Magyar értelmező kéziszótár

beképzelt D mn pejor Elbizakodott, öntelt.