Magyar értelmező kéziszótár

adóalany B fn hiv Adófizetésre kötelezett (jogi) személy.