Magyar értelmező kéziszótár

akácfa C fn Az akácok közé tartozó fa. | Ennek faanyaga. | (jelzőként) Ebből készült. Akácfa oszlop.