Magyar értelmező kéziszótár

állampárt C fn Pol <Kül. diktatúrákban> az államhatalmat birtokló s az államot a maga szervein keresztül közvetlenül irányító, az állampolgárok életmódját befolyásoló (egyetlen) párt.