo bist du? – Hol vagy?
 • Wohin gehst du? – Hova mész?
 • Woher kommst du? – Honnan jössz?

Az időre kérdezés sajnos már nem ilyen egyszerű, hiszen számos W-kérdőszó létezik, amelyet fejben kell tartanod. Ez persze a magyarban is hasonlóan van, hiszen nem mindegy, hogy például pontos időpontról(mikor?),időtartamról(meddig?), esetleg gyakoriságról(milyen gyakran?) van-e szó.

 • Wann fährst du nach Ungarn? – Mikor utazol Magyarországra?
 • Wie lange bleibst du in Ungarn? – Mennyi ideig maradsz gyarországon?
 • Wie oft fährst du nach Ungarn? – Milyen gyakran utazol gyarországra?
 • Ab wann kann man nach Ungarn fahren? – Mióta lehet Magyarországra azni?
 • Bis wann sollst du das Hotel verlassen? – Meddig kell elhagynod a hotelt?
 • Seit wann fährst du nach Ungarn? – Mióta utazol Magyarországra?
 • Von wann bis wann bleibst du in Ungarn? – Mettől meddig maradsz Magyarországon?

Ha a pontos időre, órára akarsz rákérdezni, akkor ezt így teheted meg:

 • Wie spät ist es? – Mennyi az idő?
 • Um wie viel Uhr kommst du morgen? – Hány órakor jössz holnap?

Néhány további példamondat egyéb fontos kérdőszavakkal, amelyekkel gyakran találkozhatsz a mindennapi életben vagy akár az irodalmi szövegekben is:

 • Wie heißt du? – Hogy hívnak?
 • Warum ist die Sonne rund? – Miért kerek a nap?
  (A miért?, hogyan?, hogyhogy? fordításaként egyébként használhatod még a wieso? szócskát is.)
 • Wieviel Geld hast du? – Mennyi pénzed van?
 • Welches Auto möchtest du kaufen? – Melyik autót szeretnéd megvenni?

A welches? kapcsán arra mindenképp ügyelned kell, hogy a szó vége igazodik a főnév névelőjéhez.Der esetén tehát welcher? lesz belőle, míg die esetén welche?

Összetett kérdőszavak

Ha már épp fellélegeznél, hogy végre a kérdőszó rengeteg végére értünk, sajnos van egy rossz hírünk: az összetett kérdőszavak még hátra vannak. Ahogy már említettük, ezekre azért van szükség, mert bizonyos igék csak meghatározott vonzatokkal használhatók, amelyeket a kérdőszóba is bele kell foglalnod. Ilyen esetben tehát nem elég a kérdőszót ismerned, az ige vonzatát is előre tudnod kell.

Az összetett kérdőszavaknál sem mindegy, hogy személyre vagy tárgyra kérdezel épp rá.

Amikor élettelen dolog a kérdés tárgya, akkor a wo- előtaghoz kell toldanod a vonzatot:

 • Wovon hängt es ab? – Mitől függ?
 • Womit öffnest du die Tür? – Mivel nyitod ki az ajtót?
 • Wozu lernst du Deutsch? – Mi célból tanulsz németül?

Azoknál a kérdőszavaknál, ahol az elöljáró magánhangzóval kezdődik, r betű kerül betoldásra a wo- után:

 • Woran denkst du? – Mire gondolsz?
 • Worüber sprichst du? – Miről beszélsz?

Változik viszont a helyzet, ha személyre kérdezel rá. Ilyenkor ugyanis az elöljárószóval kell kezdened a kérdést, majd a wer kérdőszó megfelelő esetű alakja (wen/wem/wessen) következik:

 • Auf wen wartest du? – Kire vársz?
 • Mit wem redest du? – Kivel beszélsz?

Azoknál a kérdőszavaknál, ahol a kezdőbetű a, e, i, o vagy u, egy segédhangot, nevesül egy r-betűt is használnod kell:

 • Woran denkst du? – Mire gondolsz?
 • Worüber sprichst du? – Miről beszélsz?

Tanulj életszerű példák segítségével!

A kérdőszavak nem tartoznak a német nyelv legnehezebb részei közé, ráadásul nagy segítség, hogy az összes ilyen szó w betűvel kezdődik. Persze ez nem jelenti azt, hogy eleinte ne lehetne könnyen összezavarodni, az összetett kérdőszavak pedig tovább nehezítik a dolgodat. Régen a legelterjedtebb módszer az volt, hogy egyszerűen be kellett magolni a szavakat, mi azonban tudunk ennél jobb technikát is ajánlani.

Alighanem azért tanulsz németül, mert a munkád, a hobbid vagy a magánéleted miatt németek anyanyelvűekkel szeretnél kommunikálni. Ha ez így van, akkor pedig az életszerű, valós helyzeteken keresztül tanulhatod meg a legkönnyebben a nyelvtant. Ha teheted, keresd olyan emberek társaságát, akik folyékonyan beszélnek németül, esetleg német anyanyelvűek, és próbálj beszélgetést kezdeményezni velük!

Amikor pedig nyelvet tanulsz, mindig egész mondatokkal gyakorolj! Így nemcsak egyes szavak rögződnek majd, hanem komplett mondatszerkezetek is, amelyeket könnyebben ültethetsz át a mindennapi életbe.

A német továbbra is az egyik legfontosabb világnyelvnek számít, különösen Magyarországon, hiszen hazánk vezető exportpartnere épp Németország, és így például egy része is hazánkban gördül le a futószalagról.

Mindenképpen megéri tehát folyékonyan megtanulnod németül!


Kapcsolódó bejegyzések

arrow_circle_left
arrow_circle_right