Magyar értelmező kéziszótár

bajtárs C fn 1. Aki velünk együtt teljesít(ett) fegyveres szolgálatot. | nem hiv <Katonák megszólításaként.> 2. vál Vmely nemes célért mással v. másokkal együtt küzdő személy. [←pajtás]