Magyar értelmező kéziszótár

békülékeny D mn Békülésre hajl(and)ó.