warning
Maradjon belépve
Elfelejtett jelszó
FiókomSzótáraimTermékaktiválás
Kijelentkezés

Minden, amit tudnod kell a francia névmásokról

2023. 05. 25.

FacebookTwitterPinterestLinkedIn

A francia nyelv egyik legfontosabb és olykor igen bonyolult része a névmások helyes használata. A személyes, birtokos, határozó, kérdő és visszaható névmások ismerete kulcsfontosságú a folyékony nyelvtudás elsajátításához. Cikkünkben olyan hasznos tippeket és érthető példákat mutatunk, melyek segítségével könnyebben megérthetjük és alkalmazhatjuk a francia névmásokat a mindennapi beszédben és az írott szövegekben egyaránt.
A francia nyelvben számos kivétel és rendhagyó eset található a névmások használatában, ami a tanulást és az alkalmazást is megnehezíti: az egyeztetési szabályoktól kezdve a változó szerkezeteken át egészen odáig, hogy a névmások helye a mondatban még változhat is – ami gyakran nem is olyan egyértelmű. Nem csoda, hogy a francia névmások használata a kezdők számára igen nehéznek tűnhet. Nézzük, mégis hogyan birkózhatunk meg velük!

Személyes névmások (Pronoms personnels)

A francia személyes névmások a mondatban a személyeket és csoportokat képviselik. Helyes alkalmazásukkal könnyen elkerülhetjük a szóismétlést és folyékonyabbá tehetjük az élőbeszédet. A személyes névmásokat emellett használhatjuk hangsúlyozásra is, például amikor ki akarjuk emelni a személyt vagy a tárgyat a mondatban. A francia személyes névmások két fő kategóriába sorolhatók, megkülönböztetünk alanyi és tárgyi névmásokat.

Alanyeset – hangsúlytalan

 1. én: je
 2. te: tu
 3. ő (hímnem): il
 4. ő (nőnem): elle
 5. ő (semleges): on
 6. ön/maga (egyes szám): vous
 7. mi: nous
 8. ti: vous
 9. ők (hímnem vagy vegyes csoport): ils
 10. ők (nőnem): elles

Például:
Je parle français. (Franciául beszélek.)
Nous avons un chien. (Van egy kutyánk.)

Jó tudni: Ne keverjük össze a „vous” (ön) és „tu” (te) formákat, mert a „vous” formális és tiszteletteljes, míg a „tu” informális és közvetlenebb.

Alanyeset – hangsúlyos

Ezek állhatnak önállóan, ige nélkül vagy ige előtt hangsúlytalan névmások előtt, amennyiben hangsúlyozni szeretnénk a cselekvő személyét. De ugyanígy ezeket használjuk az elöljárószók után is.

 1. én: moi
 2. te: toi
 3. ő (hímnem): lui
 4. ő (nőnem): elle
 5. ő (semleges): on
 6. ön/maga (egyes szám): vous
 7. mi: nous
 8. ti: vous
 9. ők (hímnem vagy vegyes csoport): eux
 10. ők (nőnem): elles

Például:
Qui conduit? Toi ou lui? (Ki vezet? Te vagy ő?)
Moi, j’ai réussi. (Én átmentem. (a vizsgán))

A személyes névmás tárgyesete

A francia személyes névmások tárgyesetű alakjai a mondat tárgyának a helyettesítésére szolgálnak. A névmások a főige előtt helyezkednek el.

 1. engem: me
 2. téged: te
 3. őt (hímnem): le
 4. őt (nőnem): la
 5. ön(t)/magát (egyes szám): vous
 6. minket: nous
 7. titeket: vous
 8. őket (hímnem vagy vegyes csoport): les
 9. őket (nőnem): les

Például:
Je te vois. (Látlak.)
Il nous aime. (Szeret minket.)

Jó tudni: Ha az ige – vagy a névmás után álló bármilyen szó – magánhangzóval vagy néma „h”-sal kezdődik, akkor a me m’, a te t’, a le és la l’ lesz.

A személyes névmás részes esete

A többi névmáshoz hasonlóan a mondatban a főige elé kerülnek a részes esetű személyes névmások. Ebben az esetben nem teszünk különbséget hím- és nőnem között E/3-ban és T/3-ban.

 1. nekem: me
 2. neked: te
 3. neki (hímnem): lui
 4. neki (nőnem): lui
 5. önnek/magának (egyes szám): vous
 6. nekünk: nous
 7. nektek: vous
 8. nekik (hímnem, vegyes csoportok): leur
 9. nekik (csak nőnem): leur

Például:
Je te donne un livre. (Adok neked egy könyvet.)
Elle leur écrit une lettre. (Ír nekik egy levelet.)

A személyes névmások visszaható alakja

Ezek a névmások a francia nyelvben gyakran használatosak és általában visszaható igékkel olyan cselekvést jelölő igék, amik a cselekvőre hatnak vissza társulnak. A visszaható névmások a személytől és számtól függően változnak. A francia visszaható névmások a következők:

 1. je (én): me/m'
 2. tu (te): te/t'
 3. il/elle/on (ő, ő, azt): se/s'
 4. nous (mi): nous
 5. vous (ti, ön, önök): vous
 6. ils/elles (ők, ők): se/s'

Például:
Je me lave les mains avant de manger. (Megmosom a kezem evés előtt.)
Tu te regardes souvent dans le miroir. (Gyakran nézed magad tükörben.)
Il s'est blessé en jouant au football. (Megsérült focizás közben.)
Nous nous amusons bien ensemble. (Jól szórakozunk együtt.)
Vous vous reposez un peu avant de partir? (Pihentek kicsit, mielőtt elindulunk?)
Elles se sont maquillées pour la soirée. (Kifestették magukat a bulira.)

Fontos, hogy magánhangzóval vagy néma „h”-val kezdődő ige esetén a visszaható névmás „e” betűje kiesik, például: je m’habille, tu t’habilles, il s’habille, ils s’habillent.

Ami a szórendet illeti, a francia nyelvben a visszaható névmás mindig az ige előtt áll – a felszólító mondatok kivételével. Például: Je me lave. (Fürdök.)
Felszólító módban
pedig a visszaható névmások a felszólító módú ige után helyezkednek el, és közöttük egy kötőjel található. Például: Lave-toi. (Fürödj).
Ugyanakkor, ha egy mondatban tagadás van, a „ne” és „pas” között helyezkedik el a visszaható névmás. Például: Je ne me lave pas (Nem fürdök).

A visszaható névmásokat és igéket gyakran használják olyan kölcsönös cselekvések kifejezésére is, amikor két vagy több személy kölcsönösen cselekszik. Például: Ils se parlent. (Beszélgetnek egymással.)

Birtokos névmások (Pronoms possessifs)

A francia birtokos névmásoknak két fajtájuk van, ezeket most részletesen bemutatjuk.

Jelzői birtokos névmás

A francia birtokos névmások a mondatban a birtoklást jelzik, a birtokos jelzők helyett állnak a mondatban. Fontos jellemzőjük, hogy nemcsak a személyhez, de a birtok tárgyának neméhez és számához is alkalmazkodnak. Használatuk szebbé teszi a kommunikációt, valamint segít abban, hogy a mondatok rövidebbek és természetesebbek legyenek. Ezekkel a névmásokkal nem használunk névelőt, ezek kvázi helyettesítik a névelőket. Birtokos névmásként vagy birtokos determinánsként is szoktak rá utalni.

 1. E/1
  (hímnem): mon
  (nőnem): ma
  (többes szám – a birtoklás tárgyára utal): mes
 2. E/2:
  (hímnem): ton
  (nőnem): ta
  (többes szám – a birtoklás tárgyára utal): tes
 3. E/3:
  (hímnem): son
  (nőnem): sa
  (többes szám – a birtoklás tárgyára utal): ses
 4. T/1:
  (hímnem): notre
  (nőnem): notre
  (többes szám – a birtoklás tárgyára utal): nos
 5. T/2:
  (hímnem): votre
  (nőnem): votre
  (többes szám – a birtoklás tárgyára utal): vos
 6. T/3:
  (hímnem): leur
  (nőnem): leur
  (többes szám – a birtoklás tárgyára utal): leurs

Például:
Ce sont mes livres. (Azok az én könyveim.)
C’est mon huile. (Az az én olajom.) (E/1 – nőnem)
C’est votre chambre. (Az a mi szobánk.)

Jó tudni: ha a következő szó magánhangzóval vagy néma „h”-val kezdődik, a „ma”, „ta” és „sa” formák helyett „mon”, „ton”, „son” formákat használjuk a könnyebb kiejtés érdekében.

Önálló birtokos névmás

Mindig névelővel együtt és főnév nélkül használatos. Tehát a birtokos névmások alkalmazása során a névelőt (le, la, les) is használni kell. A névelő mindig a birtok tárgyának nemét és számát tükrözi, nem a birtoklást jelző személyre utal.

 1. E/1 (az enyém) – férfi: le mien | nő: la mienne
 2. E/2 (a tiéd) – férfi: le tien | nő: la tienne
 1. E/3 (az övé) – férfi: le sien | nő: la sienne
 1. T/1 (a miénk) – férfi: les nôtres | nő: les nôtres
 2. T/2 (a tiétek) – férfi: les vôtres | nő: les vôtres
 3. T/3 (az övék) – férfi: les leurs | nő: les leurs

Például:
C'est ma livre, et voici le tien. (Ez az én könyvem, és itt van a tiéd.)
J'aime cette voiture, mais je préfère la sienne. (Szeretem ezt az autót, de inkább az övét kedvelem.)
Nous avons perdu nos clés, mais ils ont retrouvé les leurs. (Elvesztettük a kulcsainkat, de ők megtalálták az övéiket.)

Határozó névmások (Pronoms démonstratifs)

A francia nyelvben két határozói névmást ismerünk, ezek az „y” és az „en”. Az ige előtt állnak kijelentő, kérdő és tiltó mondatokban, míg felszólító mondatokban az ige után. Ha mindkét határozói névmás ugyanazon ige mellett áll, akkor az „y” megelőzi az „en”-t. Az „en” és az „y” eredetileg helyhatározók voltak, és ma is ez a jelentésük a mozgást kifejező igék mellett.

Az „en” helyettesítheti a tárgy szerepét betöltő határozatlan főnévi csoportot, valamint a határozatlan névelővel vagy számnévvel álló tárgyat. Fontos, hogy az anyagnévelő, a határozatlan névelő és a „de” viszonyszó elmarad az „en” névmás használatakor, a számnév azonban nem. Kijelentő mondatokban általában megismételjük, tagadó mondatokban pedig elhagyjuk.

Például:
J'ai acheté des pommes. J'en ai acheté trois. (Vettem almát. Hármat vásároltam belőle.)
Il parle de son voyage en Grèce. Il en est très content. (A görögországi utazásáról beszél. Nagyon elégedett vele.)
Elle est sortie de la maison. Elle en est revenue une heure plus tard. (Elment a házból. Egy órával később visszajött.)

Az „y” helyettesíthet minden à-val bevezetett főnévi csoportot, valamint a „hol?” és „hová?” kérdésekre felelő „dans”, „sur”, „en sous”, „à côté de” elöljárókkal rendelkező főneveket is.

Például:
Est-ce que tu vas à la plage cet été? Oui, j'y vais avec mes amis. (Elmész a strandra nyáron? Igen, elmegyek oda a barátaimmal.)
Que vois-tu sur cette table? J’y vois des assiettes. (Mit látsz az asztalon? Tányérokat látok rajta.)

Az „y” gyakran szerepel kifejezésekben is: a „il y a” (van), „Ça y est” (Megvan!), „Vas-y” (Láss hozzá!), „On y va?” (Menjünk?).

Jó tudni: Az „er” végű igék felszólító módjának egyes szám második személyű alakja „-es” végződést kap, ha az „y” vagy „en” követi. (Entre. Entres-y. Parle. Parles-en.)

Kérdő névmások (Pronoms interrogatifs)

A francia kérdő névmások használatával utalhatunk személyekre, tárgyakra, helyekre, módokra, okokra vagy mennyiségekre. Megértésük és használatuk segít jobban kommunikálni, valamint megkönnyíti a kérdések megfogalmazását és a válaszok értelmezését is.

A leggyakoribb kérdő névmások a következők:

 1. Qui: Személyekre utal, alanyként vagy tárgyként használható.
  Qui est là? (Ki van ott?)
 2. Que: Tárgyakra utal, és általában a mondat tárgya.
  Que veux-tu? (Mit akarsz?)
 3. Quel(s)/Quelle(s): „Melyik” kérdőszóként működik, mindig főnév előtt áll, valamint megegyezik a főnév nemével és számával.
  Quel livre? (Melyik könyv?), Quelles voitures? (Mely autók?)
 4. Où: Helyre vagy irányra utal. Où habites-tu? (Hol laksz?)
 5. Comment: Valaminek a módjára vagy állapotára utal.
  Comment ça va? (Hogy vagy?)
 6. Pourquoi: Az okra vagy az indokra utal.
  Pourquoi es-tu en retard? (Miért vagy késésben?)
 7. Combien: Mennyiségre vagy számra utal. Combien coûte ce livre? (Mennyibe kerül ez a könyv?)

A francia kérdő névmásokat közvetlen-, „qu'est-ce que”- vagy „est-ce que” kérdésszerkezetben is használhatjuk. Ilyen esetben a szórend az alábbi példákban látható módon változik: e kérdésszerkezetek után egyenes a szórend.

Például:
Comment vas-tu? (Hogy vagy?)
Qu'est-ce que tu fais? (Mit csinálsz?)
Est-ce que tu aimes le chocolat? (Szereted a csokoládét?)

Jó tudni: A kérdő mondatok nem minden esetben (különösen nem a beszédben) követnek szigorú szórendet, a beszéd stílusa és a mondanivaló érzelmi töltete is befolyásolhatja a szavak sorrendjét.

A kulcs: gyakorlás

A francia névmások helyes használatának elsajátítása nem egyszerű, de nem is lehetetlen. Gyakoroljuk őket valós helyzetekben, például beszélgetéseken vagy írott szövegeken keresztül! Emellett érdemes francia nyelvű filmeket, sorozatokat nézni vagy könyveket olvasni, hogy még jobban megértsük a névmások használatának szabályait. Ne felejtsük, hogy a nyelvtanulás folyamata időigényes és kitartást igényel, így ne aggódjunk, ha eleinte nehézségeink adódnak. Folyamatos gyakorlással és elkötelezettséggel egyre jobban meg fogjuk érteni, melyik névmást mikor, hol, és hogyan használjuk, valamint alkalmazni is tudjuk majd őket.

Kategória:Francia nyelv