Az Akadémiai Kiadó Zrt. adatkezelési tájékoztatója

Tartalom

Az Akadémiai Kiadó online felhasználói adatbázisa (AK-ID)
Akademiai.hu internetes áruház
Mersz.hu
Szotar.net
Online weboldalakhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódó mobilalkalmazások
Ügyfélszolgálati, ügykezelési tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés
Hírlevél
Számlázás
Csomagküldéshez kapcsolódó adatkezelés
Ügyfél-elégedettség mérés
Követeléskezelés
Egyéb adatkezelések és adatszolgáltatások
Az adatkezelés biztonsága
Az adatkezelő adatai, elérhetőségei
Jogorvoslati lehetőségek

 

Az Akadémiai Kiadó online felhasználói adatbázisa (AK-ID)

Az Akadémiai Kiadó Zrt. weboldalai (pl. akademiai.hu, mersz.hu, szotar.net) egyes funkcióinak, valamint a szotar.net és a MeRSZ alkalmazások használatát regisztrációhoz köti. Ezen regisztráció során az ügyfelek és a látogatók a kiadó kifejezetten erre készített központi adatbázisában (továbbiakban: AK-ID) egy felhasználót hoznak létre (továbbiakban AK-ID fiók) és a regisztráció adatai a AK-ID adatbázisba kerülnek. A regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó adatok hozzáférést biztosítanak valamennyi, AK-ID regisztrációhoz kötött szolgáltatáshoz, a regisztrált felhasználók számára elérhető felületekhez, illetve érvényes előfizetés esetén az előfizetett szolgáltatásokhoz (pl. szotar.net, mersz.hu).

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés jogalapja:

A kezelt adatok köre:

Jogos érdek alapján: e-mail cím, név, foglalkozás, érdeklődési kör, telefonszám, fax, előfizető számlázási illetve szállítási neve, országa és címe, cég esetén cégnév, adószám.

Szerződés teljesítése érdekében: az igénybe vett, előfizetett szolgáltatások megnevezése, az előfizetés száma, érvényessége, a belépések dátuma, időpontja, a belépési pont, intézmény neve, Shibboleth azonosítója, IP-címe, címtartománya.

A fent megjelölt adatok az Akadémiai Kiadó Zrt. AK-ID adatbázist működtető rendszerébe, ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisaiba kerülnek. Az egyes felhasználók adatai a felhasználók AK-ID-jában tárolódnak.

Az adatok helyesbítése vagy törlése az ak@akademiai.hu e-mail-címre, igény esetén az Akadémiai Kiadó Zrt., 1519 Budapest, Pf. 245. postai címére küldött levélben kezdeményezhető.

Az adatkezelés tartama: Az Akadémiai Kiadó Zrt. a felhasználó AK-ID-ba történő utolsó bejelentkezésétől számított két év elteltével a következő negyedév végén törli az adatokat az AK-ID adatbázisából, azaz az AK-ID segítségével igénybe vehető szolgáltatások bármelyikének utolsó használatától (tartós inaktív időszak kezdetétől) számított két év és egy negyedév elteltével az adat törlésre kerül.

Akademiai.hu internetes áruház

Az akademiai.hu az Akadémiai Kiadó Zrt. által üzemeltetett webáruház, melyeken keresztül a weboldal látogatói az Akademiai Kiadó által értékesített termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó megrendeléseket adhatnak le (online vásárlás). Az online vásárlás során a megrendelők AK-ID regisztrációt hajtanak végre, adataik a „Az Akadémiai Kiadó online felhasználói adatbázisa (AK-ID)” fejezetben megadott adatbázisba kerülnek, adataik kezelése az előbb említett fejezetben kifejtett módon történik. Az alábbiakban kizárólag a webáruházhoz kapcsolódó önálló adatkezeléseket ismertetjük.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés megkötése, teljesítése, ügyfélpanaszok kezelése.

Az adatkezelés jogalapja:

A kezelt adatok köre:

Vásárlás folyamata során: dátum, kosárba helyezett termékek neve, mennyisége, nettó ára, áfatartalma, bruttó ára, szállítási és fizetési mód, felhasznált kuponkód, kedvezmény mértéke, kampányazonosító, megrendelő neve és címe, e-mail-címe, telefonszáma, bankkártyás fizetés esetén a tranzakció azonosítója, a fizetés sikerességének vagy elutasításának ténye, szállítási cím, egyéb megjegyzés, reklamáció kezelésekor keletkezett adatok.
Számlázási adatok: név, szállítási ország és cím, számlázási ország és cím, cégnév és adószám (cég esetén).

Adatok tárolásának helye: A fenti adatok a webshop adminisztrációs rendszerébe, illetve a szolgáltató számlázó-, ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisaiba kerülnek.

Adatkezelés tartama:

Az adatok helyesbítését vagy törlését Akadémiai Kiadó Zrt., 1519 Budapest, Pf. 245 címre vagy az ak@akademiai.hu e-mail-címre küldött levélben kezdeményezhető.

Adatfeldolgozók

Név

Székhely

Adatfeldolgozói tevékenység

Tool.os System Kft.

1092 Budapest, Erkel utca 6.

weboldal fejlesztése, support

Mersz.hu

A Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MeRSZ) nevű online rendszer teljes adatbázisát előfizetéssel és AK-ID-val rendelkező felhasználók érhetik el.

Kipróbálási lehetőség: egyes funkciókat, tartalmakat az AK-ID fiók első létrehozatalát követően meghatározott időszakra ingyenesen is hozzáférhetővé tesz a kipróbálásra jelentkezett felhasználók számára az Akadémiai Kiadó Zrt. A kifejezetten a kipróbálási lehetőségre való jelentkezés esetén is szükséges az AK-ID fiók létrehozása. A fiók létrehozásával a jelentkező hozzájárul, hogy a kezelt adatok körében tárgyalt bizonyos adatait a kipróbálási szolgáltatás egyszeri vagy meghatározott időszakban való ismételt biztosításához az Akadémiai Kiadó Zrt. az AK-ID adatbázisban tárolja.

Az AK-ID-ba regisztráló felhasználók a jelen tájékoztató „Az Akadémiai Kiadó online felhasználói adatbázisa (AK-ID)” fejezete szerinti AK-ID regisztrációt hajtanak végre, adataik a fenti adatbázisba kerülnek, kezelésük az előbb említett fejezetében kifejtett módon történik. Jelen fejezetben a AK-ID-tól eltérő, kizárólag a Mersz.hu regisztrációval együtt járó adatkezeléseket ismertetjük.

A Mersz.hu felületén elérhető tartalmakat és funkciókat a felhasználók az alábbi módon vehetik igénybe:

A Mersz.hu szolgáltatás kapcsán felmerülő adatkezelések célja:

Az adatkezelés jogalapja:

Kezelt adatok köre:

A Mersz.hu szolgáltatás biztosítása során, azonosított felhasználó esetén: e-mail cím, a kedvenc kiadványok listája, a felhasználó beállításai (betűméret, nyomtatási beállítások), utolsó munkamenet, előzmények megőrzése, beszúrt jegyzetek, könyvjelzők, készített kivonatok, előfizetéshez kapcsolódó jogosultság.
Számlázás során: név, szállítási ország és cím, számlázási ország és cím, cégnév és adószám (cég esetén), termékre vonatkozó adatok (előfizetés megnevezése, ára, időtartama stb.). Ezen adatok az Akadémiai Kiadó Zrt. számlázó-, ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisaiba kerülnek.

Az adatkezelés tartama:

Szotar.net


Adatbiztonság – Feldolgozott és gyűjtött adatok a Szotar.net applikációkban


A korábbiakban részletezetteknek megfelelően, az applikáción belül néhány szükséges adatkezelés és -gyűjtés valósul meg. Az ilyen módon feldolgozott adatok az applikációk alapvető funkcionalitásához, tervezett céluk megvalósításához elengedhetetlenek, mindamellett, valamennyi feldolgozott adat (applikáción belüli tranzakciók, akciók, stb.) megfelel az elvárt biztonsági, titkosítási procedúráknak és protokolloknak.

Tárolt adatok, információk kategóriái:

- Felhasználó neve: bármely név, amelyet a felhasználó megoszt a regisztrációs vagy -külső szolgáltató által biztosított bejelentkezési szolgáltatások által (például: Google vagy Facebook bejelentkezések által).
- Email cím: bármely email cím, amelyet a felhasználó megoszt a regisztrációs vagy külső szolgáltató által biztosított bejelentkezési szolgáltatások által
- UserID: felhasználói azonosító. Logikai felépítésekhez használt, valamint, hogy egyértelműen visszaadja, mely felhasználók érhetik el bizonyos, fizetéshez kötött tartalmak összességét.
- Alkalmazásinterakciók: információ az applikáción belüli egyes aloldalak, gombok és tartalmak eléréséről, kumulatív adatokként való megjelenítése az átlagos tartalom olvasási, böngészési, interakciós időnek. Fontos kinyilatkoztatni, hogy valamennyi gyűjtött adat, információ kizárólag kumulatív, összesített, átlagos információként érhető el és férhető hozzá, nincs lehetőség azoknak egyéni felhasználókhoz való társításra, visszafejtésre és egyéni interakciók, akciók, tartalmakkal, szokásokkal való összekötésére.
- Alkalmazáson belüli keresési előzmények: információk az applikációban használt keresési kifejezésekről. A keresési előzmények tárolása a kényelmi, felhasználóbarát funkció lényegét teszi lehetővé, azaz, hogy a felhasználók hozzáférhetnek korábbi kereséseikhez egyetlen mozdulattal.
- Összeomlási naplók: információk az applikáció használata közben bekövetkező összeomlásokról, bugokról. Az információk nem felhasználó-specifikusan kerülnek megjelenítésre, tárolásra, azok egy sztenderdizált hibakód-készlet részei, ebből kifolyólag alkalmatlanak az egyedi felhasználók azonosítására, bármilyen mértékű, egyéb adattal történő összefűzésére, párosítására.
- Diagnosztika: alkalmazás teljesítmény indikátorok kumulatív módon tárolva (hasonló elven az a korábbi információ kategóriákhoz). Diagnosztikai adatok tárolása és gyűjtése működésbeli lag, fennakadások monitorozására, azonosítására az applikáción belül, túl hosszúra nyúló töltési idők megállapítására, készülékek erőforrásainak optimalizálatlan kihasználtságára vonatkozó információk gyűjtése. A diagnosztikai adatok összesített, ömleszetett, kumulatív formában kezeltek, érkeztetettek, egyéni felhasználókra való visszaszármaztatásuk, párosításuk nem lehetséges.

Az alkalmazás, annak funkcióinak és szolgáltatásainak használatával egyéni felhasználóra való visszaszármaztatás, párosítás, link, csatlakozási pont megadása, visszafejtése nem lehetséges a kumulatív, összesítve kapott statisztikai információk által. Ebből következően, az egyedi, egyéni felhasználói élményhez vagy magához a felhasználó személyéhez kapcsolódóan további információ nem nyerhető ki. Az applikáción belül küldött adatok titkosítottak és biztonsági lépések, intézkedések által védettek.

Néhány tárolt, gyűjtött adat „érzékeny információnak” (sensitive personal data) minősülhet egyes applikáció boltok előírásai alapján (úgy mint Google Play Store és/vagy Apple App Store).

Az a felhasználó, aki a regisztrációs, bejelentkezési lépéseket, procedúrákat végigvezeti, valamint használja az applikáció bármely szolgáltatását, egyetért az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakkal (valamint, bármely további, az alkalmazásban foglalt felhasználói és adattárolási feltételekben foglaltakkal, amelyeket regisztráció során külön el is fogad.)
A Szotar.net alkalmazás funkcióiból és tartalmából adódóan alkalmas tréningre, oktatásra és nyelvtanulásra kiskorú (iskoláskorú) gyermekek számára is. Ebből következően, amennyiben a gyermek a Szotar.net applikáció szolgáltatásait használja, hivatalos gondviselői gondoskodnak arról, hogy a biztosított, részletezett feltételekkel, valamint az alkalmazásokon belül található irányelvekkel egyetértenek, azokat elfogadják.

Az Akadémiai Kiadó Zrt. a https://www.szotar.net/ weboldalon digitális szótárait teszi elérhetővé, egyes ingyenes adatbázisai regisztráció nélkül használhatók. A weboldalon elérhető előfizetéshez kötött szolgáltatásokat kizárólag érvényes előfizetői szerződéssel és AK-ID fiókkal rendelkező felhasználók, illetve előfizetői szerződéssel rendelkező intézmények, cégek, vállalatok felhasználói anonim jogosultságazonosítást követően vehetik igénybe.

Kipróbálási lehetőség: egyes szótárakat az AK-ID fiók első létrehozatalát követően meghatározott időszakra ingyenesen is hozzáférhetővé tesz a kipróbálásra jelentkezett felhasználók számára az Akadémiai Kiadó Zrt. A kifejezetten a kipróbálási lehetőségre való jelentkezés esetén is szükséges az AK-ID fiók létrehozása. A fiók létrehozásával a jelentkező hozzájárul, hogy a kezelt adatok körében tárgyalt bizonyos adatait a kipróbálási szolgáltatás egyszeri vagy meghatározott időszakban való ismételt biztosításához az Akadémiai Kiadó Zrt. az AK-ID adatbázisban tárolja.

Az AK-ID-ba regisztráló felhasználók a jelen tájékoztató „Az Akadémiai Kiadó online felhasználói adatbázisa (AK-ID)” fejezete szerinti AK-ID regisztrációt hajtanak végre, adataik a fenti adatbázisba kerülnek, kezelésük az előbb említett fejezetében kifejtett módon történik. Jelen fejezetben a AK-ID-tól eltérő, kizárólag a Szotar.net regisztrációval együtt járó adatkezeléseket ismertetjük.

A Szotar.net felületén elérhető tartalmakat és funkciókat a felhasználók az alábbi módon vehetik igénybe:

A Szotar.net szolgáltatás kapcsán felmerülő adatkezelések célja:

Az adatkezelés jogalapja:

Kezelt adatok köre:

A Szotar.net szolgáltatás biztosítása során, azonosított felhasználó esetén: e-mail cím, a kedvenc szavak, kifejezések listája, utolsó munkamenet, előzmények megőrzése, előfizetéshez kapcsolódó jogosultság.
Számlázás során: név, szállítási ország és cím, számlázási ország és cím, cégnév és adószám (cég esetén), termékre vonatkozó adatok (előfizetés megnevezése, ára, időtartama stb.). Ezen adatok az Akadémiai Kiadó Zrt. számlázó-, ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisaiba kerülnek.

Az adatkezelés tartama:

Online weboldalakhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódó mobilalkalmazások

Az Akadémiai Kiadó Zrt. mobilalkalmazásai a MeRSZ és szotar.net alkalmazások, melyeken keresztül az azonos nevű online szolgáltatások tartalmai érhetők el. Az applikációk letölthetők és telepíthetők a Google Play Store és az Apple App Store alkalmazásáruházakból az erre alkalmas készülékekre. Az alkalmazások használata regisztrációval lehetséges. Az alkalmazásba való regisztráció az adatok (e-mail cím, jelszó, név) felhasználó általi megadásával történik. Bejelentkezés után az adott, azonos nevű online szolgáltatás leírásánál tárgyalt megfelelő jogosultság esetén a felhasználó az online szolgáltatásban is számára elérhető tartalmakhoz, adatbázisokhoz és funkciókhoz fér hozzá.

Megfelelő jogosultság vásárlása a Google Play Store és az Apple App Store alkalmazásáruházakban is van lehetőség az alkalmazásokban feltüntetett és az adott alkalmazás áruház feltételei szerint.

A MeRSZ és szotar.net alkalmazásokban történő regisztrációval a felhasználók a jelen tájékoztató „Az Akadémiai Kiadó online felhasználói adatbázisa (AK-ID)” fejezete szerinti AK-ID regisztrációt hajtanak végre, adataik a fenti adatbázisba kerülnek, kezelésük a „Az Akadémiai Kiadó online felhasználói adatbázisa (AK-ID)” fejezetben kifejtett módon történik.

A MeRSZ és szotar.net alkalmazásokban történő regisztrációval a felhasználók adatainak kezelése a jelen tájékoztató „szotar.net” és „mersz.hu” fejezeteben kifejtett módon történik. Jelen fejezetben a „mersz.hu” „szotar.net” fejezetektől és az AK-ID-tól eltérő, kizárólag a tárgyalt alkalmazásokkal megvalósított adatkezeléseket ismertetjük.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés jogalapja:

A kezelt adatok köre:

Alkalmazások használatához kapcsolódóan: belépéshez szükséges adatok (e-mail cím, jelszó) előfizetéshez kapcsolódó adatok, kedvencek, kijelölések, könyvjelzők, kivonatok tárolása, megjelenítése.

Az adatok helyesbítése vagy törlése az Akadémiai Kiadó Zrt., 1519 Budapest, Pf. 245 címére vagy az ak@akademiai.hu e-mail-címére küldött levélben kezdeményezhető.

Az adatkezelés tartama:

Ügyfélszolgálati, ügykezelési tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés

Az Akadémiai Kiadó Zrt. ügyfélszolgálati, ügyviteli rendszereket üzemeltet értékesítési, ügyfélszolgálati, ügykezelési tevékenységének folytatása céljából. Az adatbázis tartalmazza jogi és magánszemély üzleti partnerek, ügyfelek, vásárlók, rendezvényen résztvevők, ügyfélszolgálati ügyben eljáró személyek, valamint potenciális ügyfelek adatát.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]

A kezelt adatok köre:

Ügyféladatok: ügyfél neve, címe, adószám, cégjegyzékszám, kommunikáció nyelve, annak a jelölése, hogy az ügyfél természetes személy-e, új vagy meglévő ügyfél jelölése, az ügyfélszolgálatra érkező panaszban, kérésben foglaltak, a panasz, kérés tárgya, a megoldására tett lépések.

Megrendelésekre, számlázásra vonatkozó adatok: megrendelések, számlák, fizetési feltételek, kintlévőségkezelésre vonatkozó adatok, rendelési/szállítási/számlázási zár adatok, pénznem.

Egyéb adatok: azonosítószám, név, érdeklődési kör, foglalkozás, e-mail-cím, telefonszám, faxszám, reklámcélú megkeresések engedélyezése/tiltása.
Ezen adatok az Akadémiai Kiadó Zrt. számlázó-, ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisaiba kerülnek.

Az adatkezelés tartama:

Az adatok helyesbítése vagy törlése az Akadémiai Kiadó Zrt., 1519 Budapest, Pf. 245 címére vagy az ak@akademiai.hu e-mail-címére küldött levélben kezdeményezhető.

Hírlevél

Az Akadémiai Kiadó Zrt. tematikus hírlevele. A hírlevélre az adatkezelő weboldalain, a Facebook oldalán megjelenő hirdetésre kattintva lehet feliratkozni. Hírlevél küldése esetén a felhasználók egyedi azonosítására az e-mail-cím szolgál.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail-hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról.

Az adatkezelések jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

A kezelt adatok köre:

A hírlevélküldés és a reklámcélú megkeresések esetében az adatok összekapcsolásra kerülnek az ügyféllel és a szolgáltató ügyfélszolgálati, üzleti, illetve hírlevélküldő adatbázisába kerülnek továbbításra.

Adatok tárolásának helye: a szolgáltató hírlevélküldő rendszere, ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisai.

Adatkezelés tartama:

Adatok törlése és módosítása: A hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken a felhasználó maga is kezdeményezheti:

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Oracle Nederland BV

Hertogswetering 163–167 3543 AS Utrecht, P.O .Box 4038

hírlevélküldő szoftver keretrendszerének biztosítása, adattárolás, tárhelyszolgáltatás

Számlázás

Az Akadémiai Kiadó Zrt. a jogszabályokban rögzített előírásoknak megfelelően a megrendelésekről, az előfizetésekről számlát állít ki.
Adatkezelés célja: számlázás, számla postázása, kapcsolattartás, számviteli és adózási jogszabályok által előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, licenckezelés.
Az adatkezelés jogalapja:

Kezelt adatok köre: adószám, számlázási név, számlázási cím, számlafogadó neve és címe, postázási név és cím, megrendelt termék megnevezése, mennyisége, előfizetés kezdete és vége, fizetési mód, fizetési határidő, fizetés státusza, fizetés dátuma, megrendelés forrása.
A számviteli bizonylat kötelező adattartalmán (számlázási név, cím, adószám, termék neve, mennyisége, egységára, számla nettó összege, áfa, számla bruttó összege) túl a bizonylaton feltüntetésre kerül a számlaküldési név és cím, illetve a postázási név és cím is, amelyek a bizonylat generálásakor annak elválaszthatatlan részét képezik (számlakép).
Adatok tárolásának helye: A számviteli bizonylatok adatai a szolgáltató számlázó, ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisaiba kerülnek.

Adatkezelés tartama: A szolgáltató a számviteli bizonylatokat (és ezzel együtt az azon szereplő személyes adatokat) nyolc évig köteles megőrizni a számvitelről szóló törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

Az adatok törlése és módosítása: A szolgáltató a számviteli bizonylatokat (és ezzel együtt az azon szereplő személyes adatokat) nyolc évig köteles megőrizni. Az ügyfél a személyes adataival kapcsolatos kérést és kérdést az ak@akademiai.hu e-mail-címre, illetve postai úton az Akadémiai Kiadó Zrt., 1519 Budapest, Pf. 245 címre küldhet az adatkezelőnek.

Adatfeldolgozók

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

KPMG

1134 Budapest, Váci út 31.

adótanácsadás, könyvvizsgálat

CIB Bank Zrt.

1027 Budapest,
Medve utca 4–14.

webshop bankkártyás tranzakciók fogadása, feldolgozása

ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe

1068 Budapest,
Dózsa György út 84/B

banki átutalások fogadása, feldolgozása

Magyar Posta Zrt.

Budapest, X. kerület,
Üllői út 114–116.

levél- és csomagküldemények szállítása

Csomagküldéshez kapcsolódó adatkezelés

Az Akadémiai Kiadó Zrt. a megrendelt vagy előfizetett fizikai termékeket (nyomtatott könyvek, szaklapok) a megrendelésben megadott szállítási címre küldi külső szolgáltatók segítségével.

Adatkezelés célja: megrendelés teljesítése, kiszállítása, értesítés küldése telefonon és e-mailben a várható szállításról.

Az adatkezelés jogalapja:

A kezelt adatok köre: postázási név, cím, telefonszám, e-mail-cím, kapcsolattartó neve, megrendelt termékek neve, mennyisége.

Adatok tárolásának helye: Ezen adatok az Akadémiai Kiadó Zrt. webshopot üzemeltető adminisztrációs rendszerébe (ha online történt a vásárlás), számlázó, ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisába kerülnek, illetve átadásra kerülnek a csomagolást, kiszállítást, átadást végző partner cégnek (lásd adatfeldolgozók).

Adatkezelés tartama: A szolgáltató a számviteli bizonylatokat (és ezzel együtt az azon szereplő személyes adatokat) nyolc évig köteles megőrizni a számvitelről szóló törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

Az adatok helyesbítése vagy törlése az Akadémiai Kiadó Zrt., 1519 Budapest, Pf. 245 címre vagy az ak@akademiai.hu e-mail-címre küldött levélben kezdeményezhető.

Adatfeldolgozók

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Magyar Posta Zrt.

Budapest, X. kerület,
Üllői út 114–116.

levél- és csomagküldemények szállítása

GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.

csomagküldemények szállítása, értesítés küldése várható szállításról

iLogistics Logisztikai Kft.

2051 Biatorbágy, Verebély László utca 2.

megrendelt termékek, csomagküldemények csomagolása

Federal Express Corporation Magyarországi Fióktelepe

2220 Vecsés, Lőrinci út 59. C. ép. 5.

levél- és csomagküldemények szállítása

TAG21 Kereskedő és Szolgáltató Kft.

1116 Budapest, Sztregova utca 1.

levél- és csomagküldemények szállítása

Ügyfél-elégedettség mérés

Az Akadémiai Kiadó Zrt. tevékenységével, nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatban rendszeresen megkérdezi ügyfelei véleményét. Ennek keretében online kérdőívet küld célzottan annak a tárgyalópartnernek, aki az adott terméket/szolgáltatást igénybe vette.

Adatkezelés célja: minőségbiztosítás, vevőelégedettség mérése, a termékek és szolgáltatások minőségének fejlesztése, panaszkezelés.

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja].

Kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail-cím, cégnév, igénybe vett termék/szolgáltatás, kiküldött kérdőív típusa, az ügyfél által adott pontozásos elégedettségi érték, az ügyfél által adott szöveges visszajelzés és indokolás, az ügyfél által jelzett panasz/észrevétel/kérdés esetén az annak megoldására tett szolgáltatói intézkedés, dátum.

Adatok tárolásának helye: A fenti adatkör a szolgáltató ügyfélelégedettség-mérő rendszerébe, ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisaiba, valamint hírlevélküldő rendszerébe kerülnek.

Az adatkezelés időtartam: A szolgáltató az ügyfél-elégedettségi visszajelzéseket 5 évig őrzi meg.

Az adatok helyesbítése vagy törlése az Akadémiai Kiadó Zrt., 1519 Budapest, Pf. 245 címre vagy az ak@akademiai.hu e-mail-címre küldött levélben kezdeményezhető.

Árukereső

A kezelt személyes adatok közül előzetes hozzájárulás megadását követően a vásárlók e-mail címe továbbításra kerülhet az Online Comparison Shopping Kft. felé.

A vásárlók e-mail címének kezelésére az Árukereső üzemeltetését végző Online Comparison Shopping Kft. (székhely:1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., adószám: 24868291-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-186759, adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@arukereso.hu) mint önálló adatkezelő az Akadémiai Kiadó Zrt-vel kötött írásbelinek minősülő megállapodás alapján jogosult a Megbízható Bolt programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából.

Az Akadémiai Kiadó Zrt. webshopjában történő vásárlások után a vásárló e-mail címe, valamint a megvásárolt termék típusa az Árukereső részére továbbításra kerül, amennyiben a vásárló ehhez önkéntes, előzetes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adja az Adatkezelő rendelési oldalán történő négyzet bepipálásával. Ezért kérjük, hogy minden esetben olvassa el a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. Tájékoztatjuk, hogy a rendelési oldalon a megfelelő négyzet(ek) bepipálása a jelen Tájékoztatóban foglaltak önkéntes elfogadását jelenti.

Önkéntes, előzetes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén e-mail címét és a megvásárolt termék típusát, mint személyes adatot az Online Comparison Shopping Kft. részére továbbítjuk, aki önálló adatkezelőként kezeli a személyes adatokat, az Adatkezelővel kötött írásbelinek minősülő szerződés és az adatkezelők által rögzített adatvédelmi feltételek mellett.

Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése az Árukereső Megbízható Bolt Programjának keretében. Az Árukereső a vásárlói elégedettség felmérése során a webáruház értékelésére vonatkozó kérdőívet a vásárlást követő 10. napon, a termék értékelésére vonatkozó kérdőívet a vásárlást követő 30. napon küldi meg a vásárlóknak.

Az adatok kezelésével és biztonságával kapcsolatban az Árukereső adatvédelmi tájékoztatója nyújt további részletes információkat.

Követeléskezelés

Az Akadémiai Kiadó Zrt. az előfizetővel/vásárlóval szembeni esetleges követelése érvényesítése céljából jogosult követeléskezeléssel és behajtással foglalkozó vállalkozás részére továbbítani mindazokat az adatokat, ami a követelés behajtásához szükséges. Az erre vonatkozó részletes rendelkezéseket a szolgáltató Általános Vásárlási Feltétele tartalmazza (https://akademiai.hu/info/altalanos_vasarlasi_feltetelek).

Kezelt adatok köre: ügyféladatok (név, cím, elérhetőség), számla adatok, a követelés jogosságát igazoló dokumentumok.
Adatkezelés célja: követeléskezelés.
Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés időtartama: A szolgáltató a számviteli bizonylatokat (és ezzel együtt az azon szereplő személyes adatokat) nyolc évig köteles megőrizni a számvitelről szóló törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

Az adatok helyesbítése vagy törlése az Akadémiai Kiadó Zrt., 1519 Budapest, Pf. 245 címre vagy az ak@akademiai.hu e-mail-címre küldött levélben kezdeményezhető.

Egyéb adatkezelések és adatszolgáltatások

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az Akadémiai Kiadó Zrt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelés biztonsága

Az Akadémiai Kiadó Zrt. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál találhatók meg.

Az Akadémiai Kiadó Zrt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

Az Akadémiai Kiadó Zrt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Akadémiai Kiadó Zrt. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Az Akadémiai Kiadó Zrt. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Akadémiai Kiadó Zrt. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Akadémiai Kiadó Zrt. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Az Akadémiai Kiadó Zrt. tárhely szolgáltatója az Invitech Megoldások Zrt., ahol a mersz.hu, szotar.net, akademiai.hu és az akcongress.com (és aloldalai) szolgáltatások futnak. Ezen szolgáltatások esetében a tárhelyszolgáltató az alábbi biztonsági intézkedésekkel és megoldásokkal rendelkezik:

Biztonság és tűzvédelem

Áramellátás

Hűtés

Tanúsítások, megfelelőségek

Géptermek

Épület

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név: Akadémiai Kiadó Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 187–189., A épület III. emelet
Cégjegyzékszám: 01-10-043151
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 11387729-2-43
Telefonszám: +36 1 464 8200
E-mail: ak@akademiai.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: Varga Csaba
Adatvédelmi tisztviselő e-mail-címe: csaba.varga@wolterskluwer.com

Jogorvoslati lehetőségek

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján az ak@akademiai.hu e-mail-címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján a jogszabályban megjelölt keretek között:
a) hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz (GDPR 15. cikk);
b) tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartama) illetően (GDPR 15. cikk);
c) bármikor visszavonhatja hozzájárulását [GDPR 7. cikk (3) bekezdés];
d) kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését (GDPR 16. cikk);
e) kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (GDPR 17. cikk), ha

(i)

a személyes adatokra már nincs szükség az 1. és 2. pontokban megjelölt célokból (szakmai anyagok rendelkezésre bocsátása, hírlevelek küldése),

(ii)

Ön visszavonja a hozzájárulását, és a további adatkezelésnek nincs más jogalapja,

(iii)

Ön tiltakozik a hírlevelek küldése ellen,

(iv)

adatai kezelése jogellenesen történt.

Nem lehet az adatokat törölni, ha jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
f) kérheti az adatok használatának korlátozását (GDPR 18. cikk), ha:


(i)

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát,

(ii)

az adatkezelés jogellenes, Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

(iii)

már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

(iv)

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben;

g) kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (GDPR 20. cikk);
h) tiltakozhat hírlevelek küldése ellen – a tiltakozást követően e célból adatai nem kezelhetők [GDPR 21. cikk (2)–(3) bekezdés];
i) jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt; továbbá tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (GDPR 77. cikk). Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., ugyfelszolgalat@naih.hu).


Panasz az adatvédelmi tisztviselőnél:
Amennyiben az Akadémiai Kiadó Zrt. adatkezelésével kapcsolatban kérdése, problémája merül fel, forduljon bizalommal adatvédelmi tisztviselőnkhöz.
Név: Varga Csaba
E-mail: csaba.varga@wolterskluwer.com

Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén – azonosítást követően – legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségen válaszolunk.

Budapest, 2020. október 11.

Privacy Policy of Akadémiai Kiadó Zrt.

Table of contents

Online user database of Akadémiai Kiadó (AK-ID)
Akademiai.hu online store
Mersz.hu
Szotar.net
Mobile applications related to online websites and services
Data processing related to customer service and case management activities
Newsletter
Invoicing
Data processing related to parcel deliveries
Measuring customer satisfaction
Claims management
Other data processing activities and data services
Safety of data processing
Contact details of the data controller
Legal remedies

 

Online user database of Akadémiai Kiadó (AK-ID)

The use of certain functions of the websites of Akadémiai Kiadó Zrt. (e.g. akademiai.hu, mersz.hu, szotar.net) as well as the use of the szotar.net and MeRSZ applications is subject to registration. During this registration a user account (hereinafter AK-ID account) is created by customers and visitors in the central database of the publisher (hereinafter AK-ID) created for this particular purpose and the registration details are entered into the AK-ID database. The email address and password chosen during registration provide access to all services subjected to AK-ID registration, to the interfaces available to registered users and to the subscription services in case of a valid subscription (e.g. szotar.net, mersz.hu).

Purpose of data processing:

Legal basis of the data processing:

Scope of processed data:

Based on legitimate interest: email address, profession, interests, phone number, fax, billing and delivery name, country and address of the subscriber, in case of a company, company name and VAT number.

In order to fulfil the contract: name of the used services and subscriptions, number and validity of the subscription, login dates, times and locations, name, Shibboleth ID, IP address and address space of the institution.

The above indicated data are entered into the system of Akadémiai Kiadó Zrt. operating the AK-ID database, and into its business and customer service databases. The data of each user are stored in the AK-IDs of the user.

To request the rectification or the deletion of the data, send an email to ak@akademiai.hu or a letter to the postal address of Akadémiai Kiadó Zrt., which is 1519 Budapest, P.O. box 245.

Duration of data processing: Two years after the last login of the user to AK-ID, Akadémiai Kiadó Zrt. deletes the data from the AK-ID database at the end of the next quarter, that is, after two years and one quarter from the last use of any of the services available with AK-ID (from the beginning of the permanent inactive period), the data will be deleted.

Akademiai.hu online store

Akademiai.hu is an online store operated by Akadémiai Kiadó Zrt., through which visitors of the website can place orders for products and services sold by Akadémiai Kiadó (online shopping). During the online shopping customers perform an AK-ID registration, their data are entered into the database specified in the chapter called „Online User Database of Akadémiai Kiadó (AK-ID)” and processed in the way explained in the mentioned chapter. Only the online store-related stand-alone data processing is described below.

Purpose of data processing: identifying users, concluding and fulfilling contracts related to the sales of products and services.

Legal basis of the data processing:

Scope of processed data:

During the purchasing process: date, name, quantity, net price, VAT-content, gross price of the products in cart, delivery and payment method, applied coupon code, discount rate, campaign ID, name, address, email address, phone number of the customer, in case of a payment by card the transaction ID, the fact that the payment has been accepted or rejected, delivery address, other remarks, data generated by complaint handling.
Billing information: name, delivery address and country, billing address and country, company name and VAT number (for companies).

Data storage location: The above data are entered into to the administration system of the online store, as well as into the billing, customer service and business databases of the service provider.

Duration of data processing:

To request the rectification or deletion of data, send a letter to Akadémiai Kiadó Zrt., 1519 Budapest, P.O. box 245 or an email to ak@akademiai.hu.

Data processors

Name

Registered seat

Data processing activity

Tool.os System Kft.

1092 Budapest, Erkel St. 6.

website development, support

Mersz.hu

The complete database of the online service named Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MeRSZ) is available to subscribed users with an AK-ID.

Trial opportunity: for users, applying for a trial, Akadémiai Kiadó Zrt. makes certain contents and functions available free of charge for a specified period of time after the first creation of their AK-ID account. In case of applying specifically for the trial opportunity, creating an AK-ID account is still necessary. By creating the account, the applicant agrees to the storage of their certain data in the scope of the processed data in the AK-ID database of Akadémiai Kiadó Zrt. so the trial service can be provided once or for a certain period of time.

Users signing up for AK-ID perform an AK-ID registration in accordance with the „Online user database of Akadémiai Kiadó (AK-ID)” chapter of this Privacy Policy, their data is entered into the above database and will be processed as explained in the previously mentioned chapter. In this chapter we exclusively describe the Mersz.hu registration-related data processing that differ from the description of AK-ID.

The content and functions available on Mersz.hu can be accessed by users in the following way:

Purpose of data processing related to the service of Mersz.hu:

Legal basis of the data processing:

Scope of processed data:

In the course of providing the Mersz.hu service, in case of an identified user: email address, list of favourite publications, settings of the user (font size, print settings), last session, account history, inserted notes, bookmarks, prepared reports, subscription-related authorization.
During invoicing: name, country and address of delivery, country and address of invoicing, company name and VAT number (in case of a company), product data (name of subscription, price, duration, etc.). These data are entered to the billing, customer service and business databases of Akadémiai Kiadó Zrt.

Duration of data processing:

Szotar.net


Data Safety - Collected and processed data within the Szotar.net applications


As mentioned previously, some data is collected and processed in order to provide the core functionality of the application. The collected data is necessary for providing the designed, appropriate service for the users, while also ensuring the safety of their actions, transactions within the app and the safety of such collected data.
Types of collected data, information:
- Name of the user: any name which is given by the user during the registration process or through third party login features (such as Facebook or Google).
- Email address: any email address that is provided by the user during login and/or registration process.
- UserID: an ID to identify the users. It is used to provide a consistent database logic and to identify the accessible content for the individual users for viewing (based on unique subscriptions)
- Interaction within the application: information about the accessing of subpages and call-to-action buttons within the application, as well as the average cumulative time spent by viewing/interacting with the subpages. It is important to note that no data collected may be traced back to individual users. The interaction data collected is only available in a cumulative way, containing all of the users’ interaction data.
- In-app search history: information about search terms sent in-app. This serves a convenient, user-friendly in-app function, so that users can access the same search terms with a single tap.
- Crash and bug notifications, reports: vital information about application crashes and bug reports. Information about the non-unique transaction call made by the application, containing information about the failed transaction with error code(s) not unique to users.
- Diagnostics: application performance indicators collected in a cumulative way (same applies as for crashes/bug reports, interactions within the application). Diagnostic is collected to monitor lags within the application, identify overboard loading times or huge, unnatural demands for device energy by the application. Diagnostics is a pooled, cumulated handled data and cannot be traced back or decrypted to any individual user and their device setup.
By using the application, provided services and functions, no individual link can be and/or is drawn between individual users and cumulative, collected statistical information. That is to say, single user experience, further exact data cannot be extracted, decrypted.
All information sent and stored is encrypted and further fortified by necessary security measures.
Some collected data might fall into the category of „sensitive personal data” according to the classification of information guidelines of application stores (such as Google Play Store and/or Apple App Store).
Any user registering, logging into the application, using the services of the application agrees to the provided privacy policies. (Such conditions must be accepted in order to finalize registration.)
As the Szotar.net application may be used for training, education and language learning for underaged children, official, legal guardians must agree to the privacy policy conditions stated herein and otherwise accessible guidelines, conditions stated within the app.

Akadémiai Kiadó Zrt. makes its digital dictionaries available on https://www.szotar.net/; some of its free databases can be accessed without registration. Subscription services available on the website can be accessed exclusively by users with a valid subscription contract and an AK-ID account, as well as by users of institutes and companies with a subscription contract and after an anonymous authorization identification.

Trial opportunity: Akadémiai Kiadó Zrt. makes certain dictionaries available free of charge for a specified period of time after the first creation of the AK-ID account for users applying for a trial. In case of applying specifically for the trial opportunity, creating an AK-ID account is still necessary. By creating the account, the applicant agrees to the storage of their certain data in the scope of the processed data in the AK-ID database of Akadémiai Kiadó Zrt. so the trial service can be provided once or for a certain period of time.

Users signing up for AK-ID perform an AK-ID registration in accordance with the „Online user database of Akadémiai Kiadó (AK-ID)” chapter of this Privacy Policy, their data is entered into the above database and will be processed as explained in the previously mentioned chapter. In this chapter we exclusively describe the Szotar.net registration-related data processing that differ from AK-ID.

Users can access the content and functions of Szotar.net in as follows:

Purpose of data processing related to the service of Szotar.net:

Legal basis of the data processing:

Scope of processed data:

In the course of providing the service of Szotar.net, in case of an identified user: email address, list of favourite words and expressions, last session, history records, subscription-related authorization.
During invoicing: name, country and address of delivery, country and address of invoicing, company name and VAT number (in case of a company), product data (name of subscription, price, duration, etc.). These data are entered to the billing, customer service and business databases of Akadémiai Kiadó Zrt.

Duration of data processing:

Mobile applications related to online websites and services

MeRSZ and szotar.net are the mobile applications of Akadémiai Kiadó Zrt., through which contents of the online services of the same name are accessible. The applications can be downloaded and installed from the Google Play Store and Apple App Store app stores on compatible devices. Users need to register to use the applications. Registration in the application is done by providing the data (email address, password, name) by the user. After logging in, the user has access to the content, databases and functions available to them in the online service, provided that they have the appropriate authorization determined in the description of the online service of the same name.

Users can also purchase the appropriate authorization in the Google Play Store and Apple App Store app stores according to the conditions of the apps and the app store.

Users registering in the MeRSZ and szotar.net apps perform an AK-ID registration in accordance with the „Online user database of Akadémiai Kiadó (AK-ID)” chapter of this Privacy Policy, their data is entered into the above database and will be processed as explained in the „Online user database of Akadémiai Kiadó (AK-ID)” chapter.

When registering in the MeRSZ and szotar.net applications, the data of the users are processed according to the „Szotar.net” and „Mersz.hu” chapters of this Privacy Policy. In this chapter we describe data processing differing from the description of „Mersz.hu” and „Szotar.net” chapters, as well as the AK-ID, implemented exclusively in the reviewed applications.

Purpose of data processing:

Legal basis of the data processing:

Scope of processed data:

Regarding the use of applications: storing and displaying login data (email address, password), subscription-related data, favourites, marked contents, bookmarks, and extracts.

To request the rectification or the deletion of the data, send a letter to Akadémiai Kiadó Zrt., 1519 Budapest, P.O. box 245 or an email to ak@akademiai.hu email address.

Duration of data processing:

Data processing related to customer service and case management activities

Akadémiai Kiadó Zrt. operates customer service and business administration systems to carry out sales, customer service and case management activities. The database contains data of legal and natural person business partners, customers, participants at events, persons providing customer service and potential customers.

Purpose of data processing:

Legal basis of data processing: legitimate interest of the data controller [Article 6 (1) (f) of GDPR]

Scope of processed data:

Customer data: name, address, VAT number of customer, company registration number, language of communication, indication whether the customer is a natural person, indication of the customer being a new or an existing client, the content of the complaint / request sent to the Customer Service, the subject of the complaint / request, measures taken for their resolution.

Purchase order- and billing-related data: POs, invoices, payment terms, data on receivables management, order/delivery/billing data, currency.

Other information: ID number, name, interests, profession, email address, phone number, fax number, consent / objection to receiving marketing materials.
These data are entered to the billing, customer service and business databases of Akadémiai Kiadó Zrt.

Duration of data processing:

To request the rectification or the deletion of the data, send a letter to Akadémiai Kiadó Zrt., 1519 Budapest, P.O. box 245 or an email to ak@akademiai.hu address.

Newsletter

The thematic newsletter of Akadémiai Kiadó Zrt. To sign up for the newsletter, visit the website of the data controller or click on the advertisement on its Facebook page. When sending a newsletter, the email address is used to uniquely identify the users.

The purpose of data processing: to send newsletters containing business advertisements to those interested and provide information about current affairs and discounts.

Legal basis of the data processing: voluntary consent of the data subject [Article 6 (1) (a) of GDPR].

Scope of processed data:

In case of newsletters and marketing-related inquiries, data are linked with the customer and they are transferred to the customer service, business and newsletter database of the service provider.

Data storage location: newsletter system, customer service and business databases of the service provider.

Duration of data processing:

Rectification and deletion of data: The users themselves can also initiate the withdrawal of their consent to receive newsletters and the deletion or modification of their personal data as follows:

Data processors:

Name

Registered seat

Data processing task

Oracle Nederland BV

Hertogswetering 163–167 3543 AS Utrecht, P.O .Box 4038

providing a framework for the newsletter software, data storage, hosting service

Invoicing

Akadémiai Kiadó Zrt. issues invoices of the orders and subscriptions in accordance with the regulations provided by the legislation.
Purpose of data processing: invoicing, mailing invoices, communication, fulfilment of the obligatory data reporting prescribed in the accounting and tax legislation, license handling.
Legal basis of the data processing:

Scope of processed data: VAT number, billing name, billing address, name and address of the body receiving the invoice, mailing name and address, name and quantity of ordered products, starting and ending date of the subscription, payment method, payment deadline, status of payment, date of payment, source of order.
In addition to the obligatory data content of the accounting document (billing name, billing address, name and address of the body receiving the invoice, VAT number, name, quantity and unit price of the ordered product, total net invoice value, VAT, total gross invoice value), the invoicing name and address, and the mailing name and address are also included in the document, which are an integral part of the generated document (invoice image).
Data storage location: Data of the accounting documents are entered into the invoicing, customer service and business databases of the service provider.

Duration of data processing: The service provider is obliged to preserve all accounting documents (and so the personal data together with them) for 8 years after their creation based on Article 169 (2) of the Act on accountancy.

Deletion and rectification of data: The service provider is obliged to preserve all accounting documents (and so the personal data together with them) for 8 years after their creation. The customer can send their personal data-related requests and questions to the data controller to the ak@akademiai.hu email address or per post to Akadémiai Kiadó Zrt., 1519 Budapest P.O. box 245.

Data processors

Name

Registered seat

Data processing task

KPMG

1134 Budapest, Váci St. 31.

tax advisory and auditing services

CIB Bank Zrt.

1027 Budapest,
Medve St. 4–14.

receiving and processing online store bank card transactions

Hungarian Branch Office of ING Bank N.V.

1068 Budapest,
Dózsa György St. 84/B

receiving and processing bank transfers

Magyar Posta Zrt.

Budapest, District X,
Üllői St. 114–116.

delivering letters and parcels

Data processing related to parcel deliveries

Akadémiai Kiadó Zrt. sends the ordered or subscribed physical products (printed books, periodicals) to the delivery address specified in the PO with the help of external service providers.

Purpose of data processing: PO fulfilment and delivery, sending a text message / email notification about the expected delivery date.

Legal basis of the data processing:

Scope of processed data: mailing name and address, phone number, email address, contact person's name, name and quantity of the ordered products.

Data storage location: These data are entered into the administrative system of the online store (in case of an online purchase) and the invoicing, customer service and business databases of the online store operating Akadémiai Kiadó Zrt. and they are handed over to the partner company responsible for packaging, delivery and handover (see data processors).

Duration of data processing: The service provider is obliged to preserve all accounting documents (and so the personal data together with them) for 8 years after their creation based on Article 169 (2) of the Act on accountancy.

To request the rectification or the deletion of the data, send a letter to Akadémiai Kiadó Zrt., 1519 Budapest, P.O. box 245 or an email to ak@akademiai.hu.

Data processors

Name

Registered seat

Data processing task

Magyar Posta Zrt.

Budapest, District X,
Üllői St. 114–116.

delivering letters and parcels

GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi
GLS Európa St. 2.

delivery of parcels, sending notifications of the expected delivery date

iLogistics Logisztikai Kft.

2051 Biatorbágy, Verebély László St. 2.

packaging the ordered products and parcels

Hungarian Branch Office of Federal Express Corporation

2220 Vecsés, Lőrinci St. 59. Building C 5.

delivering letters and parcels

TAG21 Kereskedő és Szolgáltató Kft.

1116 Budapest, Sztregova St. 1.

delivering letters and parcels

Measuring customer satisfaction

Akadémiai Kiadó Zrt. regularly asks the opinion of its customers about the services and activities provided. As part of this they send an online questionnaire specifically to the partner who used that particular product / service.

The purpose of data processing: quality assurance, measuring customer satisfaction, improving the quality of products and services, complaint handling.

Legal basis for data processing: fulfilment of contract [Article 6 (1) (b) on GDPR].

Scope of processed data: identification number, name, email address, company name, product / service used, type of questionnaire sent out, customer satisfaction rating, textual feedback and justification provided by the customer, if the customer has any complaint / comment / question the service provider's action taken to resolve it, date.

Data storage location: The above set of data are entered into the customer satisfaction measurement system, the customer service, business and newsletter system.

Duration of data processing: The service provider preserves customer satisfaction feedbacks for 5 years.

To request the rectification or the deletion of the data, send a letter to Akadémiai Kiadó Zrt., 1519 Budapest, P.O. box 245 or an email to ak@akademiai.hu.

Árukereső (Product Finder)

After the prior consent of the customers, the email address of their processed personal data may be transferred to Online Comparison Shopping Kft.

Online Comparison Shopping Kft. (registered seat: 1074 Budapest, Rákóczi St. 70-72., VAT number: 24868291-2-42, company registration number: 01-09-186759, contact details of data protection officer: dpo@arukereso.hu), which operates Árukereső, as an independent data controller based on its written agreement with Akadémiai Kiadó Zrt, is entitled to process the email adress of the customers for assessing customer satisfaction in relation with the Megbízható Bolt Program (Trusted Purchase Program).

After the purchases in the online store of Akadémiai Kiadó Zrt. the customer's email address and the type of the purchased product is transferred to Árukereső if the customer gives their voluntary and prior consent based on adequate information by ticking the box on the Data controller's order page. Therefore, please read this Privacy Policy in all cases. Please note that ticking the appropriate box(es) on the order page constitutes your voluntary acceptance of the content of this Privacy Policy.

In case of your voluntary and prior consent based on adequate information, we will transfer your email address and the type of purchased product as personal data to Online Comparison Shopping Kft., which processes personal data as an independent Data controller in accordance with the written agreement concluded with the data controller and the data protection conditions specified by the data controllers.

The purpose of the data transfer is to request and display customers' feedbacks as a part of the Megbízható Bolt Program (Trusted Purchase Program) of Árukereső. In the course of assessing customer satisfaction, Árukereső sends the online store evaluation questionnaire to the customers on the 10th day after the purchase and the product evaluation questionnaire on the 30th day after the purchase.

For more detailed information on data processing and protection, please check the Privacy Policy of Árukereső.

Claims management

In order to enforce the payment of the receivables by the subscriber/customer, Akadémiai Kiadó Zrt. is entitled to transfer all the data to the claim management and collection company that are necessary for the collection of the receivables. The detailed, related provisions are included in the Sales Terms and Conditions of the service provider (https://akademiai.hu/info/altalanos_vasarlasi_feltetelek).

Scope of processed data: customer data (name, address, contact details), billing information and documents proving the legitimacy of the claim.
Purpose of data processing: claim management.
Legal basis of the data processing:

Duration of data processing: The service provider is obliged to preserve all accounting documents (and so the personal data together with them) for 8 years after their creation based on Article 169 (2) of the Act on accountancy. (2) of the Act on accountancy.

To request the rectification or the deletion of the data, send a letter to Akadémiai Kiadó Zrt., 1519 Budapest, P.O. box 245 or an email to ak@akademiai.hu.

Other data processing activities and data services

We inform you about data processing not included in this Policy upon receiving your data. We would like to inform our customers that the court, the prosecutor, the investigating authority, the infringement authority, the administrative authority, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information), or other bodies authorized by law may contact the data controller in order to provide information, communicate and transfer data or make documents available. Akadémiai Kiadó Zrt. will share personal data with authorities only to the extent that is absolutely necessary to achieve the purpose of the request and if the authority has indicated the exact purpose and scope of the data.

Safety of data processing

The IT systems and other data storage locations of Akadémiai Kiadó Zrt. can be found at its headquarters and at its data processors.

Akadémiai Kiadó Zrt. selects and operates IT tools used for processing personal data during the provision of the service in such a way that the controlled data:
a) is accessible to those entitled (availability);
b) the authenticity and the authentication of the controlled data is ensured (authenticity of data processing);
c) its uniformity is verifiable (data integrity);
d) it is protected against unauthorized access (data confidentiality).

Akadémiai Kiadó Zrt. protects the data with appropriate measures, especially against unauthorized access, alteration, transferring, disclosure, deletion or destruction, as well as accidental destruction, damage and inaccessibility due to a change in the used technology.

In order to protect the electronically processed data files in its different registries, Akadémiai Kiadó Zrt. ensures with a proper technical solution that the stored data cannot be directly linked and assigned to the data subject unless it is permitted by law. Akadémiai Kiadó Zrt., according to the current state of technology, ensures the protection of the security of data processing with technical, organizational measures that provide a level of protection corresponding to the risks arising in connection with data processing.

While processing data, Akadémiai Kiadó Zrt. maintains
a) confidentiality: it protects information so only those that are authorized can access it;
b) integrity: it protects the accuracy and completeness of the information and its processing method;
c) availability: it ensures that when an authorized user needs it, they can actually access the information they need and have the tools to do so.

The IT system and network of Akadémiai Kiadó Zrt. and its partners are protected against computer-assisted fraud, espionage, sabotage, vandalism, fire and flood, as well as computer viruses and computer intrusions and attacks leading to service denial. The operator ensures security through server-level and application-level protection procedures.

We inform users that electronic messages transmitted over the internet, regardless of the protocol (email, web, ftp, etc.), are vulnerable to network threats that lead to unfair activities, contract disputes or the disclosure or modification of information. The data controller shall take all precautionary measures expectable from them for the protection against such threats. It monitors the systems to record any security incidents and provide evidence for each security incident. Monitoring the system also makes it possible to check the effectiveness of the precautionary measures taken.

The hosting provider of Akadémiai Kiadó Zrt. is Invitech Megoldások Zrt., which runs the services of mersz.hu, szotar.net, akademiai.hu and akcongress.com (and its subpages). In case of these services the hosting provider has the following security measures and solutions:

Safety and fire protection

Power supply

Cooling

Certificates & Conformity

Server rooms

Building

Contact details of the data controller

Name: Akadémiai Kiadó Zrt.
Registered seat: 1117 Budapest, Budafoki St. 187–189., Building A, Floor III.
Company registration number: 01-10-043151
Name of the court of registration: Registry Court of Budapest Regional Court
VAT number: 11387729-2-43
Phone number: +36 1 464 8200
Email: ak@akademiai.hu

Name of the data protection officer: Csaba Varga
Email address of the data protection officer: csaba.varga@wolterskluwer.com

Legal remedies

We'd like to inform you that based on the legislation, you can exercise your rights at the ak@akademiai.hu email address within the limits specified by the legislation:
a) you can request access to the processed personal data and their copies about you (Article 15 of GDPR);
b) you can request information about the specifics of the data processing (its purpose, scope of processed data, data processor partners, content of data processing (Article 15 of GDPR);
c) you can withdraw your consent at any time [Article 7 (3) of GDPR];
d) you can request the rectification of inaccurate personal data concerning you without unjustifiable delay or the completion of insufficient personal data (Article 16 of GDPR);
e) you can request the deletion of your personal data without justifiable delay (Article 17 of GDPR), if

(i)

the personal data are no longer required for the purposes of points 1 and 2 (providing professional materials, sending newsletters),

(ii)

you withdraw your consent and there is no other legal basis for managing your data,

(iii)

you object against receiving newsletters,

(iv)

your data has been processed illegally.

Data shall not be deleted if they are required for filing, enforcing and protecting a legal claim.
f) you can request a restriction of using your data (Article 18 of GDPR), if:

(i)

you contest the accuracy of your personal data. In this case the restriction applies to the period of time that allows us to check the accuracy of your personal data,

(ii)

the data processing is unlawful, you object the deletion of your data and instead, ask for a restriction on their use,

(iii)

we no longer need your personal data for data processing purposes but you need them to file, enforce or protect a legal claim, or

(iv)

you have objected to data processing. In this case the restriction applies to the period of time until it is determined whether our lawful reasons are considered a priority over your lawful reasons;

g) you can request to receive the data about you and provided by you in a widely used machine-readable format or the data to be directly transferred to another data processor (Article 20 of GDPR);
h) you can object to receiving newsletters − after receiving your objection your data can not be processed for this purpose [Article 21 (2)–(3) of GDPR];
i) in case of a law infringement you have the option to file a legal claim against the data controller and data processor to the court of the state where the data controller or processor is established, as well as to your local competent court; or to initiate a proceeding at the supervising authority at the place of your residence, employment or at the place of the alleged infringement (Article 77 of GDPR). In Hungary, the supervisory authority is Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information) (1055 Budapest, Falk Miksa St. 9-11.; mailing address: 1363 Budapest. P.O. box 9, ugyfelszolgalat@naih.hu).

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.

The app does use third party services that may collect information used to identify you.

Link to privacy policy of third party service providers used by the app

Log Data

We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.


Filing a complaint to the data protection officer:
In case you have any questions or concerns about the data processing activities of Akadémiai Kiadó Zrt., please feel free to contact our data protection officer.
Name: Csaba Varga
E-mail: csaba.varga@wolterskluwer.com

After receiving your message asking for information, we will send our response − after identification − to your contact details within 30 days.

Budapest, 11. October 2020.