Magyar értelmező kéziszótár

adattár C fn Tud Vmely tárgykörre vonatk. rendezett adatok gyűjteménye.