Anyanyelvünk számos idegen szóval és kifejezéssel rendelkezik. Többségük a Római Birodalom két hivatalos nyelvéből, a latinból és a görögből származik. A Róma által létrehozott államalakulat a Földközi-tenger medencéjében helyezkedett el, így nyelvhasználati elemei számos európai ország nyelvébe beépültek. Ez alól nem kivétel a magyar nyelv sem.

Ha a nyelvtanulás mellett szeretnéd fejleszteni a magyar szókincsedet is, akkor elérkezett az idő, hogy megismerj néhányat a gyakran használt idegen szavaink közül!

A magyar nyelv leggyakoribb idegen szavai és jelentésük

1. Ab ovo

A latin eredetű ab ovo pontos meghatározása a „tojástól kezdve”, átvitt értelmében pedig a szöveg teljes megértéséhez szolgáló szükséges előzményeket jelenti. Etimológiai hátterét tekintve a kifejezés egy ókori görög mitológiai történetből ered.

Az ab ovo irodalmi vonatkozásában is mindig a költői elbeszélés lehetséges legkorábbi pontját jelöli. Ebből kifolyólag éppen a művészeteken keresztül juthatott el a köztudatig, bár napjainkban már nem képezi az élő nyelv szerves részét.

Példamondat: Az irodalomtanár ab ovo elmondott mindent Kafka Átváltozások című művének keletkezéséről.

2. Akkreditál

Az akkreditál szó egy komplex fogalom. Üzleti és pénzügyi igeként került be a köztudatba, amely ebből kifolyólag szövegkörnyezettől függően több módon is értelmezhető. Elsődlegesen a képviselettel való megbízás esetében használjuk, de meghitelezést és hitellevéllel való meghatalmazást is jelent.

Latin és francia eredetű szó, amely elsősorban az „accréditer” – azaz hitelesen igazol – és a „crédit” – azaz hitel, bizalom – szavak kombinációjából jött létre. Ma már számos területen találkozhatsz a kifejezéssel, politikai hangvételű hírműsorokban, cikkekben egyaránt.

Példamondat: Új nagykövetet akkreditáltak az országban.

3. Capitolium

A Capitolium nem specifikus értelemben vett idegen szó, hiszen egy tulajdonnévről beszélünk. Az ókori Róma hét dombra épült, amelyek között a leghíresebb kapta a Capitolium nevet. A templomokkal és fellegvárakkal tarkított domb vallási és kulturális szempontból is központi szerepet töltött be a rómaiak életében, hiszen a legendák szerint Jupiter, a rómaiak főistene élt itt. Jelenleg az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusa viseli ezt a nevet.

4. Devalvál

A latin eredetű devalvál szó a szófaját tekintve az igék csoportjába tartozik, jelentésében pedig több esetben is használhatjuk. Devalválunk, amikor valaminek az értékét és fontosságát redukáljuk, de a bank is devalvál, amikor a pénz értékét és az árfolyamát csökkenti.

Ebből kifolyólag ma már inkább pénzügyi szövegkörnyezetben találkozhatunk vele, hétköznapi kontextusban alig használatos. Ha közgazdaságtan hallgatónak készülsz, mindenképp jegyezd meg, hasznodra válik!

Példamondat: A mai napig vitatott témakör, hogy a közösségi média devalválja-e az erkölcsi normáinkat.

5. Egzakt

A latin eredetű egzakt szó a természettudományokból – mint matematika, kémia, fizika – átvett határozószavunk. Olyan esetekben használjuk, amikor valami teljesen egyértelmű, pontosan meghatározott, éppen ezért legtöbbször a reáltudományok területén fordul elő.

A gyakorlatiasságot megerősítő és a szubjektivitást kizáró módszereket is egzaktként emlegetjük. Napjainkban akkor alkalmazzuk a legtöbbet, amikor valaminek a legpontosabb és legprecízebb definícióját szeretnénk meghatározni.

Példamondat: A végzős hallgató egzaktan vezette le következtetéseit a szakdolgozat védése során.

6. Fair play

A fair play kifejezést teljes egészében az angol nyelvből emeltük át. Jelentése a sportszerűség mellett magában foglalja a tiszta eszközökkel játszott mérkőzést és az ellenféllel szemben tanúsított tiszteletteljes magatartás eszméjét is.

Nemcsak a sport világában, de a politikai életben is az egyik legmeghatározóbb kifejezéssé vált. Fair play például az, amikor a versenyző csapatok csalás nélkül, etikusan és a meghatározott normák keretében mérkőznek meg egymással, de fair play az is, amikor a politikusok diplomatikusan és udvariasan bánnak egymással egy vita során.

Példamondat: A mérkőzés fair play módon zajlott.

7. Glossza

A latin és görög eredetű glossza mondhatjuk, hogy a kritikai szemlélet egyik kulcskifejezése. Eleinte a szövegekhez fűzött megjegyzéseket és magyarázatokat értették a glossza szó alatt, de később már egy negatív hangvétellel is kiegészült. Aki rosszmájú megjegyzést tett, az az ember glosszált.

Ebből kifolyólag a glossza jelentése egy publicista műfajcsoporttá is átalakult, amelyben a kritikai elemek dominálnak. Az újságírói hivatás nagy szerepet játszott a szó elterjedésében. Az a személy tehát, aki glosszál, magyarázatot ad, vagy csípős megjegyzésekkel kritizálja a másikat.

Példamondat: Az újságíró egy glosszában fejtette ki a véleményét a politikai választások eredményeiről.

8. Integráció

A latin eredetű integráció szó elsősorban politikai és társadalmi szövegkörnyezetben található meg, így valószínűleg beépülésének oka is innen eredeztethető. Az egységesülést, beilleszkedést, összegződést, beolvasztást, hozzácsatolást egyaránt kifejezhetjük az integráció szó használatával.

Azon idegen szavaink közé tartozik, amelyek a nyelvhelyesség szempontjából sokszor becsaphatnak minket! Ha te is hajlamos vagy a felesleges igekötő-használatra, akkor itt is érdemes odafigyelned! Olyan szó ugyanis nem létezik, hogy „beintegrálás”!

Példamondat: A társadalmi integráció jól működött a cserekapcsolaton részt vevő diákok körében.

9. Konjunktúra

Klasszikus értelmében aligha használjuk már a latinból származó konjunktúra szót, azonban ha közgazdaságtant vagy politikai tanulmányokat végző hallgató vagy, megint csak előnyt élvezel!

A konjunktúra a viszonyok kedvező alakulását, de a kereslet megnövekedésével járó gazdasági fellendülést is jelenti. A konjunktúra magyar nyelvbe való beékelődését valószínűleg a gazdaság- és politikatudománynak köszönhetjük.

Példamondat: A haszonleső ember keresi a konjunktúrát

10. Nota bene

A nota bene egy latin kifejezés, amely már önmagában egy példamondat. Nota bene, azaz jól jegyezd meg! Akkor érdemes használnod ezt a kifejezést, ha szeretnéd felhívni mások figyelmét a szöveg/előadás különösen fontos részeire, leglényegesebb pontjaira!

A nota bene hasonlatos a mai „Take-Home Message” jelentéséhez. Mindennapos nyelvhasználatunk során rengeteg esetben alkalmazunk állandósult latin szókapcsolatokat, hiszen a latin nyelv korábban az általános műveltség részét képezte. Éppen ezért a magyar nyelvbe való beépülése ily módon természetesnek tekinthető.

11. Paradigma

A paradigma szó a görög ’paradeigma’ és a latin ’paradigma’ szóból ered, amely mindkét esetben mintát/példát jelent. Elsősorban a bizonyítások és összehasonlítások során alkalmazott példákat jelentette, de később a nyelvészet is átvette. A szavak toldalékolt alakjait, azaz egy ragozási mintát is paradigmának nevezünk.

Jelentése szövegkörnyezetétől függően lehet szakkifejezés, általánosan elfogadott tény, de egy társadalom közös eszméit, normáit, gondolkodásmódját összefoglaló kifejezés is.

Példamondat: A film megragadja a keresztény kultúra paradigmáit.

12. Persona non grata

A latin eredetű persona non grata a diplomáciai nyelv szakkifejezése. Az olyan diplomatákat illették ezzel a szófordulattal, akiket a kormány nem látott szívesen. A kifejezést a köznyelv később leegyszerűsítve a nem kívánatos személyekre kezdte el használni.

Hétköznapi szövegkörnyezetben valószínűleg ma már nem sok esetben fordul elő, de egy általános műveltségi vetélkedőn még lehet, hogy te nyered meg vele a tízpontos kérdést.

Példamondat: Az arcuk elárulta, hogy aki éppen ebben a pillanatban érkezett, persona non grata.

13. Rentábilis

A rentábilis melléknév a gazdasági szakszócsalád része, így a köztudatba is ily módon került be. A magyar szóalakok már a latinosítás eredményei, jelentésében a gazdasági szempontból hasznot hozó, kifizetődő és jövedelmező befektetésekre, vállalkozásokra mondjuk azt, hogy valami rentábilis.

Példamondat: Steve Jobs az Apple létrehozásával egy rentábilis vállalkozást indított.

14. Sub rosa

A sub rosa latin kifejezés egyenes fordításban azt jelenti, hogy a „rózsa alatt”. Átvitt értelmében azonban a titkos és bizalmas dolgokat és helyzeteket jelenti. Az ókori világban a rózsát a hallgatás jelképeként tartották számon, így mai értelme is innen ered. A történelem során a várak és kastélyok olyan tárgyalószobáit is így nevezték el, ahol titkos megbeszéléseket folytattak.

Példamondat: A kishúgom sub rosa szerelmes a szomszéd kisfiúba.

15. Tautológia

A tautológia egy görög és latin eredetű szó, amely elsősorban nyelvtani és irodalmi vonatkozásban került be a köztudatba. Az olyan esetek tekinthetőek tautológiának, amikor indokolatlanul sokszor ismétlünk hasonló jelentésű szavakat, azaz szót szaporítunk.

Ha folyamatosan ismétled önmagadat, és azonos jelentésű szavakat használsz, akkor anyanyelvi stílushibát követsz el. Előadások közben gyakran előfordul, hogy mondandónk szófecsérlésbe csap át, mert úgy érezzük nem tudtuk megfelelően átadni gondolatainkat.

Példamondat: Sok esetben a reklámok is tartalmaznak tautológiát.

Az idegen szavak beépülése napjainkban

Szeretnéd még több idegen szó jelentését elsajátítani? Olvass klasszikus magyar irodalmi alkotásokat, amelyeknek lábjegyzeteiben további hasznos szószedettel és magyarázattal találkozhatsz. Anyanyelvünk számtalan jövevényszóval rendelkezik, amelyek többségében – ahogyan a példa is mutatja – a latin nyelvből erednek.

Napjainkban azonban idegen szavainkat sokszor az angol nyelvből emeljük át, a technológiai eszközök számának robbanásszerű megnövekedése miatt. Ebben nagy szerepet játszanak még a közösségimédia-platformok is. Gondolj csak arra, hogy egy nap hány alkalommal használod az olyan szavakat, mint tagelés, csekkolás vagy lájkolás, amelyekből ugyan árad az idegenség, de mégis az állandósult szókincsed részei.

Kapcsolódó cikkek