Idegen szavak és kifejezések szótára

autonóm gör 1. önálló, független, mástól nem függő 2. önkormányzattal rendelkező 3. önhatalmúan, saját hatáskörben megállapított (pl. vámtarifa) 4. biol a tudattól független; autonóm idegrendszer → 
vegetatív idegrendszer