Magyar értelmező kéziszótár

betelepedik D tn ige 1. Vhova letelepedés végett beköltözik. 2. Beleül v. belefekszik vmibe, és huzamosabb időre elhelyezkedik benne. Betelepedett a fotelba.