Magyar értelmező kéziszótár

bemondás D fn 1. Bejelentés, közlés. | hiv bemondás alapján: okmányokkal való igazolás nélkül. 2. Ját Kártyajátékban a bemondott figura, tétel. 3. biz Szellemes(kedő), ötletes megjegyzés.