Magyar értelmező kéziszótár

bálványimádás C fn (Pogány) bálvány(ok) vallásos tisztelete. | pejor Többistenhit.