Magyar értelmező kéziszótár

apróság B fn 1. Nem nagy értékű (kis) tárgy, holmi. | ritk Kisebb, igénytelenebb szellemi termék. Írt néhány apróságot. 2. kissé vál Kisgyermek(ek csoportja). Bájos apróság. | táj Aprójószág. 3. Jelentéktelen dolog, csekélység.