Magyar értelmező kéziszótár

1 C fn nép biz <Névvel együtt:> bátya, bácsi. Pista bá. [←bá(tya), bá(csi)]
2 E I. isz <Bárgyú csodálkozás gúnyolására.> Bá, mit bámulsz?! II. fn (Se) bű, (se) bá: egy kukk (sem). [hangut-hangf]