Magyar értelmező kéziszótár

ajánlás A fn 1. Az a cselekvés, hogy vkit, vmit ajánlanak vmire v. vkinek. 2. Ajánlólevél. 3. Vkit vmely tisztségre v. vmely pártba, testületbe való beválasztásra, fölvételre ajánló nyilatkozat. 4. (Nyomtatott) mű elejére írt rövid szöveg, amellyel a szerző − tisztelete jeléül − művét vkinek ajánlja. Az ajánlás Illyés Gyulának szól. | Irodt A francia balladaformában: befejező szakasz. 5. Posta Küldeménynek ajánlottként való feladása, ill. felvétele.