warning
Maradjon belépve
Elfelejtett jelszó
FiókomSzótáraimTermékaktiválás
Kijelentkezés

Így tanuld meg könnyen a francia igeragozást

2023. 08. 31.

FacebookTwitterPinterestLinkedIn

A „könnyen megtanulható” és a „francia igeragozás” kifejezések egymástól nagyon távolinak tűnhetnek azok számára, akik csak felületesen ismerik a francia nyelvet. Kétségtelen, hogy a rendhagyó igék és a különböző igevégződések első ránézésre feladhatják a leckét, azonban ha megismerjük az alapszabályokat, azokat alaposan megtanuljuk és rendszeresen gyakoroljuk, akkor semmi okunk félni a francia igeragozástól.

A következőben áttekintjük a gyakorlat alapjait és a leggyakrabban használt igék ragozását. Hozunk néhány rendhagyó esetet is, és mindent példákon keresztül teszünk majd érthetőbbé. És hogy mi a célunk mindezzel? Az, hogy a cikk végére átlássuk, nem is olyan nagy ördöngösség a francia igeragozás, hiszen az egész logikusan fel van építve.

Az igék felosztása

A francia nyelvben többféle csoportra oszthatjuk az igéket annak megfelelően, hogy hogyan ragozandók. Nézzük, melyekkel fogunk foglalkozni!

Az -er végű igék a leggyakoribbak a francia nyelvben, a ragozásuk könnyen elsajátítható és begyakorolható, hiszen adott mintára történik. Ide sorolható például a manger (enni) ige, a parler (beszélni) vagy éppen az aimer (szeretni) is.

A -re végű igék ragozása nem kifejezetten egyszerű, de egy kis gyakorlással elsajátítható. Remek példa rá az attendre (várni) ige.

Az -ir végű igék szintén sűrűn használandók. A hozzájuk kapcsolódó igekötők jellemzően az -is, -is, -it, -issons, -issez, -issent alakban jelennek meg. Ide tartozik például a finir (befejezni) ige, a partir (elmenni) és a choisir (választani) is.

Végül pedig tegyünk említést a rendhagyó igékről is, amelyek egyik fent említett csoportba sem sorolhatók a ragozás szempontjából. Klasszikusan ide tartozik az être (létezni), az aller (menni) vagy éppen az avoir (birtokolni).

Itt szeretnénk azt is kiemelni, hogy a francia nyelv az egyes időkben, személyekben és módokban is különbözőképp ragozza az igéket. Ez azt jelenti, hogy a nyelvet tanulóknak elengedhetetlen a rendszeres és kitartó gyakorlás ahhoz, hogy minden szempontból magabiztosan használhassák a ragozott alakokat.

Az -er-igék ragozása

Kezdjük rögtön az igék legnagyobb csoportjával, ami egyben a legegyszerűbb is: az -er-re végződő igékkel. Ebben az esetben nincs is más dolgunk, mint „elvenni” az igéről az -er végződést, majd a tőhöz hozzáilleszteni a ragokat.

Hagyományos ragozás

Az alábbi, francia igeragozást segítő táblázat megmutatja, pontosan milyen ragokat kell használni ezeknél az igéknél a különböző számokban és személyekben:

je

-e

tu

-es

il/elle

-e/-e

nous

-ons

vous

-ez

ils/elles

-ent/-ent

Vegyünk egy igét, és ragozzuk ennek megfelelően: legyen ez az aimer (szeretni)!

j’aime (mivel magánhangzóval kezdődik az ige, aposztróffal kapcsoljuk az alanyhoz) – szeretem
tu aimes – szeretsz
il/elle aime – szereti
nous aimons –szeretjük
vous aimez – szeretitek
ils/elles aiment – szeretik

Kivételek

Hogy ne legyen ennyire egyszerű a dolgunk, vannak kivételek is, amelyek általában az ige gyökváltozása miatt történnek.

Az aller (menni) igét már említettük. Ragozása:

 1. je vais
 2. tu vas
 3. il/elle va
 4. nous allons
 5. vous allez
 6. ils/elles vont

Egy másik kivételes eset, ha az ige töve c-re vagy g-re végződik. Ilyen esetben a többes szám 1. személy írásmódja így alakul: manger - nous mangeons/ commancer - nous commençons.
Amennyiben a szótő y-ra végződik, a ragozás során egyes számokban és személyekben néma i-re vált. Ez látható például az essayer (megpróbál) ige esetében.

 1. j’essaie (itt ugyanaz történik, mint az aimer esetében E/1-ben)
 2. tu essaies
 3. il/elle essaie
 4. nous essayons
 5. vous essayez
 6. ils essaient/elles essaient

Amikor a szótő -t/tt vagy -p/pp betűkre végződik, akkor egyes számokban és személyekben a -t -tt-re vált, a -pp pedig -p-re.
Például a jeter (dobni) ige esetében:

 1. je jette
 2. tu jettes
 3. il/elle jette
 4. nous jetons
 5. vous jetez
 6. ils/elles jettent

Néhány igénél az ékezetek változnak. Ilyen az acheter (vásárolni), a préférer, az espérer – csak hogy a leggyakoribbakat említsük. Ezek így ragozódnak:

 1. j'achète
 2. tu achètes
 3. il achète / elle achète
 4. nous achetons
 5. vous achetez
 6. ils achètent / elles achètent

A -re-igék ragozása

Az előző csoporthoz hasonlóan először itt is el kell hagynunk a végződést, majd a kapott igetőhöz kell kapcsolnunk a személyragokat. A feladat itt egy kissé nehezebb, mivel az egyes számú alakokban és T/3-ban a ragok nem hallatszanak, de ez utóbbiak általában kiejtésben is eltérnek az egyes számú alakoktól. Ezeket az igéket alapvetően két alcsoportra bonthatjuk, az alábbiakban ezek szerint haladunk tovább.

-dre és -tre végű igék

Amit ezekkel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy E/3-as alakban nem kapnak személyragot.

je

-s

tu

-s

il/elle

nous

-ons

vous

-ez

ils/elles

-ent/-ent

Ilyen ige például a vendre (eladni), amelyet így ragozunk:

 1. je vends
 2. tu vends
 3. il vend
 4. nous vendons
 5. vous vendez
 6. ils/elles vendent

Ugyanígy ragozódik a szintén gyakran használt attandre (várni), a défendre (megvédeni) a perdre (elveszíteni), valamint az entendre (hallani) ige is.
Kivételt képeznek az -aindre, -eindre, -oindre végződésű igék, amelyek többes számban -gn-t kapnak a tő mellé, miközben a -d kiesik. Itt érdemes megjegyezni az éteindre (kikapcsolni) ige ragozását, ez ugyanis gyakorta használatos:

 1. j’éteins
 2. tu éteins
 3. il/elle éteint
 4. nous éteignons
 5. vous éteignez
 6. ils éteignent

Természetesen léteznek más kivételek is, ám ezekkel kezdő francia nyelvtanulóként még nem fontos foglalkoznunk, mert egyrészt nem annyira gyakran használjuk őket, másrészt csak bonyolítanák az életünket, illetve nehezítenék az alapok rögzülését.

-tre végű igék

Rossz hír, de a -tre végződéssel rendelkező igék között kevés olyan van, ami szabályosan ragozódik. A legáltalánosabb, hogy a -re előtti -t E/1-ben és E/2-ben általában eltűnik, helyette -s rag áll. Mindenképpen érdemes megnézni a connaître (ismerni) igét, hiszen ezt széles körben alkalmazzuk a mindennapi beszélgetésekben is:

 1. je connais
 2. tu connait
 3. il/elle connaît
 4. nous connaissons
 5. vous connaissez
 6. ils/elles connaissent

Amennyiben -ttre végű igéket ragozunk, tudnunk kell, hogy az egyes számukban a -tt helyett -t áll. Ide tartozik például a mettre (helyezni, tenni), a permettre (megengedni), a battre (ütni), valamint a promettre (megígérni):

 1. je mets
 2. tu mets
 3. il/elle met
 4. nous mettons
 5. vous mettez
 6. ils/elles mettent

Ezzel szemben azok az igék, amelyekben a -re előtt nincs -d vagy -t, E/3-ban -t ragot kapnak. Ezek azonban szinte kivétel nélkül rendhagyóak. A ragok:

je

-s

tu

-s

il/elle

-t

nous

-ons

vous

-ez

ils/elles

-ent/-ent

Így ragozódik például a rire (nevetni), a sourire (mosolyogni) és a rompre (törni) ige is.

 1. je ris
 2. tu ris
 3. il/elle rit
 4. nous rions
 5. vous riez
 6. ils/elles rient

Ezeken felül rendhagyóak még a csoportban a -vre végű igék, amelyekben nincs ott a tő végi -v, csak többes számban. Így például a vivre (élni) ragozásában:

 1. je vis
 2. tu vis
 3. il/elle vit
 4. nous vivons
 5. vous vivez
 6. ils/elles vivent

Az -ire tővéggel rendelkező igék többes számú esete rendhagyó, mivel a rag előtt sokszor egy -s áll. Például a lire (olvasni) vagy a conduire (vezetni) igéknél:

 1. je lis
 2. tu lis
 3. il lit
 4. nous lisons
 5. vous lisez
 6. ils/elles lisent

Ezen felül számos rendhagyó -re-végződésű igét hozhatnánk még példának, hiszen ahogy említettük, szinte mindegyik ilyen. Most azonban inkább a leggyakoribb esetekre, leggyakrabban használt kifejezésekre korlátozódunk.

Az -ir-igék ragozása

Az utolsó nagyobb csoportot az -ir végződésű igék alkotják. A leggyakrabban előforduló ragok az alábbiak:

je

-is

tu

-is

il/elle

-it

nous

-issons

vous

-issez

ils/elles

-issent

Klasszikusan ilyen például a finir (befejezni) ige:

 1. je finis
 2. tu finis
 3. il/elle finit
 4. nous finissons
 5. vous finissez
 6. ils/elles finissent

Ezen felül ebben a csoportban is bőséggel találhatunk kivételeket. Nézzünk meg most néhányat azok közül, amelyekkel hétköznapi környezetben is sokszor találkozhatunk.
A legfontosabb valószínűleg az avoir (birtokolni)

 1. j’ai
 2. tu as
 3. il/elle a
 4. nous avons
 5. vous avez
 6. ils/elles ont

Szintén gyakran használatos ige a partir (elmenni):

 1. je pars
 2. tu pars
 3. il/elle part
 4. nous partons
 5. vous partez
 6. ils/elles partent

És a savoir (tudni):

 1. je sais
 2. tu sais
 3. il/elle sait
 4. nous savons
 5. vous savez
 6. ils/elles savent

Ezeken felül az -ir-re végződő igék között még számos ragozás fellelhető. Amikor már elsajátítottuk az alapokat és a legfontosabb igék ragozását, továbbléphetünk majd az izgalmasabb rendhagyó igék felé is!

Gyakori rendhagyó igék ragozása

Néhányat már érintettünk a legszélesebb körben használt rendhagyó igék közül, ilyen volt például az aller. A következőkben felsorolunk még néhányat, amelyeket biztosan használunk majd a mindennapi beszélgetéseinkben.

Kezdjük rögtön a létigével, ami talán a legbonyolultabb az egész francia nyelvben, ez az être (lenni):

 1. je suis
 2. tu es
 3. il/elle est
 4. nous sommes
 5. vous êtes
 6. ils/elles sont

Ilyen például a faire (csinálni):

 1. je fais
 2. tu fais
 3. il/elle fait
 4. nous faisons
 5. vous faites
 6. ils/elles font

A dire (mondani):

 1. je dis
 2. tu dis
 3. il/elle dit
 4. nous disons
 5. vous dites
 6. ils/elles disent

Megemlíthetjük még a croire (gondolni) igét, amelyben T/1-ben és T/2-ben -y áll az igető végén:

 1. je crois
 2. tu crois
 3. il croit
 4. nous croyons
 5. vous croyez
 6. ils/elles croient

Végül, de nem utolsósorban, álljon itt a prendre (fogni) ige, amelynek többes számában eltűnik a -d, T/3-ban pedig megduplázódik az -n.

 1. je prends
 2. tu prends
 3. il prend
 4. nous prenons
 5. vous prenez
 6. ils/elles prennent

Francia igeragozás a gyakorlatban

Amennyiben a fentieket alaposan áttanulmányoztuk, már összeállhatott a fejünkben egy átfogó kép a francia igeragozás rejtelmeiről. Kétségtelen, hogy a nyelv nem könnyíti meg a dolgunkat a számtalan kivétellel és rendhagyó esettel – ráadásul a magyar nyelvhez szokott agyunkkal ez elsőre fokozottan nehéznek tűnhet. Ám ahogy elkezdjük sorra venni az alapszabályokat, egyre inkább kitisztul a kép: egyértelművé válnak a szabályszerűségek, és beépülnek a kivételek is, amelyek tovább színesítik ezt a különleges nyelvet.

A lényeg, hogy ne adjuk fel az első fennakadások és nehézségek miatt, gyakoroljunk többet, és tapasztaljuk meg, mennyire izgalmas érzés magabiztosan beszélni vagy írni franciául!

Kategória:Francia nyelv