Magyar értelmező kéziszótár

amaz B mut névm (mássalhangzóval, pongyolább nyelvhaszn-ban magánhangzóval kezdődő szó előtt) ama I. (fn-i) 1. Az a további megjelölt v. korábban említett személy, dolog. Ezt is, azt is, amazt is. | Ez ..., amaz: <személyek, dolgok pontos megnevezése h.>. Ezt meg amazt láttam. 2. (ragozott v. névutós jelzőként) amaz a(z): az a másik. amazt a képet nézd! II. (mn-i, ragozatlan jelzőként) 1. kissé nép Az a (megjelölt, mutatott) másik, távolabbi <dolog, es. személy>. Amaz oldalon. 2. rég Az az (előzőleg) említett <személy, dolog>. Ő is amaz évben született. | sajtó vál Az a (bizonyos). Ez ama ház; ama ember (helyesen: amaz ember). [?ám+a(z)]