Idegen szavak és kifejezések szótára

analóg gör 1. hasonló, a megítélés szempontjából egyező/megfelelő 2. biol analóg szervek azonos rendeltetésű, de eltérő eredetű szervek 3. mat folytonos függvénnyel leírható; ami bizonyos tartományon belül bármilyen értéket felvehet 4. inf folytonosan változó/változtatható fizikai mennyiségeket a maguk folytonosságában feldolgozó/ábrázoló (berendezés) (vö.
digitális
)