Magyar értelmező kéziszótár

belelát C tn (és ts) ige 1. Vmibe, vminek a belsejébe nézve látja azt, ami ott van. Belelát a kútba. 2. belelát vmibe: vminek rejtett tartalmát, titkolt összefüggéseit át tudja tekinteni. Belelát a tervekbe. | belelát vkibe: megsejti, kikövetkezteti annak gondolatait, szándékát. 3. ts Vmit belelát vmibe: olyasmit vél fölfedezni benne, ami abban nincs benne.