Magyar értelmező kéziszótár

ábrázat C fn vál Emberi arc(kifejezés). túlzó Nincs emberi ábrázata: vmi miatt teljesen eltorzult az arca. | irod Vminek az arculata. A föld ábrázata. [←ábráz ‘megjelenít’ ←ábráz ‘kép’ <szláv]