Magyar értelmező kéziszótár

bámészkodik C tn ige Különösebb cél nélkül, hosszasan nézelődik. [hangut-hangf]