Magyar értelmező kéziszótár

apród D fn 1. Tört A középkorban uralkodók v. főurak szolgálatában nevelkedő (fegyverhordozó) nemesifjú. | ritk irod Vkinek híve, követője. 2. elav Céhben mesterséget tanuló ifjú. [←apró]