Magyar értelmező kéziszótár

beolvaszt C ts ige 1. <Fémtárgyakat> újabb feldolgozás céljára megolvaszt. 2. <Közösséget> vmely (nagyobb) közösségbe való beolvadásra késztet v. kényszerít. 3. Vmit önállóságától megfosztva vmely más területtel, szervezettel egyesít.