Adatvédelem


Az Akadémiai Kiadó (továbbiakban: AK) jogosult a felhasználó adatait tárolni, feldolgozni, és a szolgáltatással kapcsolatban hasznosítani. A felhasználó elfogadja, hogy [AK] személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltatás minőségének fejlesztése, a felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése, továbbá a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósítása céljából felhasználja.

[AK] különösképp jogosult:
- Kötelezettségének eleget téve - amennyiben erre jogszabály kötelezi - az adatokat hatóságoknak kiszolgáltatni.
- A regisztrációkor megadott kiegészítő adatokat - névhez nem kötötten - statisztikai és marketing célokra felhasználni.
- A személyes adatokat a regisztráció során vagy egyéb módon megadott tartalommal kezelni, feldolgozni.

- A [szotar.net] rendszere a Felhasználók aktivitásáról, szótárhasználati szokásairól adatokat gyűjthet (az ezen adatokat tartalmazó "logfájlok" például a bejelentkezés idejét, gyakoriságát, helyét és módját tartalmazhatják), amelyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más szájtok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal, beleértve az [AK] egyéb szolgáltatásait. Ezek az információk kizárólag feldolgozott és összesített formában kerülnek hasznosításra, a szolgáltatás esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

- A [szotar.net] weboldalt működtető [AK] fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkor megadott adatok alapján a Felhasználóknak célzott (perszonalizált) hirdetéseket (úgynevezett banner és szöveges formában), reklámleveleket, valamint a levelek végén található reklámot küldjön.


Privacy Policy


Akadémiai Kiadó (hereafter abbreviated as AK) is entitled to store and process user information, and to utilize the data in connection with the service provided. The user accepts that [AK] utilizes his/her personal and other information in order to improve service quality, to follow and enforce user interests, and to provide information about the supply and use of the service.

In particular, [AK] is entitled to the following:
- Providing information to the authorities in order to discharge obligations, if compelled by law.
- Using additional user information submitted during registration – without linking the information to the user’s name – for statistical and marketing purposes.
- Managing and processing personal data together with further information submitted during registration or elsewhere.

- [szotar.net] may collect data about the user’s activities and dictionary usage preferences (the log files containing this information may contain the time, frequency, location, and method of logins), which cannot be linked to further user information submitted during registration or originating during the use of other sites or services, including [AK]’s further services. This information may only be utilized in aggregated and processed forms, in the interest of fixing possible service errors and improving service quality, and for statistical purposes.

- [AK], as the operator of the [szotar.net] website, reserves the right to send the user personalized advertisements (both as banners and as texts), direct mails, as well as advertisements at the end of messages, on the basis of user information submitted during registration.