Magyar értelmező kéziszótár

áttesz C ts ige 1. Vmit vhonnan egy másik helyre tesz. | biz Áthelyez vkit. 2. Úgy helyez el vmit, hogy az vmin átérjen. Áttesz egy pallót az árkon. 3. hiv <Ügyet, ügyiratot> más hivatalhoz továbbít. 4. vál <Lakását, székhelyét stb.> máshova költözteti. 5. áttesz vmit vmikorra: más időpontot jelöl ki számára. 6. biz <Szöveget> más rendszerű írással átír. Átteszi a gyorsírásos jegyzetet. 7. áttesz vmit vmibe: a) Zene transzponál; b) Nyelvt <nyelvi szerkezetet> szabályosan átalakít vmilyenné. átteszi múlt időbe. | kissé rég Más nyelvre lefordít vmit.