Magyar értelmező kéziszótár

árapály D fn Csill Föld A tengernek a Hold és a Nap tömegvonzása szerint váltakozó áradása és apadása. | irod Folyamatok, érzelmek változása, ingadozása.