Találatok248 ms (241 db)

Magyar értelmező kéziszótár

azon1 A I. mut névm (ragozhatatlan, jelzőként) rég v. hiv | Az a ..., azok a ... stb. azon kéréssel fordult hozzá, hogy ... | Ugyanaz a ... Elfogták, de még azon éjszaka megszökött. II. ksz rég A szóban forgó állapoton nem változtatva. Azon forrón. | azon nyomban: azonnal. [←az]
azon2 A <Az az mut névm ragos alakja.> [↔azon1]