Magyar értelmező kéziszótár

bencés B Vall I. mn bencés rend: Szent Benedek alapította szerzetesrend. | Ehhez tartozó. Bencés apátság, gimnázium. II. fn E rend tagja. [←Bence ‘Benedek’]