Magyar értelmező kéziszótár

aláír A ts ige 1. <Nevét, kézjegyét> vmely szöveg alá odaírja. | Vmit így (vminek elismerése, igazolása, hitelesítése végett) aláírásával lát el. Aláírja az indexet, az egyezményt. | (t. n.) rég aláír vkinek: vkinek a váltóján aláírásával kezességet vállal. | (t. n.) biz Hiv. iratok aláírásával van elfoglalva. 2. biz Helyesel, elfogad. Ezt nem írom alá!