warning
Maradjon belépve
Elfelejtett jelszó
FiókomSzótáraimTermékaktiválás
Kijelentkezés

Kerüld el ezt a 7+1 angol nyelvtani hibát!

2019. 03. 31.

FacebookTwitterPinterestLinkedIn

Az angol anyanyelvűek csoportja csak a harmadik legnépesebb a világon, de ha számításba vesszük azokat, akik második vagy sokadik nyelvként beszélik, akkor egyértelműen az angol a világ legszélesebb körben beszélt nyelve. Az angol nyelv ilyen mértékű elterjedése szorosan összefügg azzal, hogy ez a globalizálódó kereskedelmi és politikai rendszerek közös nyelve, a nemzeteken átívelő kommunikáció legfőbb módja.

Hogy egyszerű-e az angol nyelv, az már nem egyértelmű kérdés. A nyelvtanulás során minden nyelvnek megvan a saját nehézsége, és ezek sokban függnek attól, hogy mi az anyanyelvünk. Magyarként könnyen meggyűlhet a bajunk az angol nyelvtannal, hiszen ez alapvetően eltér az általunk megszokottól.

 • Míg a magyar egy agglutináló nyelv, amelyben a jelentést a szóalakok megváltoztatásával, toldalékok csatolásával állítjuk elő, addig az angol egy izoláló (elszigetelő) nyelv, ami a jelentést egymástól elszigetelt szavakkal, segédszavakkal és a szórend változtatásával alakítja.
 • Az angolban rengeteg rendhagyó szóalakra kell figyelnünk, például igék múlt idejű alakjainak képzésekor vagy egyes főnevek többes számánál.
 • Sok szó kiejtése is becsapós lehet, különböző dialektusok között sokat változhat.

Másrészről sok érv szól az angol egyszerűsége mellett is.

 • Sok nyelvvel ellentétben (és a magyarhoz hasonlóan) az angolban a főneveknek nincsen neme, ami sokban megkönnyíti a nyelvtan elsajátítását.
 • Nagyon kevés nyelvtani esetre kell figyelnünk, az angol nyelv összesen 3-at ismer, ami szinte semmi a magyar nyelvben használt (kb.) 18-hoz képest.
 • Végtelen lehetőség áll rendelkezésre a gyakorlásához: angol filmek, zenék, tévéműsorok és könyvek egyaránt könnyen elérhetőek bárki számára.
 • A következőkben adunk pár tippet, hogy ne ess bele a leggyakoribb angol nyelvtani hibák csapdájába.

Miért fontos az angol nyelvtan?

A helyes nyelvhasználat és a nyelvtan ismerete az alapköve minden idegennyelv elsajátításának. Nem elég kiterjedt szókincset felhalmozni, ahhoz, hogy jól tudj az adott nyelven kommunikálni, pontosan és érthetően tudd kifejezni magad, tisztában kell lenned a nyelv szerkezetével is.

Habár az online kommunikáció térnyerésével sokan a nyelvtan fontosságának csökkenését hirdetik, ez a tendencia pont az ellenkezőjét eredményezi: előtérbe helyezi az írott nyelv használatát. Mind a munka világában, mind a magánéletünkben egyre többször történik írásban az első kapcsolatfelvétel, így (mivel sokak számára a nyelvhasználat az emberek gondolkodásának tükre) a nyelvtanra való odafigyelés még fontosabbá válik.

A helytelen nyelvhasználat komolyan hátráltathat abban, hogy megértesd magad másokkal. Egy helytelenül szerkesztett mondat komoly félreértésekhez is vezethet, de a kisebb nyelvtani hibáknak is lehetnek kellemetlen következményei. Ha odafigyelsz bizonyos sűrűn előforduló nyelvtani hibákra, könnyen sokat javíthatsz az angolodon. Következzen 7+1 angol nyelvtani hiba, amire érdemes odafigyelni.

7+1 leggyakoribb angol nyelvtani hiba, amire érdemes odafigyelni

1. Aposztróf helytelen használata

Az aposztróf helytelen használata az egyik legelterjedtebb nyelvtani hiba az angolban. A két legjellemzőbb eset, ahol könnyen összekavarodhatsz a következő:

 • Az angol mint izoláló nyelv aktívan használja a létigét tulajdonságok és állapotok kifejezésekor. A személyes névmást és a hozzátartozó létigét nem minden esetben írjuk ki, ezek aposztróf segítségével összekapcsolhatóak, például „you are” helyett „you’re” vagy „it is” helyett „it’s”. Ezek az alakok viszont nagyon hasonlítanak a velük megegyező névmások birtokos alakjaihoz: your és its. Ügyelj rá, hogy amikor birtokos esetben használod a személyes névmásokat, akkor ne tegyél aposztrófot!
 • Ezzel szemben a főneveknél a birtokos esetet jelző „s”-t aposztróffal kapcsoljuk hozzájuk: John’s apple, cat’s cradle. Főneveknél az „s” nem csak birtokos esetet fejezhet ki, ez a többesszám jele is. Ebben az esetben nincs szükség az aposztrófra:pl.: cats.

2. Hasonló kiejtés, eltérő írásmód és jelentés

Az angol nyelvben rengeteg szó van, melyeket hasonlóan kell kiejteni, de jelentésüktől függően máshogy íródnak. Ha figyelmetlen vagy, könnyen értelmét vesztheti egy mondat a helytelen szóhasználat miatt. A leggyakoribb példák, amikre jó, ha odafigyelsz:

 • Fontos a „than” és „then” szavak közti különbség. Az előbbit összehasonlításokban használjuk, például „your cat is smaller than mine”, az utóbbi jelentése pedig „akkor” vagy „azután”.
 • A „to”, „two” és „too” szavakat sem szabad összekeverni.A „to” elöljárószót változatos esetekben használjuk, például amikor egy mozgás irányát akarjuk kifejezni: „I will go to bed”. A „two” a „kettő” angol megfelelője, míg a „too” az „is” egyik szinonimája.

3. Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek

Fontos odafigyelni, hogy mely főnevek megszámlálhatóak, tehát rendelkeznek egyes és többes számú alakkal (kifejezhetőek darabszámban), és melyek megszámlálhatatlanok, tehát a mennyiségük nem adható meg számokkal. Mivel vannak olyan főnevek, amelyek például magyarul megszámlálhatóak, de angolul nem, könnyű hibát véteni.

Az angolban a megszámlálhatatlan főnevek gyakran elvont fogalmak, emberi tulajdonságok és olyan anyagok, amelyek túl kicsik, hogy darabban megszámlálhatóak legyenek. A főnevek ezen tulajdonságából következik, hogyan kérdezünk rá a mennyiségükre, és hogyan fejezzük ki a mennyiségbeli változásukat. Míg a megszámlálható főnevek esetében például a „how many?”, „fewer”, „many” kifejezéseket kell használnod, addig a megszámlálhatatlan főneveknél ez „how much?”, „less” és „much” lesz.

4. Ige és alany egyeztetése

Tartsd észben, hogy a mondat alanyának száma meg kell, hogy egyezzen a mondat igéjének a számával. Amennyiben a mondat alanya többes számban áll, akkor a hozzátartozó igének is abban kell lennie. Lássuk példaként a következő mondatot:

 • The best thing about work are the people I work with.

A mondat helytelen, mivel a mondat alanya egyes számban áll, az ige viszont többes számban. A mondat helyesen:

 • The best thing about work is the people I work with.

5. Szórend

Mivel az angolban a szórendnek is fontos szerepe van a jelentés előállításában, emiatt ezt kötött szórendnek hívjuk.

 • A magyarral ellentétben az angolban a mondatoknak mindig tartalmazniuk kell alanyt és állítmányt. Az alany, állítmány, tárgy és egyéb mondatrészek mindig ebben a sorrendben követik egymást. Csak módosítószavak és segédigék kerülhetnek az alany és az állítmány közé.
 • Az sem mindegy, hogy milyen sorrendben állnak egymás mögött az ugyanarra a főnévre vonatkozó melléknevek. Általánosságban elmondható, hogy a következő sorrendet kell követni: mennyiség – vélemény – méret – hőmérséklet – kor – forma – szín – eredet – anyag.

6. Hibás párhuzamosságok

Sokszor előfordul, hogy egy mondatban két vagy több hasonló értelmű kifejezést sorolunk fel, de ilyenkor arra is fontos figyelni, hogy ezek nyelvtanilag azonos formában szerepeljenek.

 • I want to be teaching maths, playing football and a cook.

A mondat helytelen, mivel a felsorolás utolsó eleme, habár szintén egy szakma vagy cselekvés, eltérő nyelvtani formában áll. A mondat helyesen:

 • I want to be teaching maths, playing football and cooking.

7. Múlt idők

Az angol nyelv a magyartól eltérően jóval több különböző igeidőt használ. Múltbeli (a jelenig tartó) események kifejezésére használhatóak a befejezett jelen idők (present perfect, present perfect continous) is, de a múlt időknek több formája van, amelyeket nem szabad összekeverni. A múltban lezárult cselekvések leírására az egyszerű múltat (past simple) használd, de ha a múlt egy adott pillanatában zajló cselekvést akarsz leírni, akkor a folyamatos múltat (past continuous) kell igénybe venned. Ami még fontos, hogy az angol befejezett múlt (past perfect) és ennek a folyamatos formája (past perfect continuous) lehetőséget ad arra, hogy kifejezd, mely múltbeli események történtek előbb.

+1 Vesszőhasználat

A vesszőhasználat egy nagyon széles témakör, amely sok buktatót rejt, de ha a következő pár szabályra ügyelsz, elkerülheted a jellemző hibák nagy részét:

 • Ha egy mondatot olyan kifejezéssel kezdesz, ami a bevezetést szolgálja, akkor ezután egy vesszőnek kell állnia, hogy az olvasó egy pillanatnyi szünetet tartson. Ez elkülöníti a két mondatrészt és megkönnyíti az értelmezést. Például: „In case you haven’t looked outside, the sun is shining.
 • Összetett mondatok esetében a tagmondatokat vesszővel kell elválasztani.
 • Ha egy mondat felsorolást tartalmaz, ennek az elemei közé is vesszőt kell rakni. Amennyiben a felsorolás utolsó elemét kötőszóval kapcsoljuk a többihez a vessző használata nem kötelező.

Az angol nyelvtan a barátod

Habár a nyelvtan tanulása elsőre nehéznek tűnhet, ne engedd, hogy elrettentsen! A nyelvtanulás célja, hogy kommunikálni tudjunk más anyanyelvű emberekkel, és az angol, mint a világon legszélesebb körben tanult nyelv erre a legtökéletesebb eszköz. A jó angol nyelvtudás a tanulásban, a munkában, de a magánéletben is nagy segítség lehet. A nyelvtan elsajátítása önmagában nem cél, azonban a helyes nyelvtantudás a kommunikációs képességeid fejlesztésében segít.

Ahhoz, hogy magabiztosan tudd használni az angolt, rengeteg gyakorlásra van szükség. Miközben megtanulsz könnyedén kommunikálni mind szóban, mind írásban, a nyelvtan gyakorlása még magabiztosabbá tehet, és segíthet elkerülni az előzőekben leírt és más hasonló hibákat. Sajnos sokak számára meghatározóak az olyan nyelvtanulási élmények, ahol a tanulás alapja kizárólag a nyelvtan magolása volt. Szerencsére mára a kommunikációs képességeké a főszerep a nyelvoktatásban, és ennek megfelelően a vizsgákon is. Összességében, ha élvezed a nyelvtanulást és érzed, hogy fejlődnek a kommunikációs képességeid, akkor a nyelvtannal is szívesebben fogsz foglalkozni, és így tanulsz meg igazán jól angolul.

Kategória:Angol nyelv

Kapcsolódó bejegyzések

arrow_circle_left
arrow_circle_right