Magyar értelmező kéziszótár

beidegződés C fn Vminek ösztönszerűvé, gépiessé, készséggé válása.