Magyar értelmező kéziszótár

alaki C mn 1. Az alakkal kapcs., reá vonatk.; formai. A mű alaki szépségei. | Jog Jogcselekmények v. okiratok ilyen követelményeit érintő. Alaki kellékek. 2. Isk alaki képzés: formális képzés. 3. Kat A sorakozás, menetelés stb. megtanítását, ill. elsajátítását célzó <kiképzés, gyakorlat>.