A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás

absztrakció, absztrakciója; elv.: abszt-rak-ci-ó 231.