Magyar értelmező kéziszótár

beszédmód C fn Az a mód és sajátság, ahogyan vki beszél, kifejezi magát.