Magyar értelmező kéziszótár

alegység C fn 1. Kat Egy századnak, ill. egy ütegnek megfelelő katonai kötelék. 2. Kisebb szervezeti egység.