Magyar értelmező kéziszótár

államszervezet C fn Államig Az államhatalmat gyakorló szervek összessége, rendszere.