Magyar értelmező kéziszótár

adózás B fn Az a tény, hogy az adóalany(ok) adót fizet(nek).