Magyar értelmező kéziszótár

árnyékszék C fn Gödör fölé épült, deszkaülőkéjű illemhely.