Magyar értelmező kéziszótár

arasznyi C mn 1. Egy arasz nagyságú. 2. túlzó A szokottnál jóval hosszabb, ill. jóval rövidebb. Arasznyi körmök; arasznyi szoknya. | vál Nagyon rövid <élet>.