A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás

attrakció, attrakciója; elv.: att-rak-ci-ó 226. a), 231.