warning
Maradjon belépve
Elfelejtett jelszó
FiókomSzótáraimTermékaktiválás
Kijelentkezés

Minden, amit tudnod érdemes a francia igeidőkről

2020. 09. 20.

FacebookTwitterPinterestLinkedIn

Ha a francia nyelv elsajátításának nehézségeiről esik szó, elsőre alighanem a kiejtés és a szavak helyesírása ugrik be minden franciául tanulónak. Emellett azonban az igeidők is gondot jelenthetnek, hiszen jó néhány elemükben bizony eltérnek a magyartól. Szerencséd van ugyanakkor, ha beszélsz angolul, hiszen a francia nyelv logikája és felépítése bizonyos tekintetben hasonlít az angolhoz.

Míg anyanyelvünkben csupán három igemódot kell megtanulni (kijelentő, feltételes és felszólító mód), addig franciául egy negyedikkel, a kötőmóddal(subjonctif) is közelebbi barátságot szükséges kötnöd. Ez utóbbi igemód miatt ráadásul az igeidők száma is sokszorozódik, tovább bonyolítva a helyzetet.

Cikkünkben érthetően és példákon keresztül mutatjuk be dióhéjban a francia igeidőkre vonatkozó legfontosabb tudnivalókat, a legalapvetőbb ragozási ismeretekre koncentrálva.

Hány igeidő van a francia nyelvben?

Az egyszerű válasz a kérdésre az lehetne, hogy három igeidő van a francia nyelvben: a jelen idő(présent),a múlt idő(passé simple) és a jövő idő(futur simple). Ezek azonban csak az egyszerű igeidők, vagyis akkor használhatod őket, amikor nincs szükség segédigére vagy félsegédigére. Amikor ezek felbukkannak, már összetett igeidőkről beszélünk. Összetett igeidő például az összetett múlt(passé composé),az előidejű múlt idő(passé antérieur) vagy az előidejű jövő idő(futur antérieur).

Az egyszerű és az összetett igeidőket együttvéve már jelentősen megszaporodik a francia igeidők száma – olyannyira, hogy minden lehetőséget figyelembe véve egy igének a francia nyelvben 480 alakja is létezhet.

Szerencsére azonban vannak olyan igeidők, amelyek a hétköznapi beszélt nyelvben szinte egyáltalán nem használatosak. A passé simple és a passé antérieur például szinte kizárólag az írott nyelvben bukkan fel, hétköznapi beszédben csak elvétve találkozhatsz velük. A jövő idő a múltban(futur dans le passé) és a közvetlen jövő idő a múltban(futur proche du passé) is viszonylag ritkán használatos, ahogy például a közvetlen régmúlt idő(plus-que-parfait récent) vagy a kétszeresen összetett múlt(passé surcomposé) is.

A mindennapi kommunikációban a következő igeidőkre lesz szükséged:

 • présent (jelen idő)
 • passé récent (közvetlen múlt idő)
 • passé composé (összetett múlt idő)
 • imparfait (folyamatos múlt idő)
 • plus-que-parfait (befejezett múlt idő)
 • futur simple (egyszerű jövő idő)
 • futur proche (közvetlen jövő idő)
 • futur antérieur (előidejű jövő idő)

Röviden a jelen időről a francia nyelvben

A franciában a jelen időt kell használnod az elbeszélés pillanatában zajló vagy rendszeresen ismétlődő cselekvésnél és általános érvényű kifejezéseknél, sőt bizonyos jövő idejű cselekvéseknél (ha si-vel bevezetett mellékmondat vagy időhatározó szerepel a mondatban), valamint bizonyos múlt idejű cselekvéseknél (például történelmi elbeszélésekben) szintén ezt alkalmazzák a franciák.

Ebből már láthatod, hogy a jelen idő meglehetősen tág fogalom a franciában. A képzése ugyanakkor egyáltalán nem bonyolult. Szabályos ragozásban a főnévi igenév -er végződése (pl. parler – beszélni) az alábbiak szerint módosul:

 • je …-e: je parle – beszélek
 • tu …-es: tu parles – beszélsz
 • il/elle/on …-e: il parle – beszél
 • nous …-ons: nous parlons – beszélünk
 • vous …-ez: vous parlez – beszéltek
 • ils/elles …-ent: ils parlent – beszélnek

Példákkal megvilágítva:

 • Elbeszélés pillanatában zajló cselekvés:
  Je travaille. – Dolgozom.
 • Rendszeresen ismétlődő cselekvés:
  Je travaille le dimanche. – Vasárnaponként dolgozom.
 • Általános érvényű kifejezések:
  Le soleil se lève à l’est. – A nap keleten kel fel.

Feltételes mód jelen időben a szabályos ragozású -er végű igék főnévi igenévi alakja mögé az imparfait ragjait (ezeket lásd később a cikkben) kell illesztened. A chanter – énekelni például így fest feltételes mód jelen időben:

 • je chanterais – énekelnék
 • tu chanterais – énekelnél
 • il chanterait – énekelne
 • nous chanterions – énekelnénk
 • vous chanteriez – énekelnétek
 • ils chanteraient – énekelnének

A francia múlt idő hat fő típusa

Míg a magyarban a múlt idő egyszerű, mint az egyszeregy, a francia nyelvben inkább bonyolult algoritmusra hasonlít. Némi mankót jelent, ha beszélsz angolul, hiszen a logika és a felépítés nem túl sokban különbözik. Ahogy már fentebb említettük, a franciában azonban két olyan múlt idő is létezik, amelyet kizárólag az írott nyelvben használhatsz, a passé simple és a passé antérieur.

A passé récent a jelent közvetlenül megelőző események leírását szolgálja. A képzése sem különösebben nehéz: a venir félsegédige ragozott jelen idejű alakját a de szócska és a főnévi igenév követi. Például:

 • Je viens d’arriver. – Épp most érkeztem.

A passé composé, vagyis az összetett múlt idő lényegében lefed minden múltbeli cselekvést, történést, amely már lezajlott vagy lezáródott. Képzése úgy történik, hogy az avoir / être segédige ragozott jelen idejű alakját követi az ige participe passé alakja (azaz a múlt idejű melléknévi igenév). Fontos, hogy az avoir segédigével képzett nem visszaható igék múlt idejű melléknévi igenevével ellentétben az être segédigével képzetteket egyeztetni kell az alannyal nemben és számban. Például:

 • Elle est allée en France. – Elment Franciaországba.

Az imparfait a folyamatos múltat fejezi ki. Több célból is használhatod, például ha egy múltban lévő dolog állapotát akarod leírni, vagy épp a múltban folyamatban lévő vagy pedig ismétlődő cselekvésről, történésről, szokásról beszélsz. Ezenkívül például múltbeli egyidejűség kifejezésére is alkalmazhatod.

 • Elle s’est couchée parce qu’elle était très fatiguée. – Lefeküdt aludni, mert nagyon fáradt volt.

Feltételes módban a si – ha kötőszó után az ige kijelentő mód imparfait alakja jelöli franciában azt, amit a magyarban a feltételes mód jelen idő fejez ki. Például:

 • Si j’avais le temps, j’irais au théâtre. – Ha lenne időm, színházba mennék.

Az imparfait alak képzése (az être létige kivételével, melynek ragozási sora: j’étais, tu étais, il/elle/on était, nous étions, vous étiez, ils/elles étaient) úgy történik, hogy az igék kijelentő mód jelen idő többes szám első személyű alakjának -ons végződése helyett a következő ragokat használjuk (pl. regarder – nézni):

 • je …-ais: je regardais – néztem
 • tu …-ais: tu regardais – néztél
 • il/elle/on …-ait: il regardait – nézett
 • nous …-ions: nous regardions – néztünk
 • vous …-iez: vous regardiez – néztetek
 • ils/elles …-aient: ils regardaient – néztek

A plus-que-parfait igeidő múltbeli előidejűséget jelöl. Például:

 • Jean a répondu à la lettre que sa sœur lui avait écrite. – Jean válaszolt arra a levélre, amelyet a nővére írt neki.

Képzésekor az ige participe passé alakja (azaz a múlt idejű melléknévi igenév) elé rakjuk az avoir vagy az être segédige imparfait alakját (pl. penser – gondolkodni):

 • j’avais pensé – gondolkodtam
 • tu avais pensé – gondolkodtál
 • il avait pensé – gondolkodott
 • nous avions pensé – gondolkodtunk
 • vous aviez pensé – gondolkodtatok
 • ils avaient pensé – gondolkodtak

A passé simple, ahogy már említettük, csak az írott nyelvben (pl. újságcikkekben, irodalmi művekben) fordul elő. A passé composé-hoz hasonlóan a múltban lezajlott, megtörtént eseményeknél használják, de csak akkor, ha az elbeszélés nem kapcsolódik a jelen körülményeihez. Például:

 • Le vent se leva et souffla pendant plusieurs heures. – A szél feltámadt, és több órán keresztül fújt.

A passé antérieur igeidő használatát sem igazán tapasztalhatod szóban, hiszen szintén az írott nyelvben (főleg újságcikkekben, valamint irodalmi és tudományos művekben) szerepel. Fő funkciója, hogy a passé simple-lel kifejezett cselekvést, történést közvetlenül megelőző cselekvést, történést jelöljön, tehát előidejűséget fejez ki. Például:

 • Après que sa femme fut partie, Claude ferma la porte à clé. – Miután elment a felesége, Claude kulcsra zárta az ajtót.

Így képezzük a jövő időt franciául

A francia nyelvben a jövő idő kifejezése szintén nem olyan egyszerű, mint a magyarban. Alapvetően három igeidő használatos a jövőbeni események kifejezésére: az egyszerű jövő idő(futur simple),a közvetlen jövő idő(futur proche) és az előidejű jövő idő(futur antérieur). Ezeken kívül létezik jövő idő a múltban(futur dans le passé) és közvetlen jövő idő a múltban(futur proche du passé) is, de ezek viszonylag ritkán használatosak, így elég a fenti három jövő idő jellemzőit bemagolnod.

A futur simple a kifejezetten a jövőben lévő cselekményeket vagy történéseket határozza meg. Például:

 • Je me coucherai à 10 heures. – 10 órakor fogok lefeküdni.

Képzéséhez a főnévi igenevet kell használnod a következő ragokkal (pl. téléphoner – telefonálni):

 • je …-ai: je téléphonerai – telefonálni fogok
 • tu …-as: tu téléphoneras – telefonálni fogsz
 • il/elle/on …-a: il téléphonera – telefonálni fog
 • nous …-ons: nous téléphonerons – telefonálni fogunk
 • vous …-ez: vous téléphonerez – telefonálni fogtok
 • ils/elles …-ont: ils téléphoneront – telefonálni fognak

A feltételes mód némileg megkavarja a dolgokat. A si kötőszó után ugyanis a franciában az egyszerű jövő idő helyett a jelen idő használatos:

 • Si je suis plus malade, j’irai absolument chez le docteur. – Ha betegebb leszek, mindenképpen elmegyek majd az orvoshoz.

A futur proche akkor használatos, amikor a cselekvés vagy a történés a mondat elhangzása után szinte azonnal be is következik. A beszélt nyelvben viszont általánosan is használható a jövő idő kifejezésére, ha állító mondatokban épp szándékról vagy tervről esik szó. Képzése az aller félsegédige jelen idejű alakjaival és a főnévi igenévvel történik. Például:

 • Nous allons goûter le caviar. – Most megkóstoljuk a kaviárt.
 • Je vais partir pour Budapest. – Budapestre fogok utazni.

A futur antérieur a jövőben bekövetkező cselekvéssel, történéssel szembeni előidejűséget jelzi. Képzéséhez a participe passé alak (tehát az ige múlt idejű melléknévi igeneve) elé kell tenned az avoir / être segédige futur simple alakját. Például:

 • Elle lui téléphonera quand Lucas aura fini ses devoirs. – Majd telefonál neki, amikor Lucas befejezi a házi feladatát.

A leggyakrabban használt francia igék és ragozásuk

A francia nyelv összes igéjének ragozását megtanulni kemény dió lenne. Kezdetnek viszont elég, ha a leggyakoribb igéket és azok ragozását behatóan ismered. Ebben nyújt segítséget az alábbi táblázat, mely az egyszerűség kedvéért csak az egyes szám első személyre vonatkozóan adja meg néhány fontos és gyakran használt ige egyszerű igeidejű ragozott alakjait.

francia táblázat

Így tanulhatod meg a legkönnyebben a francia igeidőkre vonatkozó szabályokat

A francia igeidők tanulásakor az okozhatja az egyik legnagyobb nehézséget, hogy komoly eltérés lehet az írott és beszélt nyelv között. Magyar ajkúként nehéz megérteni ennek a logikáját, éppen ezért a könnyű nyelvtanulás egyik legjobb módja, ha elmerülsz a francia kultúrában. Aligha kell ecsetelni a francia filmművészet, irodalom és színház gazdagságát, napjainkban pedig könnyedén hozzáférhetsz ezekhez az interneten. Ha elsőre nem is értesz majd mindent, és gyakran kell is szótáraznod, idővel nemcsak a szókincsed gyarapodik, hanem az igeidők felépítése és szabályai is befészkelik magukat a fejedbe.