Magyar értelmező kéziszótár

becsmérel C ts ige Lebecsülő szavakkal illet. [←becsmél ‘ua.’←becs]